2-663-956-31 (1)
D-NF430/NF431
ATRAC CD Walkman FM/AM
Portable
CD Player
© 2005 Sony Corporation
Gebruiksaanwijzing
NL
Bedienungsanleitung
DE
Istruzioni per l’uso
IT
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen of vocht om het risiko
van brand of een electrische
schok te verlagen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om de kans op brand te verkleinen mag u
de ventilatieopeningen van het apparaat niet
blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn,
enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op
het apparaat.
Om de kans op brand of een elektrische
schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen
met een vloeistof erin, zoals een
bloemenvaas, op het apparaat zetten.
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
OPGELET
• ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
• NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
• CLASS 1M ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
• KIJK NIET RECHTSTREEKS IN
DE STRAAL MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN
De geldigheid van het CE-keurmerk is
beperkt tot de landen waar dit keurmerk
wettelijk moet worden nageleefd,
hoofdzakelijk in EER (Europese
Economische Ruimte).
2 NL
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires:
Koptelefoon/oortelefoon, afstandsbediening
Inhoud
Uw eigen ATRAC-CD’s maken ..............4
Welke schijven kunt u afspelen op deze
CD-speler? .................................................5
Voorzorgsmaatregelen .........................7
Veiligheid ...................................................7
CD-speler ...................................................7
CD’s hanteren ............................................7
Koptelefoon/oortelefoon ............................7
Voorbereidingen
De meegeleverde accessoires
controleren ...........................................8
Onderdelen en bedieningselementen ..9
Een voedingsbron voorbereiden
(droge batterij) ....................................10
Controleer de resterende batterijlading ....11
Met de netspanningsadapter .....................12
Afspelen
Een CD afspelen ..................................13
Standaardbewerkingen tijdens afspelen
(afspelen, stoppen, zoeken) .....................14
De bediening vergrendelen (HOLD) ........15
Uw favoriete track/bestand zoeken ...15
Zoeken in weergegeven groepen
(File View) ..............................................15
Zoeken in weergegeven
groepen/bestanden (List View)................16
CD-gegevens op het display controleren ....16
Afspeelopties wijzigen
(PLAY MODE)......................................18
Afspeelopties (PLAY MODE) ................19
Groepen afspelen ......................................20
Uw favoriete tracks afspelen
(Bookmark play)......................................20
Uw favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u play list play)..................................20
Tracks in uw favoriete volgorde afspelen
(PGM play) ..............................................21
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat play) ...........................................21
Geluidskwaliteit wijzigen ....................22
De geluidskwaliteit selecteren ..................22
Geluidskwaliteit aanpassen ......................22
Items in SOUND .....................................23
Optionele instellingen wijzigen ..........24
Verschillende functies instellen ...............24
Items in OPTION ....................................25
De radio gebruiken
Naar de radio luisteren .......................27
Extra bas toevoegen .................................27
Als de uitzending in FM/TV/WB moeilijk
is te verstaan omdat deze wordt verstoord
door sterke radiogolven. ..........................27
Als de uitzending in FM moeilijk is te
verstaan vanwege slechte ontvangst. .......28
Uw gehoor beschermen ............................28
De radio automatisch uitschakelen ...........28
Als u naar de radio luistert met
gebruik van batterijvoeding .....................28
Radiozenders voorprogrammeren .....29
Zenders handmatig voorprogrammeren ...29
Naar voorgeprogrammeerde
radiozenders luisteren .......................31
De interval van de tuning wijzigen
(Niet voor Europese modellen) .........31
NL
Aanvullende informatie
Storingen verhelpen ...........................32
Onderhoud ..........................................35
Technische gegevens .........................35
Verkrijgbare accessoires....................36
Register ...............................................37
Informatie over handelsmerken
"WALKMAN" is een geregistreerd handelsmerk
van Sony Corporation voor stereoproducten met
hoofdtelefoon.
is een handelsmerk
van Sony Corporation.
SonicStage is een handelsmerk van Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en ATRAC
Advanced Lossless zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
3 NL
Uw eigen ATRAC-CD’s maken
Naast normale muziek-CD’s kunt u tevens originele "ATRAC-CD’s" afspelen, die u hebt gemaakt
met de SonicStage-software. Met SonicStage kunt u ongeveer 30 audio-CD’s* opnemen op een
CD-R of CD-RW. SonicStage kan gratis worden gedownload.
Hieronder wordt kort weergegeven hoe u naar muziek kunt luisteren op uw ATRAC-CD.
Installeer SonicStage op uw computer.
SonicStage is een softwareproduct waarmee u
muziek van audio-CD’s of van internet op uw
computer zet om vervolgens uw eigen originele
CD’s te maken. SonicStage kan worden gedownload
van http://www.sonydigital-link.com/dna (Top page
 ATRAC CD  SonicStage) en geïnstalleerd op uw
computer.
ATRAC-CD
Een ATRAC-CD maken.
Selecteer uw favoriete nummers in de muziek die op uw
computer is opgeslagen en neem deze op een
CD-R/CD-RW op met behulp van SonicStage.
Audio-CD’s,
MP3-bestanden
Luister de nummers af op deze CD-speler.
U kunt nu waar u ook gaat of staat tal van nummers
meenemen op uw originele CD.
• Voor toegang tot internet dient u over de juiste systeemomgeving te
beschikken. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw computer voor
meer informatie.
• Ga voor informatie over het installeren van SonicStage en het maken
van ATRAC-CD’s naar de opgegeven site waar SonicStage kan worden
gedownload. Raadpleeg ook het Help-gedeelte van SonicStage.
* Als de totale afspeeltijd van een CD (album) ongeveer 60 minuten
bedraagt en u opneemt op een CD-R/CD-RW van 700 MB bij 48 kbps
in ATRAC-indeling.
4 NL
Welke schijven kunt u afspelen op deze CD-speler?
Audio-CD’s:
CD’s in CD-DA-indeling
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) is een
opnamestandaard voor audio-CD’s.
ATRAC-CD’s:
CD-R/CD-RW waarop audiogegevens, gecomprimeerd in de ATRACindeling, zijn opgenomen*
ATRAC is de algemene benaming die wordt gebruikt om te verwijzen naar audio
codec-technologieën van Sony Corporation: ATRAC3, ATRAC3plus, en ATRAC
Advanced Lossless**. ATRAC3 en ATRAC3plus, met compressie van hoge
kwaliteit, en ATRAC Advanced Lossless**, met compressie zonder gegevensverlies,
bieden als combinatie een uitgebreid scala aan mogelijkheden.
** Deze speler is niet compatibel met ATRAC Advanced Lossless.
Deze CD-speler is geschikt voor de volgende bitsnelheden en aftastfrequenties:
Bitsnelheden
Aftastfrequenties
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
Op deze CD-speler kunnen maximaal 62 tekens aan informatie worden weergegeven
(zoals de naam van de track, het album en de artiest).
MP3-CD’s:
CD-R/CD-RW waarop audiogegevens, gecomprimeerd in de MP3-indeling,
zijn opgenomen*
Deze CD-speler kan de volgende bitsnelheden en aftastfrequenties afspelen: Tevens
kunnen VBR-bestanden (Variable Bit Rate) worden afgespeeld.
Bitsnelheden
Aftastfrequenties
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Deze CD-speler voldoet aan versie 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 van de indeling ID3-tag. ID3-tag
is een indeling voor het toevoegen van bepaalde informatie (zoals de naam van de track,
het album en de artiest) aan MP3-bestanden. Op deze CD-speler kunnen maximaal
64 tekens aan ID3-taggegevens worden weergegeven.
CD-Extra en Mix-Mode CD’s:
CD-R/CD-RW waarop gegevens in de CD-DA-indeling en CD-ROM-indeling
samen worden opgenomen*
Kunt u uw CD niet afspelen, wijzig dan de instelling van "CD-EXTRA" ( pagina
26). U kunt uw CD nu afspelen.
Een ATRAC-CD waarop in de MP3-indeling gecomprimeerde audiogegevens zijn opgenomen
met behulp van andere software dan SonicStage, kunnen ook worden afgespeeld.
Met SonicStage kunt u geen CD maken waarop audiogegevens met een gemengde indeling zijn
opgenomen.
* Alleen schijven met de extensie-indeling ISO 9660 Level 1/2 en Joliet kunnen worden afgespeeld.
Vervolg 
5 NL
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het
afspelen van discs die voldoen aan de
CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met
dit product kunnen worden afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave
op dit apparaat niet gegarandeerd.
Verschillen in de bestandsstructuur van
ATRAC-CD’s en MP3-CD’s
ATRAC-CD’s en MP3-CD’s bestaan uit
"bestanden" en "groepen". Een "bestand"
komt overeen met een "track" van een
audio-CD. Een "groep" bestaat uit een aantal
bestanden en komt overeen met een "album".
Bij MP3-CD’s herkent deze CD-speler een
MP3-map als een "groep", zodat u ATRACCD’s en MP3-CD’s op dezelfde manier kunt
gebruiken.
Het aantal bruikbare groepen en
bestanden
• Maximumaantal groepen: 256
• Maximumaantal bestanden: 999
Afspeelvolgorde van ATRAC-CD’s en
MP3-CD’s
Bij ATRAC-CD’s worden bestanden
afgespeeld in de volgorde die u in SonicStage
hebt geselecteerd.
Bij MP3-CD’s is de afspeelvolgorde
afhankelijk van de manier waarop u MP3bestanden op de schijf hebt opgenomen.
Tevens kan een "afspeellijst" met een
afspeelvolgorde voor MP3-bestanden worden
afgespeeld. In het volgende voorbeeld worden
bestanden afgespeeld van  tot en met .
6 NL
MP3
Groep
Bestand
(Maximumaantal directory-niveaus: 8)
Opmerkingen
• Als ATRAC- en MP3-bestanden op dezelfde CD
worden opgenomen, speelt deze CD-speler de
ATRAC-bestanden eerst af.
• De afspeelmogelijkheden van deze CD-speler zijn
afhankelijk van de kwaliteit van de schijf en de
staat van het opnameapparaat.
• Alleen de tekens A tot en met Z, a tot en met z, 0 tot
en met 9, en _ (underscore) mogen worden gebruikt.
• Sla op een schijf met ATRAC-/MP3-bestanden
geen bestanden met andere indelingen op en maak
geen onnodige mappen.
Over ATRAC-CD’s
• Op uw computer kunnen geen CD-R’s/CD-RW’s
worden afgespeeld die zijn opgenomen in de
ATRAC-indeling.
Over MP3-CD’s
• Voeg altijd de bestandsextensie "mp3" toe aan de
bestandsnaam. Als u de extensie "mp3" toevoegt
aan een ander bestand dan een mp3-bestand,
herkent de speler het bestand niet goed.
• Bij het comprimeren van een bron in een mp3bestand kunt u de compressieparameters het beste
instellen op "44,1 kHz", "128 kbps", en "Constant
Bit Rate".
• Als u met maximale capaciteit wilt opnemen, dient
u de schrijfsoftware in te stellen op "halting of
writing".
• Als u met maximale capaciteit wilt opnemen op
lege media, dient u de schijfsoftware in te stellen
op "Disc at Once".
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Haal de stekker van de CD-speler uit het
stopcontact als er een object of vloeistof
in de speler terechtkomt, en laat de speler
controleren door gekwalificeerd personeel
voordat u deze opnieuw gebruikt.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 3 V-aansluiting (externe voedingsingang).
CD-speler
• Houd de lens van de CD-speler schoon
en raak deze niet aan. Als u dit wel doet,
kan de lens beschadigd raken en werkt de
CD-speler niet goed meer.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
CD-speler. Dit kan de CD-speler en de CD
beschadigen.
• Plaats de speler niet in de buurt van
warmtebronnen, in direct zonlicht, op een
plaats waar de speler wordt blootgesteld
aan te veel stof of zand, vocht, regen of
mechanische schokken, op een ongelijkmatig
oppervlak of in een afgesloten auto.
• Als de CD-speler interferentie veroorzaakt
aan de radio- of televisieontvangst, dient u
de CD-speler uit te schakelen of verder van
de radio of televisie te plaatsen.
• Op deze CD-speler kunnen geen schijven met
een afwijkende vorm (bijv. hart, vierkant, ster)
worden afgespeeld. Als u dit wel probeert,
kan dit de CD-speler beschadigen. Gebruik
dergelijke schijven daarom niet.
Koptelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Maak geen gebruik van de koptelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen of
het bedienen van een gemotoriseerd voertuig.
Hierdoor kunnen verkeersongevallen ontstaan.
Bovendien is dit in sommige landen verboden.
Ook kan het gevaarlijk zijn om tijdens het lopen
uw headset bij hoge geluidssterkte te gebruiken,
met name bij voetgangersoversteekplaatsen.
U dient in deze gevallen uiterste voorzichtigheid
te betrachten of de recorder te stoppen bij
situaties die gevaar op kunnen leveren.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de koptelefoon/oortelefoon niet met
het hoogste geluidsvolume. Gehoorexperts
raden af om regelmatig gedurende langere tijd
naar harde muziek te luisteren. Als u merkt
dat uw oren suizen, stel de recorder dan in op
een lager volume of schakel deze uit.
Rekening houden met anderen
Houd het geluid op een gematigd volume.
U bent dan in staat om geluiden van buiten op
te vangen en rekening te houden met anderen.
CD’s hanteren
• Houd de schijf bij de rand vast om deze schoon
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtbuizen. Laat
de CD niet achter in een auto die in de volle
zon is geparkeerd.
7 NL
Voorbereidingen
De meegeleverde
accessoires controleren
• Netspanningsadapter (1) • Oortelefoon (1)
(niet geleverd bij de
modellen USA, Canada)
• Oortelefoon (1)
(alleen voor het D-NF430
JED model en D-NF431
1 E19 model*)
• Afstandsbediening (1)
(bij overige modellen)
(alleen voor het D-NF430
JED model en D-NF431
1 E19 model*)
• Afstandsbediening (1)
(alleen voor D-NF430 USA
model en D-NF431 E92,
2 E19, MX2, RU6 modellen*)
• Stekkeradapter (1)
(alleen voor het D-NF430 JED model*)
• Gebruiksaanwijzing (1)
* Zie voor de gebiedscode van het door u
aangeschafte model de linkerbovenhoek van de
barcode op de verpakking.
Opmerking
Gebruik alleen de meegeleverde afstandsbediening.
U kunt deze speler niet bedienen met andere
afstandsbedieningen.
8 NL
Sluit de stekker van uw oortelefoon/
koptelefoon stevig aan op de
afstandsbediening.
• Alleen voor het D-NF430 JED model en
D-NF431 1 E19 model*
Koptelefoon of
oortelefoon
• Alleen voor D-NF430 USA model en
D-NF431 E92, 2 E19, MX2, RU6
modellen*
Koptelefoon of
oortelefoon
Onderdelen en
bedieningselementen
 CD-speler:





Afstandsbediening (alleen voor D-NF430
USA model en D-NF431 E92, 2 E19, MX2,
RU6 modellen)








Afstandsbediening (alleen voor het
D-NF430 JED model en D-NF431 1 E19 model)





