Fa’afeiloa’I
Partners
Kanesa o le ‘Auga O le
Fa’a’autama
Tagata Nu’u Pasefika ma le Su’ega
ole ‘Auga ole Fa’a’autama
Ai sea ua tatou fa’atalanoaina
ai le soifua maloloina?
Ai sea ua tatou fa’atalanoaina
ai le soifua maloloina?
Ia tumau le soifua maloloina o fafine!
O le a le faigata
o lou olaga pe
afai e ma’I lau
ava?
O a ni tala ua e fa’alogoina e uiga ile
kanesa ole ‘auga ole fa’a’autama?
•O Le Kanesa ole ‘Auga ole
Fa’a’autama E LĒ ose fa’atali oti.
•E maua tutusa uma ile kanesa ole
‘auga ole fa’aautama fafine
faito’alua ma teine leai ni to’alua.
•E Lē maua oe ile kanesa ole auga
ole fa’a’autama ona ole lē
tumama
Fa’amata o ai e maua vave ile kanesa
ole ‘auga ole fa’a’autama: Fafine
Papalagi po’o Fafine mai le Atu Pasefika?
?
Fa’apefea ona puipuia le kanesa
ole ‘Auga ole Fa’a’Autama?
Fautuaina lau ava’pa’aga ina ia
faia le su’ega o le PAP ma le HPV.
Ia e fa’amaoni i lou
ava/pa’aga.
Fesoasoani I lau ava/pa’aga
ina ia aua le ula’ula.
Ia e silafia tala’aga o lau
ava/pa’aga.
Fa’apefea o na e fesoasoani e puipuia
le kanesa?
Fai le su’ega o le Pap!
O Leā le taimi e faia ai le su’ega
ole Pap?
E tutusa a’oa’oga ua
fa’apupulaina o lo’o
maua e lau ava/pa’aga.
Fesiligia lau ava/pa’aga
pe fa’alogoina ni suiga i
lona tino.
Ia faia le su’ega pe a
soso’o le tiga o lona ‘ona.
O Leā le taimi e faia ai le su’ega
ole Pap?
Fai le su’ega Pap tusa pe
LEAI ni uiga va’aia!
E pei o na siaki le ta’avale
mo ni fa’aletonu, e
fa’apena le faia o le
su’ega o le PAP, ina ia iloa
ai ni fa’aletonu ma puipuia
mai ai I le kanesa o le
‘Auga o le Fa’a’Autama!
E fa’afia ona faia le su’ega o le
PAP?
21-30 tausaga: Faia fa'atasi i le
3 tausaga.
30+ tausaga: Faia fa'astasi le
su'ega i le 5 tausaga pe afai
na lelei isi su'ega muamua
65 tausaga: talanoa i lau foma’i pe
tatau ona fai sau su’ega ole Pap,
ae maise lava pe a fa’apea ua
uma ona ave ese ou totoga fanau.
Making Sense of Your Pap and HPV Test Results. (2012, July 25). In Center of Disease Control
and Prevention. Retrieved July 29, 2014, from http://www.cdc.gov/sTd/hpv/pap/default.htm
E fa’afia ona faia le su’ega o le Pap?
Fa’atonu lau talavai
nei!
E mo’omia le faia o le
su’ega a tina tusa po’o ua:
•
•
•
•
Maua ana vai o le HPV
Le toe faia so na palapala
Le toe fanau
Ua le toe faia ni feusua’iga
Oe o le Ta’ita’i!
‘Aua le fa’atali I le taimi mulimuline’I mea ane ua e faia’ina!
Fa’apefea ona ou fesoasoani I la’u
ava/pa’aga?
Talatalanoa ma lau ava/pa’aga mo ni falema’i
e lata ane e taugofie pe le totogi’ina fo’i le faia o
le su’ega o le PAP.
Fesoasoani I lau ava/pa’aga e saili se foma’i
tama’ita’i po’o se foma’i Samoa/Pasefika pe a fai
e mana’o I iai o ia.
Fa’iloa i lau ava/pa’aga e te sapasapaia o ia i le faia o le
su’ega o le PAP mo le lumana’i o le lua aiga.
O ma lau ava /pa’aga ina ia faia le su’ega o le PAP; E na’o
le 15 minute e faia ai le su’ega o le PAP.
Afai e mana’o e alu na’o ia, ia e nofo e va’ai le lua fanau
Fa’amautinoa i lau ava/pa’aga e leai se maasiasi i le tausia
lelei o le soifua maloloina o se tagata.
Fa’apefea ona ou fesoasoani I la’u
ava/pa’aga?
Fesoasoani i lau
ava/pa’aga ina ia
faia le su’ega o le
PAP, aua le manuia
o ia ma lona aiga.
Video
Manatua…
E mafai ona puipuia mai
le kanesa o le ‘Auga o le
Fa’a’Autama I le faia o le
su’ega o le PAP.
E mo’omia lau
ava/pa’aga lou
sapasapaia o ia ina ia
faia le su’ega o le
PAP, ina ia mafai e ia
o na tausi le lua fanau
ma le lua aiga.
Fesoasoani I lau ava/pa’aga ina ia
faia nei loa le su’ega o le PAPA.
FA’A FETAI!
Samoan National Nurses
Association
Guam Communications
Network
Tongan Community Services
Center
California State University,
Fullerton
Orange County Asian and
Pacific Islander Community
Alliance
Scarica

Cervical Cancer 101 - WINCART - California State University, Fullerton