Povratni glagoli
Povratni glagoli I, II i III konjugacije imaju istu promenu kao i
glagoli koji nisu povratni. Njihov infinitv završava se na –RSI.
Svaki prelazan glagol može da bude povratan! Ispred njih se
dodaju povratne zamenice:
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro
mi
ti
si
ci
vi
si
I konjugacija – povratni glagol CHIAMARSI (zvati se)
Io mi chiamo
Tu ti chiami
Lui/lei si chiama
Noi ci chiamiamo
Voi vi chiamate
Loro si chiamano
Come ti chiami? Di dove sei? Quanti anni hai? Che
cosa studi? Dove vivi?
II konjugacija – povratni glagol VEDERSI (videti se)
Io mi vedo
Tu ti vedi
Lui/lei si vede
Noi ci vediamo
Voi vi vedete
Loro si vedono
III konjugacija – glagol PENTIRSI (kajati se)
Io mi pento
Tu ti penti
Lui/lei si pente
Noi ci pentiamo
Voi vi pentite
Loro si pentono
Treba obratiti naročitu pažnju na činjenicu da u
srpskom jeziku postoji samo jedna povratna
zamenica za sva lica (sebe, se), dok u italijanskom
postoje zamenica si za treća lica i zamenice MI, TI,
CI, VI koje, pored ove funkcije, obavljaju i funkcije
direktnog objekta i indirektnog objekta:
Maria mi vede in classe
direktni objekat (4. p)
Maria mi porta un panino indirektni objekat (3. p)
Io mi fotografo con Maria povratna zamenica
Scarica

Ppoint