Voorbereidingen
CD-speler
(groep) – •TUNE – toets ( pagina
14-16, 21, 27, 29)
Afstandsbediening:
(groep) – •afstemmen – toets
( pagina 14, 27)
/-toetsen ( pagina 14, 16, 20,
22, 30, 31)
CD-speler:
(groep) + •TUNE + toets ( pagina
14, 15, 21, 27, 29)
Afstandsbediening:
(groep) + •afstemmen + toets
( pagina 14, 27)
Keuzehendeltje
VOL (volume) +/– ( pagina 13)
/ ( pagina 15, 16, 18, 20-22, 24, 27,
28, 30, 31)
 (afspelen/pauzeren)*
( pagina 13-16, 18, 20-22, 24, 27-31)
RADIO ON/BAND•MEMORY-toets
( pagina 27, 29-31)
 (stoppen)•RADIO OFF-toets
( pagina 14-16, 22, 23, 25, 27, 30)
 (koptelefoon)-aansluiting ( pagina 13)
DC IN 3 V-aansluiting ( pagina 12)
HOLD-schakelaar (aan de achterkant van
de CD-speler) ( pagina 15)
OPEN-schakelaar ( pagina 10, 13)
SEARCH-toets ( pagina 15, 16, 29)
DISPLAY/MENU-toets ( pagina 17,
18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31)
 (stoppen)•RADIO ON/BAND•RADIO
OFF-toets ( pagina 14, 27)
D-NF430 USA model en de D-NF431
E92, 2 E19, MX2, RU6 modellen**:
VOL (volume) +/– toetsen ( pagina 13)
D-NF430 JED model en D-NF431 1 E19
model**:
Bedieningsknop voor VOL (volume) +/–
( pagina 13)
 (afspelen/pauzeren)* -toets
( pagina 13, 14)
Aansluiting koptelefoon (aan de
achterkant)
Haak
Clip
/•PRESET –/+ toetsen
( pagina 14)
* Deze toets heefts een voelbare punt.
** Zie voor de gebiedscode van het door u
aangeschafte model de linkerbovenhoek van de
barcode op de verpakking.
Vervolg 
9 NL
Display
Een voedingsbron
voorbereiden
(droge batterij)
Verwijder de netspanningsadapter als u de
droge batterij gebruikt. Als de batterij leeg is,
moet u de batterij vervangen door een nieuwe.
• LR6-alkalinebatterij (AA-formaat)
 Tekenvenster ( pagina 17)
1
 Atrac3plus/MP3-indicatie ( pagina 5)
Verschuif de OPEN-schakelaar om
de klep van uw speler te openen.
 Schijfindicatie ( pagina 13)
 Batterij-indicatie ( pagina 11)
 Indicatie afspeellijst
 Groepsindicator
OPENschakelaar
 Bladwijzerindicatie ( pagina 20)
 Indicator afspeelmodus
 Timerindicatie ( pagina 25)
 Geluidsindicator
2
Open de klep van het
batterijcompartiment in de speler.
Optillen
Deksel
batterijcompartiment
3
Druk op
Plaats de LR6-batterij (AAformaat) (niet bijgeleverd) in het
batterijcompartiment waarbij
de  pool van de batterij moet
samenvallen met de  aanduiding
in het batterijcompartiment
en sluit het deksel van het
batterijcompartiment en de speler
totdat de deksels vastklikken.
Plaats het
-einde
eerst.
10 NL
De oplaadbare batterij verwijderen
Verwijder de batterij zoals hieronder aangegeven.
De resterende batterijlading wordt
aangegeven in het display, zoals hieronder
wordt weergegeven. Als het zwarte
indicatorgedeelte afneemt, wordt de
resterende lading steeds kleiner.




 "Low Battery" *
* Er wordt een pieptoon weergegeven.
Is de batterij leeg, vervang deze dan door een
nieuwe.
Opmerkingen
• Op het display wordt een schatting van de
resterende batterijlading weergegeven. Een gedeelte
geeft bijvoorbeeld niet altijd een kwart van de
batterijlading aan.
• Afhankelijk van de manier waarop het apparaat
wordt gebruikt, kan de weergave toe- of afnemen ten
opzichte van de werkelijk resterende batterijlading.
Met een alkalinebatterij, Sony LR6 (SG)
(gemaakt in Japan)
G-PROTECTION
"1"
"2"
22
20
Audio-CD
41
41
ATRAC-CD 2)
31
31
MP3-CD 3)
32
RADIO ON
Voorbereidingen
Controleer de resterende
batterijlading
Levensduur van de batterij 1)
1) Meetwaarde conform JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association)
De afspeeltijd wordt bij benadering weergegeven
in uren, bij gebruik op een platte, stabiele
ondergrond en als "POWER SAVE" op "ON"
staat ( pagina 26). Deze waarde is afhankelijk
van de wijze waarop de speler wordt gebruikt.
2) Opgenomen bij 48 kbps
3) Opgenomen bij 128 kbps
Opmerkingen over droge batterijen
• Gooi batterijen niet in een vuur.
• Draag geen batterijen in uw zak enz. met munten
of andere metalen objecten. De batterij kan
warmte genereren als de positieve en negatieve
aansluitingen per ongeluk in contact komen met
een metalen object.
• Combineer geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type bij
elkaar.
• Verwijder batterijen wanneer deze gedurende
langere tijd niet worden gebruikt.
• Veeg bij lekkage het batterijcompartiment schoon
en plaats nieuwe batterijen. Indien er bezinksel
achterblijft op uw huid, dient u dit er grondig af te
spoelen.
Vervolg 
11 NL
Met de
netspanningsadapter
Bij gebruik van de netspanningsadapter heeft
de speler geen batterij nodig.
Voor modellen met een voltageschakelaar
op de meegeleverde netspanningsadapter
Voordat u de netspanningsadapter gaat gebruiken,
stelt u de voltageschakelaar in voor de lokale
netvoeding: "100 V - 120 V" of "220 V - 240 V".
Draai de
schijfschakelaar
met behulp
van een
schroevendraaier.
Naar DC IN 3 V
Voor modellen waarbij een verloopstekker
is meegeleverd
Gebruik de verloopstekker als de
netspanningsadapter niet in het stopcontact past.
Netspanningsadapter
Naar een stopcontact
1
Bevestig de netspanningsadapter
op de DC IN 3 V-aansluiting van uw
CD-speler en op een stopcontact.
Opmerkingen over de netspanningsadapter
• Sluit alle voedingsbronnen af wanneer de speler
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Gebruik als deze niet
is meegeleverd een netspanningsadapter
AC-E30HG*. Gebruik geen andere
netspanningsadapter. Dit kan een storing
veroorzaken.
* Niet beschikbaar in Australië en enkele andere
regio’s. Raadpleeg uw leverancier voor
uitgebreide informatie.
Polariteit van de stekker
• Raak de netspanningsadapter niet met natte handen
aan.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als u een
afwijking van de netspanningsadapter waarneemt,
moet u deze onmiddellijk uit het stopcontact halen.
12 NL
Afspelen
Een CD afspelen
1
4
Pas het volume aan door het
keuzehendeltje naar VOL + of – te
schuiven.
Schuif naar VOL +
Verschuif de OPEN-schakelaar om
de klep van uw speler te openen.
Sluit de koptelefoon/oortelefoon van
tevoren aan op de speler.
VOL –
Schuif naar VOL –
Koptelefoon/oortelefoon
2
Plaats de CD in de lade en sluit de
klep.
Op de afstandsbediening:
D-NF430 USA model en de D-NF431 E92,
2 E19, MX2, RU6 modellen:
Nadat u in stap 2 de CD in de lade hebt
geplaatst, drukt u op  en past u het volume
aan door op VOL +/– te drukken.
Afspelen
OPENschakelaar
naar 
(koptelefoon)

VOL +/–
D-NF430 JED model en D-NF431 1 E19
model:
Nadat u in stap 2 de CD in de lade hebt
geplaatst, drukt u op  en past u het
volume aan door op VOL +/– te drukken.
Etiket naar
boven
3
Druk op  het keuzehendeltje.
(schijf) beweegt en de speler begint
af te spelen.
VOL +/–

Druk op 
VOL –
De CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u op het scharnierpunt
in het midden van de lade drukt.
Vervolg 
13 NL
Standaardbewerkingen tijdens afspelen
(afspelen, stoppen, zoeken)
CD-speler
+/

– -toetsen
VOL –
 /  -toetsen
 -toets
VOL
–
Keuzehendeltje
Voor
Bediening op de speler (bediening op de afstandsbediening tussen
haakjes)
Afspelen Afspelen vanaf de
eerste track.
Druk vanaf stop op  op het keuzehendeltje totdat het afspelen begint.
(Houd vanaf stop  ingedrukt totdat het afspelen begint.)
Stoppen Pauzeren/hervatten
van het afspelen na
een pauze
Druk op  op het keuzehendeltje.
(Druk op . )
Stop het afspelen
Zoeken
Druk op  (stop).
(Druk op  (stop).)
Het begin van de
Druk eenmaal op .
huidige track vinden 1) (Druk eenmaal op .)
Het begin van vorige Druk herhaaldelijk op .
tracks vinden 1)
(Druk herhaaldelijk op .)
Het begin van de
volgende track
vinden 1)
Druk eenmaal op .
(Druk eenmaal op .)
Het begin van
volgende tracks
vinden 1)
Druk herhaaldelijk op .
(Druk herhaaldelijk op .)
Snel terugspoelen 1)
Houd  ingedrukt.
(Houd  ingedrukt.)
Snel vooruitspoelen 1) Houd  ingedrukt.
(Houd  ingedrukt.)
Druk herhaaldelijk op
Naar volgende
groepen springen 2) (Druk herhaaldelijk op
(groep) +.
(groep) +.)
Naar vorige groepen Druk herhaaldelijk op
(Druk herhaaldelijk op
springen 2)
(groep) –.
(groep) –.)
1)De speler werkt in zowel de afspeel- als pauzestand.
2)De speler kan ook andere CD’s dan audio-CD’s afspelen.
14 NL
De bediening vergrendelen
(HOLD)
Door de bediening te vergrendelen, kunt u
voorkomen dat u per ongeluk op een toets
drukt als u de speler met u meedraagt.
1
Uw favoriete track/
bestand zoeken
Indrukken om in te
voeren
Schuif de HOLD-schakelaar op
de achterzijde van de speler in de
richting van de pijl.
"HOLD" knippert als u op een toets drukt
terwijl de HOLD-functie is geactiveerd.
De bediening ontgrendelen
Schuif de HOLD-schakelaar van de pijl weg.
Schuiven
om te selecteren
SEARCH
Afspelen
Voor de modellen die worden geleverd
met afstandsbediening:
U kunt de HOLD-functie afzonderlijk
gebruiken voor de afstandsbediening
en de speler (op de achterzijde). U kunt
de speler bijvoorbeeld bedienen met de
afstandsbediening terwijl de HOLDfunctie op de speler is geactiveerd, tenzij
u deze functie ook inschakelt op de
afstandsbediening.
Keuzehendeltje
–
VOL
–
+
Zoeken in weergegeven
groepen (File View)
Op een CD zoals een ATRAC-CD of MP3-CD
waarop een aantal bestanden staat opgeslagen,
kunt u een bestand zoeken door de namen
van groepen (behalve bij een audio-CD) of
bestanden te selecteren rond het bestand dat
wordt afgespeeld.
1
Druk herhaaldelijk op SEARCH.
De namen van groepen en bestanden rond
het huidige bestand worden weergegeven
op het display.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Groepsnamen
 Bestandsnamen
2
Druk op
+ of
te selecteren.
3
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een bestand te selecteren.
4
Druk op  op het keuzehendeltje.
Het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld.
– om een groep
Het zoeken annuleren
Druk op  op de CD-speler.
Vervolg 
15 NL
Zoeken in weergegeven
groepen/bestanden
CD-gegevens op het
display controleren
1
U kunt CD-gegevens op het display
controleren.
Afhankelijk van waar u uw CD-speler
hebt gekocht, is de standaardtaal mogelijk
niet "ENGLISH". Wijzig indien nodig de
LANGUAGE ( pagina 25).
Als u een MP3-CD afspeelt waarop bestanden
met een ID3-tag staan, wordt informatie
hierover weergegeven. (Als er geen ID3taggegevens zijn, wordt de bestands- of
groepsnaam weergegeven.) ( pagina 5)
(List View)
U kunt een track/bestand zoeken door het
indelingstype van de muziekbron en de namen
van groepen en bestanden te controleren.
Druk herhaaldelijk op SEARCH.
Als u een CD afspeelt waarop gemengde
geluidsgegevens staan opgenomen:
Het venster waarin u het indelingstype
kunt selecteren, zoals "ATRAC ROOT" en
"MP3 ROOT", wordt eerst weergegeven.
Druk op  op het keuzehendeltje.
2
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een groep te selecteren en druk
op .
3
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een bestand te selecteren.
4
Druk op  op het keuzehendeltje.
Het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op  of
– op de CD-speler.
Het zoeken annuleren
Druk op  op de CD-speler.
16 NL
Opmerkingen
• Op deze speler kunnen de tekens A-Z, a-z, 0-9, en
_ worden weergegeven.
• Voordat de speler een bestand afspeelt, leest deze
eerst alle gegevens over de bestanden en groepen
(of mappen) op de CD. Op het display wordt
"Reading" weergegeven. Afhankelijk van de
inhoud van de CD kan het enige tijd duren voordat
het lezen is voltooid.
• Als het bestand niet bij een groep hoort, wordt
"MP3 ROOT" weergegeven op het display.
Gegevens op het display controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY/MENU.
ATRAC-CD/MP3-CD
 Bestandsnaam, naam artiest 3), bestandsnummer,
verstreken speeltijd
Audio-CD
 Tracknummer, verstreken speeltijd
(Artiestnaam, tracknaam) 1)

Groepsnaam 3), CODEC-informatie 4),
totaalaantal bestanden

File View-scherm
Afspelen

Totaalaantal tracks op de CD, totaal
resterende tijd van de CD, resterende tijd
van de huidige track 2)

