Palermo
Palermo
Messina
Catania
Etna
Taormina
Siracusa
Siracusa
Ragusa
Ragusa
Agrigento
Agrigento
Trapani
Salina Trapani
Caltanissetta
Enna
Enna
Fine della canzone
“M`Incatinasti”
Poesia:
Comu si maritaru Jachinu u
vruccularu e Betta Arripizzatu di
nobili casatu
nell'interpretazione del nostro amico
Armando Carruba.
Ricevuta dal nostro amico
Federico Vaccaro
Presentazione:
Salvatore Inguaggiato
Poços de Caldas-19-04-2009
Brasile
E-mail: [email protected]
La storia chi vi cuntu è storia vera,
trent’anni hannu passatu di ‘stu fattu.
Era ‘na matinata ‘i primavera
(nun ci ni jiùnciu e mancu ci ni grattu)
quannu Jachinu cu lu so’ carrettu
passò d’a strata di li Scupittari,
la vuci ‘un ci facìa nuddu difettu
e si firmò un minutu a abbanniari:
- Vròcculi duci, a cincucentu liri,
cugghiuti frischi frischi stamatina.
Si li manciati lu putiti diri
ch’è na pitanza dilicata e fina.
Si ponnu fari: fritti, arriminati,
vugghiuti o comu sfinci a la pastetta,
c’u sucu e cu li pàssuli affucati;
p’i vròcculi nun manca la ricetta! –
Betta, chi stava a lu secunnu pianu
‘nta lu palazzu di l’Arripizzatu,
pinsava, stinnicchiata nna un divanu,
pi comu capitari un nnammuratu.
La vuci di Jachinu la distò
da chisti sogni di cuncupiscenza:
scinnìu di lu divanu e s’affacciò
pi vìdiri la funti ‘i l’eloquenza.
Lu vruccularu stava a nasu a l’aria
e pi chistu cu Betta si taliaru,
vitti ca la picciotta ‘un era lària
e ci dissi: - Calassi lu panaru!
Ci mettu un vrucculiddu ch’è speciali,
si lu manciassi in biancu, c’u limiuni,
ca ‘u digerisci bonu e nun fa mali! –
E ‘ntantu taliava ‘u finistruni!
A la picciotta ci piacìu lu garbu
e l’espressioni e puru la prisenza,
ci parsi ca ci avissi fattu sgarbu
e d’accattari si pigghiò licenza!
Jachinu tutta a notti nun durmìu
pinsannu a Betta pi quant’era bedda,
e puru la picciotta, cridu iu,
avìa spinnu di vròcculi a cartedda!
Ma Betta era di nòbili casatu,
mentri Jachinu sulu un vruccularu,
puteva lu baruni Arripizzatu
dari la figghia a cu’ nun era paru?!
E’ fu accussì, comu ‘nto’ spissu fannu
li nnammurati quannu cuntrastati,
ca li picciotti studianu lu ‘ngannu:
si scrìvinu pi nenti cuntrullati.
Ogni matina in via d’i Scupittari
la vuci di Jachinu si sinteva,
la genti si firmava pi accattari,
ma a iddu u cori forti ci batteva
p’u finistruni d’u secunnu pianu,
d’unni un panaru sempri si calava
cu dintra pizzineddi c’a un cristianu
liggènnuli li carni s’arrizzava:
- T’amu, t’adoru, pensu sulu a tia,
nun dormu e mancu vivu a ‘stu pinseru,
pi tia nun mànciu, ca si’ a vita mia,
anzi, tranni li vròcculi, pi ‘u veru! –
Jachinu, in tempu un nenti, ricambiava
c’un vròcculu farciutu di pizzina:
- Bedda di lu me cori, ‘ncuminciava,
nun sàcciu cchiù s’è notti o s’è matina… ‘Sta storia tirò avanti senza affannu
‘nfinu ca lu Baruni, ‘nsuspittutu,
‘nveci d’u capituni, a Capudannu,
truvò ‘nto piattu un vròcculu farciutu!
Vularu piatti, seggi e tavolini,
ci foru chianti, grida, scrusci e botti
tantu ca ‘nta la strata a li vicini
ci parsi avìa sunatu menzannotti!
Betta chiancìa, ma nun si detti vinta,
ci dissi: - Patri miu, nun c’è chi fari,
si chista barunìa è d’accussì tinta,
è cchiù mégghiu la morti ca campari!
E dittu fattu si pigghiò un vilenu
c’avissi ‘ntussicatu a tri cavaddi,
ma lu stòmacu so’ ni fici a menu
c’a forza di li vròcculi avìa ‘i caddi!
Circava lu baruni Arripizzatu
a la picciotta di disincantari…
nun pòttiru minacci ne avvocatu:
senza Jachinu nun vuleva stari!
Betta s’arriducìu comu un palicu,
la facci smunta, l’occhi spiritati,
la peddi giarna comu un quatru anticu…
parìa a morti in vacanza, in viritati.
P’u dijunu totali e li turmenti
avìa arrivatu quasi in agonia.
La matri dissi o’ patri: - Si accunsenti,
po’ éssiri sarvata a figghia mia! –
Allura allura, a postu di li sali,
ci fìciru ciarari un vrucculiddu…
s’arruspigghiò, comu si un stava mali,
e ci passò di dintra l’ossa ‘u friddu!
Ci dissi lu Baruni: - Figghia mia,
vistu ca l’ami tantu e accussì forti,
si si’ cuntenta tu, d’accussì sia,
mégghiu ‘i vròcculi in casa ca la morti!
–E fu accussì ca Betta Arripizzatu,
vistuta ‘i jancu, s’acchianò l’artaru
cu Jachineddu so’ misu a lu latu
e pi buché… di vrocculi un panaru!
Scarica

Comu si maritaru Jachinu u vruccularu e Betta