Poesia di Natale
Comm’ è bel Natal a ser da vigilia e tutt na
Allegria pa nascita e Gesù a tavola apparecchiata
L’albero alluminato o presepe sta astutato pecchè
A mezza notte snddà appiccià mammà indà cucin
Prepara cos bone e friu o capitone ca nun ce po’
Manca a casa e chin è fum alluc già papà arap stu
Balcon ca nun si po’ respirà o nonno friddi chius
Annanza nu vrasiere che man dinte man si piglia
Tutto o calore Natale è puverenz ce pensa o bambiniel
O ricco o puveriel a tutti fa campà.
Scarica

emanuele crisci - Istituto delle meraviglie