File View-scherm
1) Als u een audio-CD met tekstgegevens zoals
CD-TEXT afspeelt, worden deze gegevens tussen
haakjes weergegeven.
2) Gegevens worden alleen weergegeven bij
normaal afspelen.
3) Tijdens het afspelen wordt de "artiestnaam"
niet weergegeven als de schijf geen ID3taggegevens bevat. Als er een lijst met
groepsnamen/bestandsnamen wordt weergegeven
op het display, worden de "artiestnaam" en
"groepsnaam" niet weergegeven.
4) De bitsnelheid en aftastfrequenties worden
weergegeven. Als een MP3-bestand met variabele
bitsnelheid wordt afgespeeld, wordt op het
display "VBR" weergegeven in plaats van een
bitsnelheid. Dit gebeurt niet altijd meteen, maar
soms ook halverwege het afspelen.
17 NL
Afspeelopties wijzigen
(PLAY MODE)
Er staan verschillende afspeelopties tot uw
beschikking. U kunt bijvoorbeeld nummers
waarnaar u wilt luisteren selecteren en
nummers in uw favoriete volgorde afspelen.
Zie  pagina 19 voor meer informatie over
afspeelopties.
U hebt tevens de mogelijkheid nummers
herhaaldelijk af te spelen (repeat play,
 pagina 21).
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
menuscherm wordt weergegeven.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
18 NL
2
Schuif het keuzehendeltje naar /
om " PLAY MODE" te selecteren
en druk op .
3
Schuif het keuzehendeltje naar /
om de afspeeloptie te selecteren.
De standaardinstelling is "ALL" (normaal
afspelen).
4
Druk op  op het keuzehendeltje.
5
Als "REPEAT" verschijnt, selecteert
u "ON" of "OFF" en drukt u op 
op het keuzehendeltje.
Terugkeren naar normaal afspelen
Selecteer "ALL" in het PLAY MODE-menu.
Afspeelopties (PLAY MODE)
Display op de CD-speler
ALL
GROUP
1
SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Afspelen
GROUP SHUFFLE
Uitleg
Alle tracks op de CD worden afgespeeld op volgorde van tracknummer.
Voor de ATRAC-CD/MP3-CD is de afspeelvolgorde afhankelijk van de
instelling van de "PLAY ORDER".
Alle tracks in de geselecteerde groep of alle groepen worden afgespeeld
(alleen ATRAC-CD/MP3-CD) ( pagina 20).
De huidige track wordt eenmaal afgespeeld.
Alle tracks op de CD worden afgespeeld in willekeurige volgorde.
Alle bestanden in de geselecteerde groep worden eenmaal in willekeurige
volgorde afgespeeld (alleen ATRAC-CD/MP3-CD) ( pagina 20).
Tracks waaraan Bookmarks zijn toegevoegd, worden afgespeeld. Het
afspelen van tracks met Bookmarks begint op volgorde van tracknummer,
niet in de volgorde die u aan de Bookmarks hebt toegevoegd ( pagina 20).
Tracks in de geselecteerde m3u-afspeellijst* worden afgespeeld (alleen
MP3-CD) ( pagina 20).
De tracks op de CD die u het vaakst hebt afgespeeld, worden afgespeeld
van tien naar één.
Maximaal 32 tracks die de speler automatisch heeft opgeslagen als de
meest afgespeelde tracks worden afgespeeld in willekeurige volgorde.
Maximaal 64 tracks worden afgespeeld in uw favoriete volgorde ( pagina 21).
Van alle tracks die na de huidige track worden afgespeeld, worden
ongeveer de eerste 10 seconden afgespeeld.
* Een m3u-afspeellijst is een bestand waarin een MP3-afspeelvolgorde is gecodeerd. Als u de functie
voor afspeellijsten wilt gebruiken, dient u MP3-bestanden op te nemen op een CD-R/CD-RW met
coderingssoftware die de m3u-indeling ondersteunt.
U kunt de bovenste 8 lijsten (weergegeven op bestandsnaam) op uw scherm op de CD-speler afspelen.
Vervolg 
19 NL
Groepen afspelen
1
2
3
4
Voer stappen 1 en 2 van
"Afspeelopties wijzigen (PLAY
MODE)" uit ( pagina 18). Selecteer
bij stap 3 "GROUP" of "GROUP
SHUFFLE" en druk op  op het
keuzehendeltje.
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een groep te selecteren.
Als u een groep selecteert op een MP3
CD, etc. door te zoeken in alle directory’s,
drukt u op  of .
Als u een groep selecteert in dezelfde
directory, schuif het keuzehendeltje naar
/.
Houd  op het keuzehendeltje 2
seconden of langer ingedrukt.
De speler speelt nu alle bestanden in de
geselecteerde groep af.
Als "REPEAT" verschijnt, selecteert
u "ON" of "OFF" en drukt u op 
op het keuzehendeltje.
Opmerking
Als de groep geen tracks bevat of als de groep zich
bevindt in het onderste directory-niveau, wordt
"Invalid" op het display weergegeven.
Uw favoriete tracks
afspelen (Bookmark play)
1
2
20 NL
Tijdens het afspelen van de track
waaraan u aan Bookmark wilt
toevoegen, drukt u op  op het
keuzehendeltje totdat
langzaam
knippert.
Als u een Bookmark wilt toevoegen
aan twee of meer tracks, herhaalt u
stap 1.
U kunt Bookmarks toevoegen aan
maximaal 10 audio-CD’s (tot 99 tracks op
elke CD) en maximaal 5* ATRAC-CD’s/
MP3-CD’s (tot 999 tracks op elke CD).
3
Druk op DISPLAY/MENU tot het
menuscherm wordt weergegeven.
4
Schuif het keuzehendeltje naar /
om "PLAY MODE", te selecteren en
druk op .
5
Schuif het keuzehendeltje naar /
om "BOOKMARK", te selecteren
druk dan op .
6
Als "REPEAT" verschijnt, selecteer
dan "ON" of "OFF" en druk op .
Bookmarks wissen
Houd tijdens het afspelen van een track met
een Bookmark  op het keuzehendeltje
ingedrukt tot is verdwenen.
Opmerkingen
• Als u Bookmarks wilt toevoegen aan tracks op een
elfde CD (op een zesde CD* bij het afspelen van
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s), worden de Bookmarks
van de CD die u het eerst hebt afgespeeld, gewist.
• Alle Bookmarks die in het geheugen staan, worden
verwijderd als alle voedingsbronnen worden
weggenomen.
* Wanneer elke CD 513 tracks of meer heeft.
Uw favoriete afspeellijsten
afspelen (m3u play list play)
1
Selecteer "PLAYLIST" in stap 3
van "Afspeelopties wijzigen (PLAY
MODE)" ( pagina 18).
2
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een afspeellijst te selecteren.
3
Druk op  op het keuzehendeltje.
Tracks in uw favoriete
volgorde afspelen (PGM play)
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat play)
1
1
Selecteer als de speler is gestopt
"PROGRAM" in stap 3 van
"Afspeelopties wijzigen (PLAY
MODE)" ( page 18), en druk dan
op  op het keuzehendeltje.
Selecteer "ON" in stap 5 van
"Afspeelopties wijzigen (PLAY
MODE)" ( page 18).
De geselecteerde afspeeloptie wordt
herhaald.
2
Schuif het keuzehendeltje naar
/ om een track te selecteren en
houd  ingedrukt tot het display
verandert.
Als u een ATRAC-CD/MP3-CD afspeelt:
U kunt ook een bestand in een andere
groep selecteren door op
+ of
– te
drukken.
3
Herhaal stap 2 om tracks in uw
favoriete volgorde te selecteren.
U kunt maximaal 64 tracks selecteren.
Als u de 64e track hebt ingevoerd,
wordt het tracknummer (audio-CD) of
bestand (ATRAC-CD/MP3-CD) dat u
het eerst hebt geselecteerd op het display
weergegeven.
Als u 65 tracks of meer selecteert, worden
de tracks die het eerst zijn geselecteerd
een voor een gewist.
4
Druk op  op het keuzehendeltje.
Het afspelen begint in de geselecteerde
volgorde.
Het programma controleren
1 Als de speler is gestopt, selecteert u
"PROGRAM" in stap 3 bij de procedure
"Afspeelopties wijzigen (PLAY MODE)"
( pagina 18) van de speler en houdt u
 op het keuzehendeltje ingedrukt tot
het display wordt gewijzigd.
2 Als u op de speler  ingedrukt houdt,
worden de tracks in de afspeelvolgorde
weergegeven.
Afspelen
Terugkeren naar normaal afspelen
Selecteer "OFF".
21 NL
Geluidskwaliteit
wijzigen
"Low" wordt eerst weergegeven.
Er zijn drie frequentiebereiken; "Low"
(lage tonen), "Mid" (middelhoge tonen) en
"High" (hoge tonen).
Zie  pagina 23 voor meer informatie over
de instellingen van items in SOUND.
De geluidskwaliteit
selecteren
U kunt de "EQUALIZER" en/of
"CLEARBASS" instellen. Als u beide tegelijk
instelt, kunt u meer van de lage tonen genieten,
met de door u gewenste geluidskwaliteit.
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
menuscherm wordt weergegeven.
2
Schuif het keuzehendeltje naar /
om " SOUND" te selecteren en
druk op .
3
Druk herhaaldelijk op  of  om
de vorm van de golf te selecteren.
In het geheugen zijn voor elk
frequentiebereik drie vormen opgeslagen.
Low
Mid High
Frequentiebereik
4
Schuif het keuzehendeltje naar /
om het geluidsvolume te selecteren.
Het geluidsvolume kan in zeven niveaus
worden aangepast.
Geluidsvolume
3
Schuif het keuzehendeltje naar /
om het item dat u wilt instellenen te
selecteren en drukt u op .
4
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een optie te selecteren en druk
op .
Geluidskwaliteit aanpassen
U kunt de geluidskwaliteit voor elk
frequentiebereik apart instellen en de vorm
van de golf op het display controleren.
1
2
22 NL
Selecteer "EQUALIZER" in stap 3
en "CUSTOM" in stap 4 van "De
geluidskwaliteit selecteren".
Druk minimaal 2 seconden op 
of  om het frequentiebereik te
selecteren.
Low
5
Mid High
Herhaal stap 2 t/m 4 om de overige
twee frequentiebereiken aan te
passen en druk vervolgens op  op
het keuzehendeltje.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op  op de CD-speler.
De aanpassingsbewerking annuleren
Druk langer dan 2 seconden op  op de CDspeler.
Opmerkingen
• Als uw geluid wordt verstoord door uw
geluidsinstellingen als u het volume verhoogt,
verlaagt u het volume.
• Als u een verschil meent te horen in
geluidsvolume tussen de geluidsinstelling
"CUSTOM" en andere geluidsinstellingen, past u
het volume naar eigen voorkeur aan.
Items in SOUND
Wilt u terugkeren naar het vorige scherm, druk dan op  op de CD-speler. Wilt u de instelling
annuleren, druk dan gedurende minimaal 2 seconden op  op de CD-speler.
Item
Opties (: standaardinstelling)
EQUALIZER
(Equalizer-instelling)
 OFF
CLEARBASS
(Basgeluidinstelling)
 OFF
Normale geluidskwaliteit
Voor vocale opnamen, benadrukt middelhoge tonen
Levendig geluid, benadrukt hoge en lage tonen
Krachtig geluid, benadrukt hoge en lage tonen nog meer dan
ACTIVE-geluid
CUSTOM
Aangepast geluid (zie  pagina 22 voor meer informatie)
1
2
3
Normale geluidskwaliteit
Afspelen
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Extra bas
Benadrukt basgeluid meer dan 1
Benadrukt basgeluid meer dan 2
Opmerking
Als u de instelling van het item EQUALIZER wijzigt nadat u het item CLEARBASS hebt ingesteld, krijgt de
instelling van het item EQUALIZER prioriteit.
Als u zowel het item EQUALIZER als het item CLEARBASS instelt, dient u dit eerst te doen voor het item
EQUALIZER.
23 NL
Optionele instellingen
wijzigen
Zie  pagina 25 voor meer informatie over
de instellingen van items in OPTION.
Verschillende functies
instellen
U kunt verschillende functies instellen, zoals
de menutaal en de afspeelvolgorde van de
groepen/bestanden.
24 NL
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
menuscherm wordt weergegeven.
2
Schuif het keuzehendeltje naar /
om "
OPTION" te selecteren en
druk op .
3
Schuif het keuzehendeltje naar /
om het item dat u wilt instellen te
selecteren en drukt u op .
4
Schuif het keuzehendeltje naar /
om een optie te selecteren en druk
op .
Herhaal stap 4 als u de "LANGUAGE" of
"PLAY ORDER" wilt wijzigen.
Items in OPTION
Wilt u terugkeren naar het vorige scherm, druk dan op  op de CD-speler. Wilt u de instelling
annuleren, druk dan gedurende minimaal 2 seconden op  op de CD-speler.
Items
LANGUAGE 1)
(Taal voor menu,
enz.)
Opties (: standaardinstellingen)
MENU

Selecteer de taal voor menutekst,
waarschuwingsberichten, enz.
Afspelen
TEXT 2) 3) 4)

