INTERREG IIIA Slovenija-Italia 2000-2006
MAPSHARING
DOLOČANJE SKUPNIH INSTRUMENTOV IN METODOLOGIJ V NAMEN SESTAVITVE
SKUPNE MAPE PROSTORSKIH ZNANJ IN IZVAJANJA STRATEŠKE OKOLJSKE
PRESOJE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU AVTONOMNE DEŽELE FURLANIJE JULIJSKE
KRAJINE IN REPUBLIKE SLOVENIJE
INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI E METODOLOGIE CONDIVISE PER LA
COSTRUZIONE DELLA CARTA DELLE CONOSCENZE TERRITORIALI CONDIVISE E PER
L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NEL CONTESTO
TERRITORIALE TRANSFRONTALIERO TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA
Trst - Trieste 22.11.2005
Upravičeno območje izvajanja projektov Interreg IIIA SLO/I
Area ammissibile per i progetti Interreg IIIA SLO/I
Trst - Trieste 22.11.2005
Prijavitelj / Proponente
REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER – CENTRO REGIONALE DI
SVILUPPO CAPODISTRIA
POVINCIA DI TRIESTE – POKRAJINA TRST
Partner
Mestna Občina Koper – Comune citta di Capodistria
Provincia di Pordenone – Pokrajina Pordenone
Comune di Udine – Občina Videm
Comune di Muggia – Občina Milje
Trst - Trieste 22.11.2005
Vrednost projekta na Slovenski strani
Costi del progetto in Slovenia
11.180.254 SIT / 46.668 EUR
Projekt delno financira EU, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Il progetto e’ parzialmente finanziato dall’ EU, Fondo Europeo per lo sviluppo
regionale (FESR)
Trst - Trieste 22.11.2005
HVALA ZA POZORNOST
Trst, 22. november 2005
Regionalni razvojni center Koper / Centro regionale di sviluppo Capodistria
Tel: +386 (0)5 663 75 83
E-naslov: [email protected]
Splet: www.rrc-kp.si
Trst - Trieste 22.11.2005
Scarica

dr_G_Nemarnik