5)
Selecteer de taal voor CD-TEXT, ID3-tag,
enz.
G-PROTECTION 2)
1
(Om overslaan van
geluid te voorkomen)
2
Bescherming tegen overslaan van geluid en hoogwaardig CD-geluid
leveren.
Betere bescherming tegen overslaan van geluid.
AVLS 1) 6)
(Volumebeperking)
 OFF
Het volume wordt aangepast zonder het volumeniveau te beperken.
TIMER 1)
(Off timer)
 OFF
BEEP 1)
(Bedieningsgeluid)
 ON
SEAMLESS 2) 7)
(Tracks continu
afspelen)
 OFF
ON
ON
OFF
ON
Het maximumvolume wordt beperkt om uw gehoor te beschermen.
De timer werkt niet.
1-99 min
 wordt weergegeven op de speler. U kunt
de resterende afspeeltijd controleren door deze
optie te selecteren tijdens het afspelen.
Schuif het keuzehendeltje herhaaldelijk naar
/ om de tijd te verlengen of verkorten met
5 minuten of blijf het keuzehendeltje naar /
schuiven om de tijd met 1 minuut te verlengen
of te verkorten. De standaardinstelling is "10
min".
Er klinkt een pieptoon als u de speler bedient.
De pieptoon is uitgeschakeld.
De CD wordt afgespeeld zoals deze op de schijf is opgenomen,
inclusief pauze tussen de tracks.
De CD wordt afgespeeld zonder pauze tussen de tracks.
Vervolg 
25 NL
Items
POWER SAVE 2)
(Energie besparen)
PLAY ORDER 2) 8)
(Afspeelvolgorde)
Opties (: standaardinstellingen)
 OFF
De POWER SAVE-functie werkt niet.
ON
TRACK
Het instellen van items in SOUND heeft geen effect.
Speel de muziekbron af in volgorde van
 NORMAL
opname.
ID3TAG TNO Speel de muziekbron af in volgorde van
ID3-tagnummer.
FILE NAME
Speel de muziekbron af in de alfabetische
volgorde van de bestandsnamen.
Speel de muziekbron af in volgorde van
 OFF
opname.
ON
Speel de muziekbron af in volgorde van
groepsnaam.
GROUP
CD-EXTRA 2) 9)
(Afspelen op
schijfindeling)
 OFF
TUNE_STEP 3)
(De interval van de
tuning wijzigen)
AREA1 10)
ON
AREA2 10)
AREA3 10) 11
PRESET CLEAR 3)
(Alle
voorkeuzezenders
annuleren)
CLEAR?
Stel uw CD in op "OFF" zolang u uw CD normaal kunt afspelen.
Kunt u uw CD-Extra niet afspelen, stel deze dan in op "ON".
U kunt uw CD nu afspelen.
De interval is ingesteld op "9 kHz". FM-frequentiebereik is 87,5
– 108,0 MHz.
De interval is ingesteld op "10 kHz". FM-frequentiebereik is 87,5
– 108,0 MHz.
De interval is ingesteld op "9 kHz". FM-frequentiebereik is 76,0
– 108,0 MHz.
Selecteer dit als u alle voorkeuzezenders wilt annuleren.
1)
2)
3)
4)
U kunt dit ook instellen terwijl u naar de radio luistert.
U kunt dit alleen instellen als de speler is gestopt.
U kunt dit alleen instellen als de radio is uitgeschakeld.
De optie TEXT kan niet worden ingesteld voor audio-CD’s. Voor CD-Extra CD’s kunt u de optie TEXT
selecteren wanneer "CD-EXTRA" is ingesteld op "ON".
5) Het item "AUTO" wordt weergegeven in de taal die u hebt geselecteerd voor de opties "LANGUAGE"
- "MENU".
6) AVLS is een afkorting van Automatic Volume Limiter System.
7) Deze functie werkt alleen bij ATRAC-CD’s.
8) Deze functie werkt niet voor audio-CD’s.
9) Deze functie werkt alleen bij audio-CD’s en CD-Extra-CD’s.
10) De standaardinstellingen zijn afhankelijk van waar u de speler hebt aangeschaft.
11) Alleen voor het toeristische model.
Opmerkingen
• Zelfs als "G-PROTECTION" is ingesteld op "2", kan het geluid overslaan:
– als de CD-speler sterkere continue schokken ontvangt dan verwacht,
– als een vuile CD of CD met krassen wordt afgespeeld, of
– als een CD-R/CD-RW van slechte kwaliteit wordt afgespeeld of er een probleem is met het originele
opnameapparaat of de originele PC-software.
• Zelfs als "SEAMLESS" is ingesteld op "ON" worden de tracks mogelijk niet continu afgespeeld, afhankelijk
van de manier waarop de bronmuziek is opgenomen.
26 NL
De radio gebruiken
Naar de radio luisteren
U kunt luisteren naar uitzendingen in FM
en AM.
1
2
Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
(RADIO ON/BAND op de
afstandsbediening) om de radio aan
te zetten.
Overige modellen:  FM  AM
3
Druk op TUNE + of – ( + of – op
de afstandsbediening) om af te
stemmen op het gewenste station,
en pas het volume aan.
De radio uitschakelen
Druk op •RADIO OFF.
Snel op de zender afstemmen
Houd TUNE + of – ( + of – op de
afstandsbediening) ingedrukt bij stap 3
totdat de frequentiecijfertjes beginnen te
wijzigen op het display. De CD-speler gaat
automatisch op zoek naar radiozenders en
stopt zodra hij er een heeft gevonden.
Extra bas toevoegen
1 Druk terwijl u naar de radio luistert op
DISPLAY/MENU tot het menuscherm
wordt weergegeven.
2 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "SOUND" te selecteren en druk
vervolgens op .
3 Druk op  om "BASS" te selecteren.
4 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"ON" te selecteren en druk vervolgens op
 om de selectie te bevestigen.
Oortelefoon
Voor AM-ontvangst dient u de CD-speler zelf
anders te richten.
Opmerking
Houd de oortelefoon aangesloten op de
-aansluiting van de CD-speler. Het snoer van de
oortelefoon werkt als FM-antenne.
Als de uitzending in FM/TV/
WB moeilijk is te verstaan
omdat deze wordt
verstoord door sterke
radiogolven.
De radio gebruiken
Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
(RADIO ON/BAND op de
afstandsbediening) tot de gewenste
band wordt weergegeven.
Elke keer dat u op de knop drukt, wijzigt
het display als volgt:
Modellen voor VS en Canada:
 FM  AM  TV  WB
De ontvangst verbeteren
Voor FM-ontvangst dient u het snoer van de
oortelefoon helemaal uit te trekken.
1 Druk terwijl u naar de radio luistert op
DISPLAY/MENU tot het menuscherm
wordt weergegeven.
2 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "OPTION" te selecteren en druk
vervolgens op .
3 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"LOCAL/DX" te selecteren en druk
vervolgens op .
4 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "LOCAL" te selecteren en druk
vervolgens op .
Vervolg 
27 NL
Als de uitzending in FM
moeilijk is te verstaan
vanwege slechte
ontvangst.
1 Druk terwijl u naar de radio luistert op
DISPLAY/MENU tot het menuscherm
wordt weergegeven.
2 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "OPTION" te selecteren en druk
vervolgens op .
3 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"MONO/STEREO" te selecteren en druk
vervolgens op .
4 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"MONO" te selecteren en druk vervolgens
op .
Het geluid wordt zachter, maar de radio speelt
nu monogeluid af.
Uw gehoor beschermen
De functie AVLS (Automatic Volume
Limiter System) houdt het maximale volume
beperkt om uw gehoor te beschermen.
1 Druk terwijl u naar de radio luistert op
DISPLAY/MENU tot het menuscherm
wordt weergegeven.
2 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "OPTION" te selecteren en druk
vervolgens op .
3 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"AVLS" te selecteren en druk vervolgens
op .
4 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"ON" te selecteren en druk vervolgens op
.
De AVLS-functie annuleren
Voer stappen 1 - 4 uit, en stel AVLS in op
"OFF".
28 NL
De radio automatisch
uitschakelen
U kunt de radio zo instellen dat deze zichzelf
automatisch uitschakelt na een periode van 1
tot 99 minuten, waarbij u de tijd kunt instellen
met stappen van 1 minuut.
1 Druk terwijl u naar de radio luistert op
DISPLAY/MENU tot het menuscherm
wordt weergegeven.
2 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "OPTION" te selecteren en druk
vervolgens op .
3 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"TIMER" te selecteren en druk vervolgens
op .
4 Schuif het keuzehendeltje naar / om de
gewenste tijd in te stellen tussen "1 min"
en "99 min" en druk vervolgens op .
Controleren na hoeveel tijd de radio
automatisch wordt uitgeschakeld
Voer tijdens het afspelen stappen 1 - 4 uit.
De TIMER-functie annuleren
De TIMER-functie van de radio wordt
geannuleerd:
• Als u "OFF" selecteert bij stap 4 van
"De radio automatisch uitschakelen".
• Als u de radio uitschakelt.
• Als u begint een CD af te spelen.
Als u naar de radio
luistert met gebruik van
batterijvoeding
Als u de externe voedingsbron aansluit op
de DC IN 3 V-aansluiting van uw CDspeler, wordt de CD-speler uitgeschakeld.
Schakel hem in door op RADIO ON/
BAND•MEMORY om verder te luisteren.
Radiozenders
voorprogrammeren
U kunt maximaal 51 voorkeuzezenders
instellen (met de modellen voor de VS en
Canada) : 7 voor TV, 4 voor WB, 30 voor FM
en 10 voor AM of 40 zenders (voor overige
modellen) : 30 voor FM en 10 voor AM.
5
Herhaal stap 4 tot alle zenders met
goede ontvangst zijn opgeslagen.
Als de zenders al zijn opgeslagen,
worden deze overschreven door de nieuw
geprogrammeerde zenders.
Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
om de radio aan te zetten.
2
Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
om de gewenste band te selecteren.
Zenders handmatig
voorprogrammeren
3
Houd SEARCH gedurende minstens
3 seconden ingedrukt.
De CD-speler begint op de laagste
frequenties te zoeken naar stations en
stopt gedurende ongeveer 5 seconden als
hij een station heeft gevonden.
4
Wilt u een gevonden zender
voorprogrammeren, druk dan op
 tot het voorkeuzenummer wordt
weergegeven.
Het ontvangen station wordt als
voorkeuzezender opgeslagen op nummer
1, en de CD-speler begint te zoeken
naar de volgende zender met goede
ontvangst. Als u niet binnen 5 seconden
op  drukt, begint de speler te zoeken
naar de volgende zender en wordt de
laatstgevonden zender niet opgeslagen.
1 Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
om de radio aan te zetten.
2 Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
om de gewenste band te selecteren.
3 Druk op TUNE + of – om af te stemmen
op het gewenste station.
4 Houd RADIO ON/BAND•MEMORY
ingedrukt tot het voorkeuzenummer op het
display wordt weergegeven.
De radio gebruiken
1
Opmerking
Het voorprogrammeren is pas voltooid als alle
zenders met goede ontvangst zijn gevonden. Als u
het opslaan annuleert voordat alle zenders met goede
ontvangst zijn gevonden, worden de zenders die u
al hebt voorgeprogrammeerd niet opgeslagen in het
geheugen van de CD-speler.
Als de zender met succes is
voorgeprogrammeerd, klinkt er een
pieptoon.
Het voorkeuzenummer wordt met één
verhoogd.
5 Herhaal stappen 3 en 4 als u de zenders op
dezelfde band voorprogrammeert.
Als u de zenders op een andere band
voorprogrammeert, dient u op RADIO
ON/BAND•MEMORY te drukken om de
band te selecteren. Herhaal de stappen 3
en 4 totdat het voorkeuzenummer in het
display wordt weergegeven.
Opmerking
Het voorkeuzenummer wordt automatisch
geselecteerd. U kunt het voorkeuzenummer niet
selecteren.
Vervolg 
29 NL
Een voorgeprogrammeerde zender wijzigen
1 Voer stappen 1 en 2 uit van "Zenders
handmatig voorprogrammeren"
( pagina 29).
2 Druk op  of  om het
voorkeuzenummer te selecteren van de
zender die u wilt wijzigen.
3 Druk gedurende minstens 2 seconden op
RADIO ON/BAND•MEMORY.
4 Druk op TUNE + of – om af te stemmen
op de gewenste zender.
Voer deze handeling uit binnen
30 seconden na de vorige handeling.
Als er 30 seconden zijn verstreken zonder
dat er iets is gebeurd, dient u weer te
beginnen bij stap 2.
5 Houd  ingedrukt.
De pieptoon klinkt en de voorkeuzezender
is gewijzigd.
Een voorkeuzestation annuleren
1 Voer stappen 1-3 uit van "Een
voorgeprogrammeerde zender wijzigen".
2 Druk gedurende minstens 2 seconden op
•RADIO OFF.
De voorkeurzender wordt geannuleerd en
het volgende nummer wordt met één
verminderd.
30 NL
Alle voorkeuzezenders annuleren
1 Terwijl de radio is uitgeschakeld en
de CD-speler is gestopt, dient u op
DISPLAY/ MENU te drukken tot het
menuscherm wordt weergegeven.
2 Schuif het keuzehendeltje naar /
om "OPTION" te selecteren en druk
vervolgens op .
3 Schuif het keuzehendeltje naar / om
"PRESET CLEAR" te selecteren en druk
vervolgens op .
Op het display wordt "CLEAR?"
weergegeven. Als u op  drukt, worden
alle voorkeuzezenders geannuleerd.
Naar
voorgeprogrammeerde
radiozenders luisteren
De interval van de
tuning wijzigen (Niet
U kunt gemakkelijk op de zender afstemmen
door op  of  te drukken.
Wijzig bij gebruik van de CD-speler in het
buitenland de interval van de AM-tuning,
indien noodzakelijk.
gebied van 9 kHz: Azië en Europa
gebied van 10 kHz: de VS, Canada en
Latijns-Amerika
1
Druk op RADIO ON/BAND•MEMORY
om de band te selecteren.
2
Druk op  of  om af te
stemmen op een opgeslagen
zender.
voor Europese modellen)
Wijzig de band als volgt terwijl de radio is
uitgeschakeld en de CD-speler is gestopt.
Druk op DISPLAY/MENU tot het
menuscherm wordt weergegeven.
2
Schuif het keuzehendeltje naar /
om "OPTION" te selecteren en druk
vervolgens op .
3
Schuif het keuzehendeltje naar /
om "TUNE_STEP" te selecteren en
druk vervolgens op .
4
Schuif het keuzehendeltje naar /
om "AREA1", "AREA2" of "AREA3"
te selecteren en druk vervolgens op
.
De radio gebruiken
1
Opmerking
Nadat u de interval van de tuning hebt
gewijzigd, dient u de radiozender opnieuw te
voorprogrammeren.
31 NL
Aanvullende informatie
Storingen verhelpen
Blijft een probleem zich voordoen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, raadpleeg
dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Geluid
Probleem
Het volume wordt niet verhoogd,
ook niet als u het keuzehendeltje
herhaaldelijk naar VOL + schuift.
U hoort geen geluid of ruis.
Oorzaak en/of oplossing
De CD maakt een ritselend geluid.
 Doe de klep van het batterijcompartiment stevig dicht
( pagina 10).
 "POWER SAVE" is ingesteld op "ON". Stel deze optie in op
"OFF" ( pagina 26).
Items in SOUND kunnen niet
worden ingesteld.
 "AVLS" is ingesteld op "ON". Zet deze optie op "OFF"
( pagina 25).
 Sluit de stekker van de koptelefoon/oortelefoon goed aan.
 De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers van de koptelefoon/
oortelefoon periodiek schoon met een zachte, droge doek.
Bediening/Afspelen
32 NL
Probleem
De afspeeltijd is te kort. De CD
speelt niet af.
Oorzaak en/of oplossing
Bepaalde tracks kunnen niet
worden afgespeeld.
 U hebt geprobeerd bestanden af te spelen die zijn opgeslagen in
een indeling die niet compatibel is met deze speler ( pagina 5).
 Wijzig de instelling van "CD-EXTRA". U kunt uw CD nu
afspelen ( pagina 26).
Op het display wordt "Low Battery"
weergegeven en de CD speelt
niet af.
 Vervang de droge batterij door een nieuwe alkalinebatterij LR6
(AA-formaat) ( pagina 10).
Op het display wordt "HI DC in"
weergegeven.
 Er wordt een netspanningsadapter met een groter vermogen
dan de meegeleverde of aanbevolen adapter gebruikt. Gebruik
alleen de meegeleverde netspanningsadapter of de batterijkabel
voor in de auto die wordt aanbevolen in "Verkrijgbare
accessoires" ( pagina 36).
 Controleer of u een alkalinebatterij gebruikt en geen
mangaanbatterij.
 Vervang de droge batterij door een nieuwe alkalinebatterij LR6
(AA-formaat) ( pagina 10).
Probleem
De CD speelt niet af of op
het display wordt "No Disc"
weergegeven wanneer een CD in
de speler wordt geplaatst.
Oorzaak en/of oplossing
 De CD is vuil of defect. Maak de CD schoon of vervang deze.
 Controleer of de CD met het etiket naar boven is geplaatst
( pagina 13).
 Er is vocht in de camcorder gecondenseerd*. Laat de speler
enkele uren liggen totdat het vocht is verdampt.
* Wanneer de speler van buiten naar binnen (koud naar warm)
wordt gebracht, is de kans groot dat er vocht condenseert op de
lens binnenin de CD-speler.
 Doe de klep van het batterijcompartiment stevig dicht
( pagina 10).
 Controleer of de batterij goed is geplaatst ( pagina 10).
 Sluit de netspanningsadapter goed aan op een stopcontact
( pagina 12).
 Druk op  nadat er minstens een seconde is verstreken sinds
de netspanningsadapter is aangesloten.
 De CD-R/CD-RW in de speler is leeg.
 Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, het
opnameapparaat of de PC-software.
 De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD-schakelaar terug
( pagina 15).
Het afspelen begint vanaf het punt
waar u bent opgehouden (resumefunctie).
 De resume-functie werkt. Wilt u afspelen vanaf de eerste track,
houd  dan ingedrukt, terwijl de speler is gestopt totdat de
eerste track begint te spelen, of open de klep van de speler (
pagina 14). U kunt ook alle voedingsbronnen verwijderen en de
batterij plaatsen of de netspanningsadapter weer aansluiten.
Tijdens het afspelen van een
ATRAC-CD of MP3-CD draait de CD
niet, maar klinkt het geluid normaal.
 Deze speler is ontworpen om het draaien van een ATRAC-CD of
MP3-CD te stoppen tijdens het afspelen, om zo het stroomverbruik
te verminderen. Dit is geen storing op de speler.
"No File" wordt op het display
weergegeven nadat u op 
hebt gedrukt of als de klep van de
speler is gesloten.
 Er staan geen ATRAC/MP3-bestanden op de CD-R/CD-RW.
 Er wordt een lege CD-R/CD-RW gebruikt.
 De CD is vuil.
Aanvullende informatie
Op het display knippert "HOLD" als
u op een toets drukt en de CD niet
afspeelt.
Vervolg 
33 NL
Probleem
Het LCD-scherm wordt moeilijk
leesbaar of langzamer.
Oorzaak en/of oplossing
U hebt "BOOKMARK" niet
geselecteerd, maar
(Bookmark)
knippert toch.
 Als u een andere optie dan "BOOKMARK" hebt geselecteerd,
knippert
(Bookmark).
Het afspelen is plotseling gestopt.
 De off-timer is ingesteld. Wijzig de instelling van "TIMER" in
"OFF" ( pagina 25).
 De droge batterij is volledig leeg. Vervang de droge batterij
door een nieuwe alkalinebatterij LR6 (AA-formaat) ( pagina
10).
De TIMER-functie is geannuleerd.
 De TIMER-functie wordt geannuleerd zodra u naar de radio
begint te luisteren.
 De TIMER-functie wordt geannuleerd zodra u een CD begint
af te spelen.
 U gebruikt uw CD-speler bij hoge temperaturen (boven 40°C)
of lage temperaturen (onder 0°C). Bij kamertemperatuur keert
het display terug naar normaal.
Radio
Probleem
Het radiogeluid is zwak of van
matige kwaliteit.
Oorzaak en/of oplossing
 Vervang de droge batterij door een nieuwe alkalinebatterij LR6
(AA-formaat) ( pagina 10).
 Plaats de CD-speler verder weg van elektrische apparaten (TV,
PC, etc.)
 Zorg dat de netspanningsadapter niet te dicht bij de CD-speler
is.
Overige
Probleem
Als u de klep van de CD-speler
sluit, begint de CD te draaien.
U kunt de CD-speler niet
goed bedienen met de
afstandsbediening. 1)
Oorzaak en/of oplossing
 De speler leest de informatie op de CD. Dit is geen storing.
 De toetsen op de speler worden per ongeluk ingedrukt gehouden.
 De afstandsbediening is niet goed aangesloten.
1) D-NF430 USA, JED modellen en D-NF431 modellen.
34 NL
Onderhoud
Technische gegevens
De behuizing reinigen
Gebruik een zachte doek die licht is bevochtigd
met water of een oplossing met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
CD-speler
Systeem
Digitaal audiosysteem Compact Disc
Laserdiode-eigenschappen
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm.)
D/A-conversie
Regeling voor 1-bits kwartstijdveranderingen
Weergavefrequentie
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (meetwaarde conform JEITA)
Uitgang
Radio
Frequentiebereik
• Modellen CED, CEK, CEX, RU6*
Aanvullende informatie
Koptelefoon (stereoministekker)
Ongeveer 15 mW + ongeveer 15 mW bij 16 Ω
(Ongeveer 1 mW + ongeveer 1 mW bij 16 Ω)*
* Voor het model met gebiedscode "CEX".
Zie voor de gebiedscode van het door u
aangeschafte model de linkerbovenhoek van de
barcode op de verpakking.
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
• Modellen 2 E19, E92, MX2*
stap van 9 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
stap van 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
• Model 1 E19*
stap van 9 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
stap van 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Vervolg 
35 NL
• Modellen U, CA*
stap van 9 kHz:
TV: 2 - 13 ch
WB (weather band): 1 - 7 ch
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
stap van 10 kHz:
TV: 2 - 13 ch
WB (weather band): 1 - 7 ch
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
• Model JED*
stap van 9 kHz:
FM: 76,0 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
stap van 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
* Zie voor de gebiedscode van het door u
aangeschafte model de linkerbovenhoek van de
barcode op de verpakking.
Antenne
FM: Antenne in oortelefoonsnoer
AM: Ingebouwde antenne van ferriet
Algemeen
Voeding
• LR6-batterij (AA-formaat) 1,5 V DC × 1
• Netspanningsadapter (DC IN-aansluiting van 3 V):
220 V, 50 Hz (Model voor China)
120 V, 60 Hz (Model voor Mexico)
Bedrijfstemperatuur
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen
en bediening)
Ongeveer 137,8 × 31,1 × 137,8 mm
Gewicht (exclusief accessoires)
Ongeveer 205 g
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen
vallen onder de licentie van Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS
en Thomson.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
36 NL
Verkrijgbare
accessoires
Netspanningsadapter 1)
AC-E30HG
Actief luidsprekersysteem
SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Aansluitkabel voor in de
auto 2)
Batterijkabel met
aansluitset voor in de
auto 2)
DCC-E34CP
Aansluitset voor in de
auto 2)
CPA-9C
Aansluitkabel
RK-G129
RK-G136
MDR-EX51LP
MDR-EX71SL
MDR-G74SL
MDR-E808LP
Oortelefoon (behalve voor
klanten in Frankrijk)
Oortelefoon (voor klanten
in Frankrijk)
1) De specificaties voor netspanningsadapters zijn
afhankelijk van het gebied. Controleer uw lokale
voltage en de vorm van de stekker voordat u tot
aankoop overgaat.
2) Als u met deze accessoires naar de radio luistert,
kan er ruis optreden. Het wordt aanbevolen bij
gebruik ervan alleen naar CD’s te luisteren.
Het is mogelijk dat uw leverancier enkele van
de genoemde accessoires niet kan leveren.
Raadpleeg uw leverancier voor uitgebreide
informatie over de accessoires die in uw
land/regio verkrijgbaar zijn.
I
Register
ID3 tag
INTRO
Symbolen
K
(Batterij) 11
(disc) 13
1 19
 (Timer) 25
Klep van het batterijcompartiment
LANGUAGE 25
Levensduur van de batterij
List View 16
LOCAL/DX 27
8
D
22, 23
F
15
G
G-PROTECTION 25
Groep 6
GROUP 19, 20, 26
GROUP SHUFFLE 19, 20
H
HEAVY 23
HOLD 15
Netspanningsadapter
8
O
Oortelefoon 8
OPTION 25
Pauze 14
PLAYLIST 19
PLAY MODE 18
PLAY ORDER 26
POWER SAVE 26
PRESET CLEAR 30
PROGRAM 19, 21
R
RANKING SHUF
Repeat play 21
19
S
10
E
File View
FM 27
m3u play list play 20
MENU 25
Mix-Mode CD 5
MONO/STEREO 28
MP3-CD 5
Aanvullende informatie
CD-DA-indeling 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 26
CD-speler 9
CD-TEXT 17
CLEARBASS 22, 23
CUSTOM 23
EQUALIZER
M
P
19, 20
C
Display 10
Droge batterij
11
N
19
B
BASS 27
BEEP 25
BOOKMARK
10
L
A
ACTIVE 23
Afspelen 14
Afstandsbediening
ALL 19
AM 27
AREA 31
ATRAC 5
ATRAC3plus 5
ATRAC-CD 5
AUTO RANKING
AVLS 25, 28
16
19
SEAMLESS 25
SHUFFLE 19
SOFT 23
SonicStage 4
SOUND 23
Stoppen 14
T
TEXT 25
TIMER 25, 28
TRACK 26
TUNE_STEP 31
V
Verkrijgbare accessoires
Voorkeuzezender 29
36
Z
Zoeken
14
37 NL
ACHTUNG
Um die Gefahr eines Brands
oder elektrischen Schlags zu
reduzieren, darf dieses Gerät
weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht in ein
geschlossenes Regal oder einen
geschlossenen Schrank.
Um die Brandgefahr zu reduzieren,
decken Sie die Ventilationsöffnungen des
Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken,
Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine
brennenden Kerzen auf das Gerät.
Um die Brand- oder Stromschlaggefahr
zu reduzieren, stellen Sie keine mit
Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie
z.B. Vasen, auf das Gerät.
In einigen Ländern gelten unter Umständen
spezielle Vorschriften zur Entsorgung der
Batterien/Akkus, mit denen dieses Produkt
betrieben wird. Nähere Informationen
erhalten Sie beispielsweise bei der
Stadtverwaltung.
VORSICHT
• UNSICHTBARE LASER-STRAHLUNG
BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE
• NICHT IN DEN LASER-STRAHL
SCHAUEN ODER DIREKT MIT
OPTISCHEN INSTRUMENTEN
ANSEHEN
• KLASSE 1M: UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG BEI
GEÖFFNETEM GEHÄUSE
• NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN
INSTRUMENTEN ANSEHEN
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt
sich ausschließlich auf die Länder, in denen
es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im
EWR (europäischen Wirtschaftsraum).
2 DE
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und
elektronischen Geräten (anzuwenden in den
Ländern der Europäischen Union und anderen
europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt
oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln
ist, sondern an einer Annahmestelle
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Materialrecycling hilft, den Verbrauch
von Rohstoffen zu verringern. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
den kommunalen Entsorgungsbetrieben
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Dies gilt für folgendes Zubehör:
Kopf-/Ohrhörer, Fernbedienung
Inhaltsverzeichnis
Erstellen Ihrer eigenen ATRAC-CDs ....4
Welche CDs können auf diesem
CD-Player wiedergegeben werden? ..........5
Sicherheitsmaßnahmen ........................7
Sicherheit ...................................................7
Am CD-Player ............................................7
Umgang mit CDs........................................7
Kopf-/Ohrhörer ..........................................7
Erste Schritte
Überprüfen der mitgelieferten
Zubehörteile ..........................................8
Erläuterungen zu Komponenten und
Reglern ..................................................9
Herstellen der Stromversorgung
(Trockenbatterie) ................................10
Überprüfen der Restladung der Batterie ...11
Bei Verwendung des Netzteils .................12
Wiedergabe
Wiedergabe einer CD ..........................13
Grundlegende Wiedergabefunktionen
(Wiedergabe, Stopp, Suche) ....................14
Sperren der Regler (HOLD) .....................15
Suchen von Lieblingstiteln/
Lieblingsdateien .................................15
Suchen durch Anzeigen von Gruppen
(Dateiansicht) ..........................................15
Suchen durch Anzeigen einer Liste von
Gruppen/Dateien (Listenansicht) .............16
Überprüfen der CD-Informationen
auf dem Display.......................................16
Ändern von Wiedergabefunktionen
(PLAY MODE)......................................18
Wiedergabefunktionen (PLAY MODE) ..19
Wiedergabe von Gruppen.........................20
Wiedergabe von Lieblingstiteln
(Bookmark-Wiedergabe) .........................20
Wiedergabe bestimmter Wiedergabelisten
(Wiedergabe von m3uWiedergabelisten) ....................................20
Wiedergabe von Titeln in einer bestimmten
Reihenfolge (PGM-Wiedergabe) .............21
Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat-Wiedergabe) ...............................21
Ändern der Tonqualität.......................22
Auswählen der Tonqualität ......................22
Anpassen der Tonqualität .........................22
SOUND-Einstellungen ............................23
Ändern der optionalen
Einstellungen ......................................24
Einstellen verschiedener Funktionen........24
OPTION-Einstellungen ...........................25
Verwenden des Radios
Radio hören .........................................27
Betonen der Bässe ....................................27
Bei schlechtem UKW/TV/WB-Empfang
aufgrund starker Störwellen ....................27
Bei schlechtem UKW-Empfang aufgrund
unzureichender Signalstärke ....................28
Vermeiden von Hörschäden .....................28
Automatisches Ausschalten des Radios ...28
Radiowiedergabe bei Batteriebetrieb .......28
DE
Speichern von Radiosendern.............29
Manuelles Speichern von
Radiosendern ...........................................29
Wiedergabe von gespeicherten
Radiosendern .....................................31
Ändern des Suchintervalls
(Außer europäische Modelle) ............31
Weitere Informationen
Fehlerbehebung ..................................32
Pflege ...................................................35
Technische Daten ...............................35
Optionales Zubehör ............................36
Index ....................................................37
Warenzeichen
„WALKMAN“ ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Sony Corporation für Headphone StereoProdukte.
ist ein Warenzeichen der
Sony Corporation.
SonicStage ist ein Warenzeichen Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus und ATRAC
Advanced Lossless sind Warenzeichen der Sony
Corporation.
3 DE
Erstellen Ihrer eigenen ATRAC-CDs
Neben den üblichen Musik-CDs können Sie auch Original-CDs, sogenannte „ATRAC“-CDs,
wiedergeben, die Sie mit der SonicStage-Software erstellt haben. Mit SonicStage können ca.
30 Audio-CDs* auf eine CD-R oder CD-RW aufgezeichnet werden. Sie können SonicStage
kostenfrei herunterladen.
Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick darüber, wie Sie Musik von einer ATRAC-CD
wiedergeben können.
Installieren Sie SonicStage auf dem Computer.
SonicStage ist eine Software, mit der Sie Musik
von Audio-CDs oder aus dem Internet auf den
Computer herunterladen und Ihre eigenen
Original-CDs erstellen können. Sie können SonicStage
von http://www.sonydigital-link.com/dna
(Top page  ATRAC CD  SonicStage) herunterladen
und auf dem Computer installieren.
Erstellen Sie eine ATRAC-CD.
ATRAC-CD
Wählen Sie aus der auf Ihrem Computer gespeicherten
Musik Ihre Lieblingstitel aus, und speichern Sie diese
mit Hilfe von SonicStage auf einer CD-R/CD-RW.
Audio-CDs,
MP3-Dateien
Geben Sie die Titel auf diesem
CD-Player wieder.
Nun können Sie Ihre Musik auf der Original-CD überall
hin mitnehmen.
• Zum Internetzugang geeignete Systemvoraussetzungen sind erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Computer.
• Informationen zur Installation von SonicStage sowie zur Erstellung einer
ATRAC-CD finden Sie auf der Website, von der Sie SonicStage
herunterladen. Darüber hinaus können Sie in der SonicStage-Hilfe
nachschlagen.
* Wenn die Gesamtspielzeit einer CD (eines Albums) ca. 60 Minuten
beträgt und Sie auf eine CD-R/CD-RW mit 700 MB Kapazität mit 48
Kbit/s im ATRAC- Format aufnehmen.
4 DE
Welche CDs können auf diesem CD-Player
wiedergegeben werden?
Audio-CDs:
CDs im CD-DA-Format
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) ist ein
Aufnahmestandard für Audio-CDs.
ATRAC-CDs:
CD-Rs/CD-RWs, auf die im ATRAC-Format komprimierte Audiodaten*
aufgezeichnet wurden
ATRAC ist die allgemeine Bezeichnung für die folgenden Audio-Codec-Technologie
der Sony Corporation: ATRAC3, ATRAC3plus und ATRAC Advanced Lossless**.
ATRAC3 und ATRAC3plus, die sich durch eine hohe Komprimierungsrate bei
hervorragender Qualität auszeichnen, sowie ATRAC Advanced Lossless** mit der
Komprimierung ohne Datenverlust bieten zusammen fast unbegrenzte Möglichkeiten.
** Dieser Player ist nicht kompatibel mit ATRAC Advanced Lossless.
Dieser CD-Player kann folgende Bitraten und Abtastfrequenzen wiedergeben:
Bitraten
Abtastfrequenzen
ATRAC3
66/105/132 Kbit/s
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 Kbit/s
44,1 kHz
Auf diesem CD-Player können Informationen (Titelname, Albumname,
Interpretenname usw.) mit bis zu 62 Zeichen angezeigt werden.
MP3-CDs:
CD-Rs/CD-RWs, auf die im MP3-Format komprimierte Audiodaten*
aufgezeichnet wurden
In der nachstehenden Tabelle sehen Sie, welche Bitraten und Abtastfrequenzen dieser
CD-Player wiedergeben kann. Es können auch Dateien mit variabler Bitrate (VBR)
wiedergegeben werden.
Bitraten
Abtastfrequenzen
MPEG-1 Layer3
32 - 320 Kbit/s
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 Kbit/s
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 Kbit/s
8/11,025/12 kHz
Dieser CD-Player ist mit Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 des ID3-Tag-Formats
kompatibel. Das ID3-Tag ist ein Format zum Hinzufügen bestimmter Informationen
(Titelname, Albumname, Interpretenname usw.) zu MP3-Dateien. Auf diesem CDPlayer können bis zu 64 Zeichen an ID3-Tag-Informationen angezeigt werden.
CD-Extra und Mix-Mode-CDs:
CD-Rs/CD-RWs, auf die gleichzeitig Daten im CD-DA-Format und Daten im
CD-ROM-Format aufgezeichnet werden*
Wenn Sie eine CD nicht wiedergeben können, ändern Sie die Einstellung
„CD-EXTRA“ ( Seite 26). Geben Sie nun die CD wieder.
Es können auch ATRAC-CDs wiedergegeben werden, auf die im MP3-Format komprimierte
Audiodaten unter Verwendung einer anderen Software als SonicStage aufgezeichnet wurden.
Mit SonicStage können Sie keine CDs mit Audiodaten verschiedener Formate erstellen.
* Sie können ausschließlich CDs nach ISO 9660, Stufe 1/2 und im erweiterten Joliet-Format verwenden.
Fortsetzung 
5 DE
Musik-CDs mit
Urheberrechtsschutzcodierung
Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von
CDs ausgelegt, die dem Compact DiscStandard (CD) entsprechen. Seit neuestem
bringen einige Schallplattenfirmen MusikCDs mit Kopierschutztechnologien auf den
Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser
CDs nicht dem CD-Standard entsprechen und
mit diesem Produkt möglicherweise nicht
wiedergegeben werden können.
Hinweis zu DualDiscs
Eine DualDisc ist eine zweiseitig bespielte
Disc, auf der DVD-Aufnahmen auf der einen
und digitale Audiodaten auf der anderen Seite
aufgezeichnet sind.
Da jedoch die Audiomaterialseite nicht dem
Compact Disc (CD)-Standard entspricht, kann
einwandfreie Wiedergabe auf diesem Produkt
nicht garantiert werden.
Unterschiede in der Dateistruktur von
ATRAC-CDs und MP3-CDs
ATRAC-CDs und MP3-CDs bestehen aus
„Dateien“ und „Gruppen“. Eine „Datei“
entspricht einem „Titel“ auf einer Audio-CD.
Eine „Gruppe“ ist ein Satz von Dateien und
entspricht einem „Album“.
Bei MP3-CDs erkennt der CD-Player einen
MP3-Ordner als „Gruppe“. Dadurch können
ATRAC-CDs und MP3-CDs auf die gleiche
Weise wiedergegeben werden.
Anzahl der verwendbaren Gruppen und
Dateien
• Maximale Gruppenanzahl: 256
• Maximale Dateianzahl: 999
Wiedergabereihenfolge von ATRAC-CDs
und MP3-CDs
Bei ATRAC-CDs werden Dateien in
der Reihenfolge wiedergegeben, die in
SonicStage festgelegt wurde.
Bei MP3-CDs hängt die Wiedergabereihenfolge von der verwendeten Methode
bei der Aufnahme von MP3-Dateien auf die
CD ab. Es kann auch eine „Wiedergabeliste“
wiedergegeben werden, die eine bestimmte
Reihenfolge zur Wiedergabe der MP3Dateien enthält. Im folgenden Beispiel
werden die Dateien in der Reihenfolge  bis
 wiedergegeben.
6 DE
MP3
Gruppe
Datei
(Maximale Verzeichnisebenen: 8)
Hinweise
• Wenn ATRAC-Dateien und MP3-Dateien auf
dieselbe CD aufgenommen werden, gibt dieser
CD-Player die ATRAC-Dateien zuerst wieder.
• Die Wiedergabeleistung dieses CD-Players hängt
von der Qualität der CD und dem Zustand des
Aufnahmegeräts ab.
• Geeignete Zeichen sind A bis Z, a bis z, 0 bis 9
und _ (Unterstrich).
• Nehmen Sie auf eine CD, die ATRAC/MP3Dateien enthält, keine Dateien anderer Formate
auf, und erstellen Sie keine unnötigen Ordner.
Über ATRAC-CDs
• CD-Rs/CD-RWs, die im ATRAC-Format
bespielt wurden, können nicht auf dem Computer
wiedergegeben werden.
Über MP3-CDs
• Fügen Sie dem Dateinamen die Dateiendung
„mp3“ hinzu. Wenn Sie die Dateierweiterung
„mp3“ einer anderen als einer MP3-Datei
hinzufügen, kann der Player die Datei nicht richtig
erkennen.
• Zum Komprimieren einer Quelle für das
Speichern in einer MP3-Datei empfiehlt es sich,
die Komprimierungsparameter auf „44.1 kHz“,
„128 kbps“ und „Constant Bit Rate“ einzustellen.
• Um mit der maximalen Kapazität aufzunehmen,
stellen Sie in der Schreibsoftware „halting of
writing“ ein.
• Wenn Sie auf einem leeren Datenträger auf einmal
bis zur maximalen Kapazität aufnehmen möchten,
stellen Sie „Disc at Once“ ein.
Sicherheitsmaßnahmen
Sicherheit
• Sollte ein hartes Objekt oder eine
Flüssigkeit in den CD-Player gelangen,
ziehen Sie das Netzkabel des Players
heraus, und lassen Sie ihn durch
qualifiziertes Fachpersonal überprüfen,
bevor Sie ihn weiter verwenden.
• Stecken Sie keine Fremdkörper
in die Buchse DC IN 3 V (externe
Stromversorgung).
Am CD-Player
• Halten Sie die Linse am CD-Player sauber,
und berühren Sie sie nicht. Andernfalls
könnte die Linse beschädigt werden,
und der CD-Player funktioniert nicht
ordnungsgemäß.
• Stellen bzw. legen Sie keine schweren
Gegenstände auf den CD-Player.
Andernfalls können der CD-Player und die
CD beschädigt werden.
• Bewahren Sie den CD-Player nicht in der
Nähe von Wärmequellen oder an Orten
auf, die direkter Sonneneinstrahlung,
Verschmutzung durch viel Staub oder Sand,
Feuchtigkeit, Regen und mechanischen
Erschütterungen ausgesetzt sind sowie auf
unebenen Oberflächen oder in Autos mit
geschlossenen Fenstern.
• Wenn der CD-Player Störungen des
Rundfunk-oder Fernsehempfangs
verursacht, schalten Sie den CD-Player
aus, oder verwenden Sie ihn in größerer
Entfernung vom Radio oder Fernsehgerät.
• CDs mit ungewöhnlichen Formen (z.B.
Herz, Quadrat, Stern) können auf diesem
CD-Player nicht wiedergegeben werden.
Beim Versuch, solche CDs zu verwenden,
kann der CD-Player beschädigt werden.
Verwenden Sie solche CDs nicht.
Umgang mit CDs
• Um Verschmutzungen der CDs zu
vermeiden, fassen Sie diese nur am Rand an.
Berühren Sie nicht die Oberfläche der CD.
• Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf
die CD.
• Setzen Sie die CD nicht direkter
Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen wie
z.B. Heißluftkanälen aus. Lassen Sie die CD
nicht in einem in der Sonne geparkten Auto
liegen.
Kopf-/Ohrhörer
Verkehrssicherheit
Verwenden Sie die Kopf-/Ohrhörer nicht
beim Autofahren, Radfahren oder beim
Führen anderer Fahrzeuge. Dies könnte zu
gefährlichen Verkehrssituationen führen
und ist in bestimmten Regionen verboten.
Es kann auch gefährlich sein, den Player als
Fußgänger, insbesondere beim Überqueren
der Straße, mit hoher Lautstärke zu betreiben.
In möglicherweise gefährlichen Situationen
sollten Sie äußerst vorsichtig sein oder die
Kopf-/Ohrhörer vorübergehend abnehmen.
Vermeiden von Hörschäden
Betreiben Sie die Kopf-/Ohrhörer nicht
mit hoher Lautstärke. Gehörspezialisten
warnen vor ständiger oder lange anhaltender
Wiedergabe bei hoher Lautstärke. Wenn Sie
Ohrgeräusche wahrnehmen, verringern Sie
die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf
Kopf-/Ohrhörer.
Rücksichtnahme gegenüber Anderen
Senken Sie die Lautstärke auf ein
vernünftiges Maß. Dadurch können Sie
noch Geräusche von außen wahrnehmen
und Rücksicht auf die Menschen in Ihrer
Umgebung nehmen.
7 DE
Erste Schritte
Überprüfen der
mitgelieferten
Zubehörteile
• Netzteil (1)
(nicht mitgeliefert beim
Modell für die USA und
Kanada)
• Ohrhörer (1)
Schließen Sie den Stecker der Ohr-/
Kopfhörer fest an die Fernbedienung an.
• Nur für die Modelle D-NF430 JED und
D-NF431 1 E19*
Kopf- bzw. Ohrhörer
(nur für die Modelle
D-NF430 JED und
D-NF431 1 E19*)
• Nur für das Modell D-NF430 für die USA
und die Modelle D-NF431 E92, 2 E19, MX2,
RU6*
• Ohrhörer (1)
(für andere Modelle)
• Fernbedienung (1)
(nur für die Modelle
D-NF430 JED und
D-NF431 1 E19*)
• Fernbedienung (1)
(nur für das Modell
D-NF430 für die USA
und die Modelle D-NF431
E92, 2 E19 , MX2, RU6*)
• Zwischenstecker (1)
(nur für das Modell D-NF430 JED*)
• Bedienungsanleitung (1)
* Den Code für Ihr Modell finden Sie in der linken
oberen Ecke des Barcodes auf der Verpackung.
Hinweis
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Fernbedienung.
Dieser Player kann mit keiner anderen
Fernbedienung bedient werden.
8 DE
Kopf- bzw. Ohrhörer
Erläuterungen zu
Komponenten und
Reglern
Fernbedienung (nur für das Modell
D-NF430 für die USA und die Modelle
D-NF431 E92, 2 E19, MX2, RU6)
Fernbedienung (nur für die Modelle
D-NF430 JED und D-NF431 1 E19)
Taste
(Gruppe) – •TUNE –
( Seite 14-16, 21, 27, 29)
Fernbedienung:
Taste
(Gruppe) – •einstellen –
( Seite 14, 27)
 Tasten / ( Seite 14, 16, 20, 22,
30, 31)
 CD-Player:
Taste
(Gruppe) + •TUNE +
( Seite 14, 15, 21, 27, 29)
Fernbedienung:
Taste
(Gruppe) + •einstellen +
( Seite 14, 27)
 Jog lever
VOL (Lautstärke) +/– ( Seite 13)
/ ( Seite 15, 16, 18, 20-22, 24, 27,
28, 30, 31)
 (Wiedergabe/Pause)* ( Seite 13-16,
18, 20-22, 24, 27-31)
 Taste RADIO ON/BAND•MEMORY
( Seite 27, 29-31)
 Taste  (Stopp)•RADIO OFF
( Seite 14-16, 22, 23, 25, 27, 30)
 Buchse  (Kopfhörer) ( Seite 13)
 Buchse DC IN 3 V ( Seite 12)
 Schalter HOLD (auf der Rückseite des
CD-Players) ( Seite 15)
 Schalter OPEN ( Seite 10, 13)
 Taste SEARCH ( Seite 15, 16, 29)
 Taste DISPLAY/MENU ( Seite 17, 18,
20, 22, 24, 27, 28, 30, 31)
 Taste  (Stopp)•RADIO ON/BAND•
RADIO OFF ( Seite 14, 27)
 Modell D-NF430 für die USA und Modelle
D-NF431 E92, 2 E19, MX2, RU6**:
Tasten VOL (Lautstärke) +/–
( Seite 13)
Modelle D-NF430 JED und D-NF431
1 E19**:
Regler VOL (Lautstärke) +/–
( Seite 13)
 Taste  (Wiedergabe/Pause)*
( Seite 13, 14)
 Kopfhörerbuchse (auf der Rückseite)
 Haken
 Befestigung
 Tasten /•PRESET –/+
( Seite 14)
Erste Schritte
CD-Player
 CD-Player:
* Diese Taste verfügt über einen Tastpunkt.
** Den Code für Ihr Modell finden Sie in der linken
oberen Ecke des Barcodes auf der Verpackung.
Fortsetzung 
9 DE
Display
Herstellen der
Stromversorgung
(Trockenbatterie)
Achten Sie darauf, das Netzteil abzunehmen,
wenn Sie eine Trockenbatterie benutzen.
Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue
aus, wenn sie schwächer wird.
• LR6-Alkali-Batterie (Größe AA)
 Zeichenanzeige ( Seite 17)
 Atrac3plus/MP3-Anzeige ( Seite 5)
1
 CD-Anzeige ( Seite 13)
Schieben Sie den Schalter OPEN
zur Seite, um den Deckel des
Players zu öffnen.
 Batterieanzeige ( Seite 11)
 Anzeige der Wiedergabeliste
 Gruppenanzeige
 Lesezeichenanzeige ( Seite 20)
Schalter OPEN
 Anzeige des Wiedergabemodus
 Timer-Anzeige ( Seite 25)
 Klanganzeige
2
Öffnen Sie den Deckel des
Batteriefachs im Inneren des
Players.
Anheben
Deckel
des
Batteriefachs
3
Drücken
Legen Sie eine LR6-Batterie (Größe
AA) (nicht mitgeliefert) ein. Richten
Sie dabei den -Pol der Batterie an
der Markierung  im Batteriefach
aus. Schließen Sie den Deckel des
Batteriefachs und den des Players,
so dass sie mit einem Klicken
einrasten.
Legen Sie
das -Ende
zuerst ein.
10 DE
So entfernen Sie die Batterie
Entfernen Sie die Batterie, wie in der
Abbildung dargestellt.
Die Restladung der Batterie wird wie in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt im
Display angezeigt. Wenn die Restladung der
Batterie geringer wird, nimmt die Anzahl der
schwarzen Bereiche in der Anzeige ab.




 „Low Battery“ *
Bei Verwendung einer Sony Alkalibatterie LR6
(SG) (in Japan hergestellt)
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Audio-CD
41
41
ATRAC-CD 2)
31
31
MP3-CD 3)
32
RADIO ON
Erste Schritte
Überprüfen der Restladung
der Batterie
Akkulebensdauer 1)
1) Gemessener Wert nach JEITA-Standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
Ungefähre Wiedergabedauer in Stunden,
vorausgesetzt der Player steht während des
Betriebs auf einer flachen und stabilen Oberfläche,
und „POWER SAVE“ ist auf „ON“ gesetzt
( Seite 26). Dieser Wert ist abhängig von der
Verwendung des Players.
2) Bei Aufnahme mit 48 Kbit/s
3) Bei Aufnahme mit 128 Kbit/s
* Ein Signal ertönt.
Wenn die Batterie entladen ist, tauschen Sie
sie gegen eine neue aus.
Hinweise
• Die Anzeige zeigt den ungefähren Ladestatus
der Batterien an. So entspricht ein Bereich nicht
unbedingt einem Viertel der Batterieladung.
• Je nach Betriebsbedingungen vermehrt oder
verringert sich die Anzahl der Bereiche in
der Anzeige entsprechend der tatsächlichen
Restladung.
Hinweise zu Trockenbatterien
• Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
• Tragen Sie Batterien nicht in Taschen
usw. zusammen mit Münzen und anderen
Metallgegenständen. Andernfalls kann durch
einen Metallgegenstand ein Kontakt zwischen
den positiven und negativen Polen der Batterien
hergestellt werden, was zu Hitzeentwicklung
führen kann.
• Verwenden Sie neue Batterien nicht zusammen mit
alten.
• Verwenden Sie nie zwei verschiedene Arten von
Batterien.
• Wenn Sie die Batterien längere Zeit nicht
benutzen möchten, nehmen Sie sie aus dem Gerät.
• Falls eine Batterie ausläuft, wischen Sie das
Batteriefach trocken, und legen Sie neue Batterien
ein. Wenn Sie mit der Batterieflüssigkeit in
Berührung kommen, waschen Sie sie sorgfältig ab.
Fortsetzung 
11 DE
Bei Verwendung des
Netzteils
Sie können den Player auch ohne Batterie
verwenden und mit Netzstrom betreiben.
Modelle, deren Steckernetzteil über eine
Einstellung für die Spannung verfügt
Stellen Sie vor der Verwendung des
Wechselstromnetzteils die Spannung auf die vor Ort
geltende Netzspannung, „100 V - 120 V“ oder
„220 V - 240 V“.
Verwenden
Sie einen
Schraubendreher,
um die richtige
Spannung
einzustellen.
an DC IN 3 V
Modelle, die mit einem Steckeradapter
ausgestattet sind
Wenn das Netzteil nicht in die Netzsteckdose passt,
verwenden Sie den Zwischenstecker.
Netzteil
an eine Netzsteckdose
1
Schließen Sie das Netzteil an die
Buchse DC IN 3 V des CD-Players
und an eine Netzsteckdose an.
Hinweise zum Netzteil
• Lösen Sie alle Stromquellen, wenn der Player
längere Zeit nicht benutzt wird.
• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
Wenn im Lieferumfang Ihres Players kein Netzteil
enthalten ist, verwenden Sie ein
AC-E30HG-Netzteil*. Verwenden Sie kein
anderes Netzteil. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen kommen.
* Nicht in Australien und einigen anderen
Regionen erhältlich. Weitere Informationen
hierzu erhalten Sie von Ihrem Händler.
Steckerpolarität
• Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen
Händen.
• Schließen Sie das Netzteil an eine leicht
zugängliche Netzsteckdose an. Sollten an dem
Netzteil irgendwelche Störungen auftreten, lösen
Sie es sofort von der Netzsteckdose.
12 DE
Wiedergabe
Wiedergabe einer CD
1
4
Stellen Sie die Lautstärke ein, indem
Sie den Jog Lever in Richtung VOL
+ oder – drehen.
In Richtung VOL +
Schieben Sie den Schalter OPEN
zur Seite, um den Deckel des
Players zu öffnen.
Schließen Sie davor die Kopf-/Ohrhörer
an den Player an.
VOL –
In Richtung VOL –
Schalter OPEN
an 
(Kopfhörer)
Kopf-/Ohrhörer
2
Legen Sie die CD in das CD-Fach
ein, und schließen Sie den Deckel.
Modell D-NF430 für die USA und Modelle
D-NF431 E92, 2 E19, MX2, RU6:
Drücken Sie , nachdem Sie die CD
wie in Schritt 2 beschrieben in das CDFach eingelegt haben, und stellen Sie die
Lautstärke ein, indem Sie VOL +/– drücken.
Wiedergabe
Auf der Fernbedienung:

VOL +/–
Modelle D-NF430 JED und D-NF431 1 E19:
Drücken Sie , nachdem Sie die CD
wie in Schritt 2 beschrieben in das CDFach eingelegt haben, und stellen Sie die
Lautstärke ein, indem Sie VOL +/– drücken.
Etikett nach oben
3
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
(CD) bewegt sich, und der Player
startet die Wiedergabe.
VOL +/–

Drücken Sie 
VOL –
So nehmen Sie die CD heraus
Drücken Sie auf den Zapfen in der Mitte des
CD-Fachs, und nehmen Sie die CD heraus.
Fortsetzung 
13 DE
Grundlegende Wiedergabefunktionen
(Wiedergabe, Stopp, Suche)
CD-Player
Tasten

+/
–
VOL –
Tasten  / 
VOL
Taste 
–
Jog Lever
Zweck
Bedienung am Player (Bedienung auf der Fernbedienung in
Klammern)
Wiedergabe Wiedergabe vom ersten
Titel an
Halten Sie im Stopp-Modus  auf dem Jog Lever gedrückt, bis
die Wiedergabe startet.
(Drücken und halten Sie im Stopp-Modus , bis die
Wiedergabe startet.)
Stopp
Unterbrechen/Fortsetzen Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
der Wiedergabe nach der (Drücken Sie .)
Pause
Anhalten der Wiedergabe Drücken Sie  (Stopp) .
(Drücken Sie  (Stopp).)
Suche
Suchen des Anfangs des Drücken Sie einmal .
aktuellen Titels 1)
(Drücken Sie einmal .)
Suchen des Anfangs von Drücken Sie wiederholt .
vorherigen Titeln 1)
(Drücken Sie wiederholt .)
Suchen des Anfangs des Drücken Sie einmal .
nächsten Titels 1)
(Drücken Sie einmal .)
Suchen des Anfangs der
nachfolgenden Titel 1)
Drücken Sie wiederholt .
(Drücken Sie wiederholt .)
Schnelles Zurückspulen 1) Drücken und halten Sie .
(Drücken und halten Sie .)
Schnelles Vorspulen 1)
Wechseln zu
nachfolgenden Gruppen 2)
Drücken und halten Sie .
(Drücken und halten Sie .)
Drücken Sie wiederholt
(Gruppe) +.
(Drücken Sie wiederholt
(Gruppe) +.)
Wechseln zu vorherigen
Gruppen 2)
Drücken Sie wiederholt
(Drücken Sie wiederholt
(Gruppe) –.
(Gruppe) –.)
1)Kann im Wiedergabe- und im Pausemodus ausgeführt werden.
2)Kann bei der Wiedergabe aller CDs außer Audio-CDs ausgeführt werden.
14 DE
Sperren der Regler
(HOLD)
Um zu verhindern, dass beim Transportieren
des Players Tasten versehentlich gedrückt
werden, können Sie die Regler sperren.
1
Suchen von
Lieblingstiteln/
Lieblingsdateien
Schieben Sie den Schalter HOLD
an der Rückseite des Players in
Pfeilrichtung.
Wenn Sie bei aktivierter HOLD-Funktion
eine Taste drücken, blinkt „HOLD“.
So heben Sie die Sperre der Regler auf
Schieben Sie den Schalter HOLD entgegen
der Pfeilrichtung.
Jog Lever
–
VOL
Zur Auswahl drehen
SEARCH
–
Wiedergabe
Für Modelle mit mitgelieferter
Fernbedienung:
Die HOLD-Funktion kann auf der
Fernbedienung und auf der Rückseite
des Players aktiviert werden. Wenn z.B.
die HOLD-Funktion am Player aktiviert
ist, können Sie den Player über die
Fernbedienung bedienen, es sei denn, Sie
haben die HOLD-Funktion auch für die
Fernbedienung aktiviert.
Zur Bestätigung
drücken
+
Suchen durch Anzeigen
von Gruppen (Dateiansicht)
Auf CDs, wie z.B. ATRAC-CDs oder
MP3-CDs, auf die eine Reihe von Dateien
aufgezeichnet wurde, können Sie eine Datei
suchen, indem Sie die Namen von Gruppen
(außer bei Audio-CDs) bzw. Dateien vor und
nach der aktuellen Datei anzeigen lassen.
1
Drücken Sie wiederholt SEARCH.
Die Namen von Gruppen und Dateien vor
und nach der aktuellen Datei werden im
Display angezeigt.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Gruppennamen
 Dateinamen
2
Drücken Sie
+ oder
Gruppe auszuwählen.
3
Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um eine Datei auszuwählen.
4
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
Die von Ihnen ausgewählte Datei wird
wiedergegeben.
–, um eine
So brechen Sie die Suche ab
Drücken Sie  am CD-Player.
Fortsetzung 
15 DE
Suchen durch Anzeigen
einer Liste von Gruppen/
Dateien (Listenansicht)
Überprüfen der CDInformationen auf dem
Display
Sie können einen Titel/eine Datei suchen,
indem Sie den Formattyp der Musikquelle
und die Namen von Gruppen und Dateien
anzeigen lassen.
Sie können im Display CD-Informationen
anzeigen lassen.
Je nach der Region, in der Sie Ihren
CD-Player gekauft haben, ist das Gerät
standardmäßig möglicherweise nicht
auf „ENGLISH“ eingestellt. Ändern Sie
gegebenenfalls die Einstellungen für
LANGUAGE ( Seite 25).
Wenn Sie eine MP3-CD wiedergeben, auf der
sich Dateien mit einem ID3-Tag befinden,
werden ID3-Tag-Informationen angezeigt.
(Wenn keine ID3-Tag-Informationen
vorhanden sind, wird der Datei- oder
Gruppenname angezeigt.) ( Seite 5)
1
Drücken Sie wiederholt SEARCH.
Bei der Wiedergabe einer CD, auf die
Audiodaten verschiedener Formate
aufgezeichnet wurden:
Zuerst wird der Bildschirm für die
Auswahl des Formattyps (z.B. „ATRAC
ROOT“ und „MP3 ROOT“) angezeigt.
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
2
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um eine Gruppe
auszuwählen, und drücken Sie .
3
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um eine Datei
auszuwählen.
4
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
Die von Ihnen ausgewählte Datei wird
wiedergegeben.
So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm
zurück
Drücken Sie  oder
– am CD-Player.
So brechen Sie die Suche ab
Drücken Sie  am CD-Player.
16 DE
Hinweise
• Die Zeichen A-Z, a-z, 0-9 sowie _ können auf
diesem Player angezeigt werden.
• Vor der Wiedergabe einer Datei liest der Player alle
Datei- und Gruppen- (oder Ordner-) Informationen
auf der CD. „Reading“ wird angezeigt. Je nach
Inhalt der CD kann es eine Weile dauern, bis der
Lesevorgang beendet ist.
• Wenn sich die Datei keiner Gruppe zuordnen lässt,
wird „MP3 ROOT“ im Display angezeigt.
So lassen Sie Informationen im Display
anzeigen
Drücken Sie wiederholt DISPLAY/MENU.
Audio-CD
 Titelnummer, Verstrichene Spieldauer
(Interpretenname, Titelname) 1)

Dateiansicht-Bildschirm

Gruppenname 3), CODEC-Informationen 4),
Gesamtzahl der Dateien

Dateiansicht-Bildschirm
Wiedergabe

Gesamtzahl der Titel auf der CD,
Gesamtwiedergabedauer der CD,
Restspieldauer des aktuellen Titels 2)
ATRAC-CD/MP3-CD
 Dateiname, Interpretenname 3), Dateinummer,
verstrichene Spieldauer
1) Bei der Wiedergabe einer Audio-CD, die
Textinformationen wie z.B. CD-TEXT
enthält, werden die in Klammern angegebenen
Informationen angezeigt.
2) Diese Informationen werden nur bei der normalen
Wiedergabe angezeigt.
3) „artist name“ wird bei der Wiedergabe nicht
angezeigt, wenn die CD keine ID3-TagInformationen enthält. Wenn die Liste der
Gruppen-/Dateinamen im Display angezeigt wird,
werden „artist name“ und „group name“ nicht
angezeigt.
4) Bitrate und Abtastfrequenz werden angezeigt.
Bei der Wiedergabe einer MP3-Datei, die mit
einer variablen Bitrate aufgenommen wurde, wird
„VBR“ anstatt der Bitrate im Display angezeigt.
In einigen Fällen wird „VBR“ erst während der
Wiedergabe und nicht von Anfang an angezeigt.
17 DE
Ändern von
Wiedergabefunktionen
5
Wenn „REPEAT“ angezeigt wird,
wählen Sie „ON“ oder „OFF“, und
drücken Sie  auf dem Jog Lever.
(PLAY MODE)
Es stehen verschiedene Wiedergabefunktionen zur Verfügung, wie z.B. die
Auswahl von Titeln, die Sie anhören
möchten, oder die Wiedergabe von Titeln in
einer bestimmten Reihenfolge.
Weitere Informationen über Wiedergabefunktionen finden Sie auf  Seite 19.
Mit der entsprechenden Wiedergabefunktion
(Repeat-Wiedergabe,  Seite 21) können Sie
Titel auch wiederholt wiedergeben.
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
18 DE
2
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „
PLAY MODE“
auszuwählen, und drücken Sie .
3
Drehen Sie den Jog Lever
in Richtung /, um die
Wiedergabefunktion auszuwählen.
Die Standardeinstellung ist „ALL“
(Normale Wiedergabe).
4
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
So kehren Sie zur normalen Wiedergabe
zurück
Wählen Sie im Menü PLAY MODE die
Option „ALL“.
Wiedergabefunktionen
Anzeige am CD-Player
ALL
GROUP
1
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Erläuterung
Alle Titel auf der CD werden in der Reihenfolge der Titelnummern
wiedergegeben.
Bei ATRAC-CDs/MP3-CDs hängt die Wiedergabereihenfolge von den
Einstellungen unter „PLAY ORDER“ ab.
Alle Dateien der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen werden
wiedergegeben (nur ATRAC-CDs/MP3-CDs) ( Seite 20).
Der aktuelle Titel wird einmal wiedergegeben.
Alle Titel auf der CD werden einmal in willkürlicher Reihenfolge
wiedergegeben.
Alle Dateien der ausgewählten Gruppe werden einmal in willkürlicher
Reihenfolge wiedergegeben (nur ATRAC-CDs/MP3-CDs) ( Seite 20).
Titel mit Lesezeichen werden wiedergegeben. Titel mit Lesezeichen
werden unter Berücksichtigung ihrer Titelnummer wiedergegeben und
nicht in der Reihenfolge, in der Sie die Lesezeichen hinzugefügt haben
( Seite 20).
Titel der ausgewählten m3u-Wiedergabeliste* werden wiedergegeben
(nur MP3-CDs) ( Seite 20).
Die am häufigsten wiedergegebenen Titel auf der CD werden
wiedergegeben (beginnend mit dem zehnthäufigsten).
Bis zu 32 Titel, die der Player automatisch als die am häufigsten
wiedergegebenen Titel gespeichert hat, werden in willkürlicher
Reihenfolge wiedergegeben.
Bis zu 64 Titel werden in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge
wiedergegeben ( Seite 21).
Ungefähr die ersten 10 Sekunden jedes Titels nach dem aktuellen Titel
werden einmal angespielt.
Wiedergabe
SHUFFLE
(PLAY MODE)
* Eine m3u-Wiedergabeliste ist eine Datei, in der eine Wiedergabereihenfolge von MP3-Dateien verschlüsselt
ist. Um diese Funktion nutzen zu können, nehmen Sie MP3-Dateien auf eine CD-R/CD-RW mithilfe von
Verschlüsselungssoftware auf, die das m3u-Format unterstützt.
Sie können die ersten acht Listen auf dem Bildschirm (nach Dateiname sortiert) auf dem CD-Player
wiedergeben.
Fortsetzung 
19 DE
Wiedergabe von Gruppen
1
2
Führen Sie die Schritte 1 und
2 im Abschnitt „Ändern von
Wiedergabefunktionen (PLAY
MODE)“ aus ( Seite 18). Wählen
Sie in Schritt 3 „GROUP“ oder
„GROUP SHUFFLE“, und drücken
Sie  auf dem Jog Lever.
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um eine Gruppe
auszuwählen.
Wenn Sie eine Gruppe auf einer MP3CD usw. auswählen, indem Sie alle
Verzeichnisse durchsuchen, drücken Sie
 oder .
Wenn Sie eine Gruppe innerhalb eines
Verzeichnisses auswählen, drehen Sie den
Jog Lever in Richtung /.
3
Drücken Sie  auf dem Jog Lever
mindestens 2 Sekunden lang.
Der Player beginnt mit der Wiedergabe
aller Dateien in der Gruppe, die Sie
ausgewählt haben.
4
Wenn „REPEAT“ angezeigt wird,
wählen Sie „ON“ oder „OFF“, und
drücken Sie  auf dem Jog Lever.
Hinweis
Wenn die Gruppe keine Titel enthält oder sich in der
untersten Verzeichnisebene befindet, wird auf dem
Display „Invalid“ angezeigt.
Wiedergabe von
Lieblingstiteln (BookmarkWiedergabe)
1
2
20 DE
Drücken Sie während der
Wiedergabe eines Titels, dem ein
Lesezeichen hinzugefügt werden
soll, die Taste  auf dem Jog
Lever, bis langsam blinkt.
Wenn Sie zwei oder mehr Titeln ein
Lesezeichen hinzufügen möchten,
wiederholen Sie Schritt 1.
Sie können bis zu 10 CDs bei AudioCDs (bis zu 99 Titel pro CD) und bis
zu 5 CDs* bei ATRAC-CDs/MP3-CDs
(bis zu 999 Titel pro CD) Lesezeichen
hinzufügen.
3
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
4
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „PLAY MODE“
auszuwählen, und drücken Sie .
5
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „BOOKMARK“
auszuwählen, und drücken Sie .
6
Wenn „REPEAT“ angezeigt wird,
wählen Sie „ON“ oder „OFF“, und
drücken Sie .
So entfernen Sie Lesezeichen
Drücken und halten Sie während der
Wiedergabe eines Titels mit Lesezeichen 
auf dem Jog Lever, bis ausgeblendet wird.
Hinweise
• Wenn Sie Titeln auf der elften CD Lesezeichen
hinzufügen möchten (bei ATRAC-CDs/MP3-CDs
auf der sechsten CD*), werden die Lesezeichen
auf der CD, die Sie zuerst wiedergegeben haben,
gelöscht.
• Alle Lesezeichen, die im Speicher abgelegt sind,
werden gelöscht, wenn Sie die Stromquellen
entfernen.
* Wenn jede CD mindestens 513 Titel enthält.
Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten
(Wiedergabe von m3uWiedergabelisten)
1
Wählen Sie in Schritt 3 unter
„Ändern von Wiedergabefunktionen
(PLAY MODE)“ ( Seite 18) die
Option „PLAYLIST“.
2
Drehen Sie den Jog Lever
in Richtung /, um eine
Wiedergabeliste auszuwählen.
3
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
Wiedergabe von Titeln
in einer bestimmten
Reihenfolge (PGMWiedergabe)
1
Wiederholte Wiedergabe
von Titeln (RepeatWiedergabe)
1
2
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um einen Titel
auszuwählen, und drücken und
halten Sie , bis sich das Display
ändert.
Bei Wiedergabe einer ATRAC-CD/MP3CD: Sie können auch einen Titel aus einer
anderen Gruppe auswählen, indem Sie
+ oder
– drücken.
3
Wiederholen Sie Schritt 2, um Titel
in einer bestimmten Reihenfolge
auszuwählen.
Sie können bis zu 64 Titel auswählen.
Wenn Sie den 64. Titel eingegeben haben,
wird die zuerst ausgewählte Titelnummer
(Audio-CD)/der zuerst ausgewählte
Dateiname (ATRAC-CD/MP3-CD) im
Display angezeigt.
Wenn Sie 65 oder mehr Titel auswählen,
werden die zuerst ausgewählten Titel
nacheinander gelöscht.
4
Drücken Sie  auf dem Jog Lever.
Die Titel werden in der ausgewählten
Reihenfolge wiedergegeben.
Wiedergabe
Wählen Sie, während sich der
Player im Stopp-Modus befindet,
„PROGRAM“ in Schritt 3
im Abschnitt „Ändern von
Wiedergabefunktionen (PLAY
MODE)“ ( Seite 18), und drücken
Sie anschließend  auf dem Jog
Lever.
So lassen Sie die Programmierung
anzeigen
1 Wählen Sie bei gestopptem Player
in Schritt 3 unter „Ändern von
Wiedergabefunktionen (PLAY MODE)“
( Seite 18) die Option „PROGRAM“
und halten Sie dann  am Jog Lever
gedrückt, bis die Anzeige wechselt.
2 Immer wenn Sie  gedrückt halten,
werden die Titel am Player in der
Wiedergabereihenfolge angezeigt.
Wählen Sie „ON“ in Schritt 5
im Abschnitt „Ändern von
Wiedergabefunktionen (PLAY
MODE)“ ( Seite 18).
Die ausgewählte Wiedergabefunktion wird
wiederholt.
So kehren Sie zur normalen Wiedergabe
zurück
Wählen Sie „OFF“.
21 DE
Ändern der Tonqualität
Weitere Informationen über SOUNDEinstellungen finden Sie auf  Seite 23.
Als erstes wird „Low“ angezeigt.
Es gibt drei Frequenzbereiche: „Low“
(niedriger Bereich), „Mid“ (mittlerer
Bereich) und „High“ (hoher Bereich).
Auswählen der Tonqualität
Für die Tonqualität können Sie
„EQUALIZER“ und/oder „CLEARBASS“
einstellen. Wenn Sie beide Einstellungen
gleichzeitig vornehmen, können Sie stärkere
Bassklänge mit der gewünschten Tonqualität
genießen.
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „ SOUND“
auszuwählen, und drücken Sie .
3
4
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um eine Funktion
auszuwählen, und drücken Sie .
Sie können die Tonqualität für jeden
Frequenzbereich individuell anpassen, indem
Sie die Wellenform im Display anzeigen
lassen.
1
Wählen Sie „EQUALIZER“ in
Schritt 3 und „CUSTOM“ in Schritt 4
im Abschnitt „Auswählen der
Tonqualität“.
2
Drücken Sie  oder 
mindestens 2 Sekunden lang,
um einen Frequenzbereich
auszuwählen.
Drücken Sie wiederholt 
oder , um eine Wellenform
auszuwählen.
Für jeden Frequenzbereich sind drei
Wellenformen im Speicher abgelegt.
Low
Mid High
Frequenzbereich
4
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um die gewünschte
Einstellung auszuwählen, und
drücken Sie dann .
Anpassen der Tonqualität
22 DE
3
Drehen Sie den Jog Lever
in Richtung /, um das
Klangvolumen auszuwählen.
Das Klangvolumen kann in 7 Schritten
eingestellt werden.
Klangvolumen
Low
5
Mid High
Wiederholen Sie die Schritte 2
bis 4, um Einstellungen für die
anderen beiden Frequenzbereiche
vorzunehmen, und drücken Sie
anschließend  auf dem Jog
Lever.
So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm
zurück
Drücken Sie  am CD-Player.
So brechen Sie den Einstellungsvorgang ab
Drücken Sie mindestens 2 Sekunden lang
 am CD-Player.
Hinweise
• Wenn der Klang beim Erhöhen der Lautstärke
aufgrund Ihrer Einstellungen verzerrt wird,
verringern Sie die Lautstärke.
• Wenn Sie Unterschiede im Klangvolumen
zwischen der Einstellung „CUSTOM“ und
anderen Klangeinstellungen bemerken, passen Sie
die Lautstärke entsprechend an.
SOUND-Einstellungen
Drücken Sie  am CD-Player, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie 
am CD-Player mindestens 2 Sekunden lang, um die Einstellungen abzubrechen.
Einstellung
EQUALIZER
(EqualizerEinstellung)
Funktionen (: Standardeinstellung)
 OFF
SOFT
ACTIVE
CUSTOM
CLEARBASS
(Bass-Einstellung)
 OFF
1
2
3
Für klangvolle Töne, Betonung mittlerer Frequenzbereiche
Lebendige Töne, Betonung hoher und niedriger
Frequenzbereiche
Kräftige Töne, stärkere Betonung hoher und niedriger
Frequenzbereiche als bei ACTIVE
Benutzerdefinierte Töne (weitere Informationen auf  Seite 22)
Normale Tonqualität.
Wiedergabe
HEAVY
Normale Tonqualität
Betont die Bässe.
Betont die Bässe stärker als 1.
Betont die Bässe stärker als 2.
Hinweis
Wenn Sie die EQUALIZER-Einstellung ändern, nachdem Sie die CLEARBASS-Einstellung vorgenommen
haben, hat die Einstellung für EQUALIZER Vorrang.
Wenn Sie sowohl die EQUALIZER- als auch die CLEARBASS-Einstellung vornehmen, stellen Sie
EQUALIZER zuerst ein.
23 DE
Ändern der optionalen
Einstellungen
Weitere Informationen über OPTIONEinstellungen finden Sie auf  Seite 25.
Einstellen verschiedener
Funktionen
Sie können verschiedene Funktionen
einstellen, z.B. die Sprache des Menüs und
die Wiedergabereihenfolge der Gruppen/
Dateien.
24 DE
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „ OPTION“
auszuwählen, und drücken Sie .
3
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um die gewünschte
Einstellung auszuwählen, und
drücken Sie dann .
4
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um eine Funktion
auszuwählen, und drücken Sie .
Wiederholen Sie Schritt 4, um
Einstellungen für „LANGUAGE“ bzw.
„PLAY ORDER“ vorzunehmen.
OPTION-Einstellungen
Drücken Sie  am CD-Player, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie 
am CD-Player mindestens 2 Sekunden lang, um die Einstellungen abzubrechen.
Einstellungen
LANGUAGE 1)
(Sprache für Menü usw.)
Funktionen (: Standardeinstellungen)
Wählen Sie die Sprache für Menütext,
MENU

Warnmeldungen usw.
Wiedergabe
TEXT 2) 3) 4)

G-PROTECTION 2)
(Zur Vermeidung von
Tonsprüngen)
1
Bietet Schutz vor Tonsprüngen sowie hohe Tonqualität.
Bietet erweiterten Schutz vor Tonsprüngen.
AVLS 1) 6)
(Beschränkung der
Lautstärke)
 OFF
TIMER 1)
(Off-Timer)
 OFF
BEEP 1)
(Signalton)
 ON
2
ON
ON
OFF
5)
Wählen Sie die Sprache für CDTEXT, ID3-Tag usw.
Die Lautstärke kann ohne Beschränkung des
Lautstärkeniveaus geändert werden.
Beschränkung der maximalen Lautstärke, um
Gehörschäden zu vermeiden.
Der Timer ist ausgeschaltet.
1-99 min
 wird im Display des Players
angezeigt. Sie können die
verbleibende Wiedergabezeit anzeigen
lassen, indem Sie diese Funktion
während der Wiedergabe wählen.
Drehen Sie den Jog Lever wiederholt
in Richtung /, um den Zeitraum
um 5 Minuten zu verlängern bzw.
zu verkürzen, oder halten Sie den
Jog Lever in Richtung / gedreht,
um den Zeitraum um 1 Minute zu
verlängern bzw. zu verkürzen. Die
Standardeinstellung ist „10 min“.
Bei der Bedienung des Players ertönt ein Signal.
Der Signalton ist deaktiviert.
Fortsetzung 
25 DE
Einstellungen
SEAMLESS 2) 7)
(Durchgängige
Wiedergabe von Titeln)
Funktionen (: Standardeinstellungen)
Die CD wird genau so wiedergegeben, wie sie
 OFF
aufgenommen wurde, einschließlich aller Leerpassagen
zwischen den Titeln.
ON
Die CD wird ohne Leerpassagen zwischen den Titeln
wiedergegeben.
POWER SAVE 2)
(Energiesparmodus)
 OFF
PLAY ORDER 2) 8)
(Wiedergabereihenfolge)
TRACK
ON
GROUP
CD-EXTRA 2) 9)
(Wiedergabe nach CDFormat)
 OFF
TUNE_STEP 3)
(Ändern des
Suchintervalls)
AREA1 10)
ON
AREA2 10)
AREA3 10) 11)
PRESET CLEAR 3)
(Löschen aller
gespeicherten Sender)
CLEAR?
Die POWER SAVE-Funktion ist deaktiviert.
Die vorgenommenen SOUND-Einstellungen werden nicht
wirksam.
Wiedergabe der Musikquelle in der
 NORMAL
Reihenfolge der Aufnahme.
ID3TAG TNO Wiederfolge in der Reihenfolge der
ID3-Tag-Nummer.
FILE NAME
Wiedergabe in alphabetischer
Reihenfolge der Dateinamen.
Wiedergabe der Musikquelle in der
 OFF
Reihenfolge der Aufnahme.
ON
Wiedergabe der Musikquelle in der
Reihenfolge der Gruppennamen.
Stellen Sie „OFF“ ein, wenn Sie die CD wie üblich
wiedergeben können.
Wenn Sie eine CD-Extra nicht wiedergeben können,
stellen Sie „ON“ ein. Geben Sie die CD nun wieder.
Suchintervall ist auf „9 kHz“ eingestellt. Der UKWFrequenzbereich ist 87,5 – 108,0 MHz.
Suchintervall ist auf „10 kHz“ eingestellt. Der UKWFrequenzbereich ist 87,5 – 108,0 MHz
Suchintervall ist auf „9 kHz“ eingestellt. Der UKWFrequenzbereich ist 76,0 – 108,0 MHz.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle gespeicherten
Sender löschen möchten.
1)
2)
3)
4)
Sie können diese Einstellung auch während der Radiowiedergabe vornehmen.
Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn sich der Player im Stopp-Modus befindet.
Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn das Radio ausgeschaltet ist.
Die Option TEXT kann für Audio-CDs nicht eingestellt werden. Für CD-Extra-CDs kann die Option TEXT
eingestellt werden, wenn unter „CD-EXTRA“ die Einstellung „ON“ gewählt wurde.
5) Bei Einstellung von „AUTO“ wird die Sprache verwendet, die Sie unter „LANGUAGE“ - „MENU“ gewählt
haben.
6) AVLS steht für Automatic Volume Limiter System.
7) Diese Funktion gilt nur für ATRAC-CDs.
8) Diese Funktion ist bei Audio-CDs nicht verfügbar.
9) Diese Funktion gilt nur für Audio-CDs und CD-Extra-CDs.
10) Die Standardeinstellungen variieren je nach der Region, in der Sie den CD-Player gekauft haben.
11) Nur für das Touristenmodell.
26 DE
Hinweise
• Tonsprünge können auch auftreten, wenn „G-PROTECTION“ auf „2“ eingestellt ist:
– wenn der CD-Player unerwartet stärkeren, dauerhaften Stößen ausgesetzt ist
– wenn eine verschmutzte oder verkratzte CD abgespielt wird oder
– wenn eine CD-R/CD-RW von schlechter Qualität wiedergegeben wird oder wenn es ein Problem mit dem
ursprünglichen Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware gibt.
• Abhängig davon, wie die Quellmusik aufgenommen wurde, werden Titel möglicherweise nicht durchgängig
wiedergegeben, auch wenn „SEAMLESS“ auf „ON“ eingestellt ist.
Verwenden des Radios
Radio hören
Sie können Sender auf UKW (FM) und
Mittelwelle (MW; AM) hören.
Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY (RADIO ON/BAND
auf der Fernbedienung), um das
Radio einzuschalten.
2
Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY (RADIO ON/BAND
auf der Fernbedienung), bis der
gewünschte Frequenzbereich
angezeigt wird.
Bei jedem Drücken der Taste ändert sich
das Display wie folgt:
Modelle für USA und Kanada:
 FM  AM  TV  WB
So verbessern Sie den Radioempfang
Wickeln Sie zum Empfangen von Sendern auf
UKW das Ohrhörerkabel vollständig ab.
Ohrhörer
Richten Sie zum Empfangen von Sendern auf
MW den CD-Player selbst aus.
Andere Modelle:  FM  AM
3
Drücken Sie TUNE + oder – ( +
oder – auf der Fernbedienung),
um nach dem gewünschten
Radiosender zu suchen, und stellen
Sie die Lautstärke ein.
So schalten Sie das Radio aus
Drücken Sie •RADIO OFF.
So stellen Sie einen Radiosender schnell ein
Drücken und halten Sie in Schritt 3 TUNE +
oder – ( + oder – auf der Fernbedienung)
so lange, bis sich die Frequenz im Display
ändert. Der CD-Player durchsucht
automatisch die Frequenzen und stoppt
bei der nächsten deutlich empfangbaren
Frequenz.
Betonen der Bässe
1 Drücken Sie während der
Radiowiedergabe DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „SOUND“ auszuwählen, und
drücken Sie .
Hinweis
Achten Sie darauf, dass die Ohrhörer immer an die
Buchse  des CD-Players angeschlossen sind. Das
Ohrhörerkabel dient als UKW-Antenne.
Verwenden des Radios
1
3 Wählen Sie mit  die Option „BASS“
aus.
4 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „ON“ auszuwählen, und
drücken Sie dann  zur Bestätigung der
Auswahl.
Bei schlechtem UKW/TV/
WB-Empfang aufgrund
starker Störwellen
1 Drücken Sie während der Radiowiedergabe DISPLAY/MENU, bis der
Menübildschirm angezeigt wird.
2 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie .
3 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „LOCAL/DX“ auszuwählen, und
drücken Sie .
4 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „LOCAL“ auszuwählen, und
drücken Sie dann .
Fortsetzung 
27 DE
Bei schlechtem
UKW-Empfang aufgrund
unzureichender
Signalstärke
1 Drücken Sie während der
Radiowiedergabe DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie .
3 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „MONO/STEREO“
auszuwählen, und drücken Sie .
4 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „MONO“ auszuwählen, und
drücken Sie dann .
Die Störgeräusche werden schwächer, aber
der Sender wird jetzt mono wiedergegeben.
Vermeiden von
Hörschäden
Die AVLS-Funktion (Automatic Volume
Limiter System – Automatisches Lautstärke
begrenzungssystem) verringert die maximale
Lautstärke, um Ihr Gehör schützen.
1 Drücken Sie während der
Radiowiedergabe DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie .
3 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „AVLS“ auszuwählen, und
drücken Sie .
4 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „ON“ auszuwählen, und drücken
Sie dann .
So deaktivieren Sie die AVLS-Funktion
Führen Sie die Schritte 1 bis 4 durch, und
ändern Sie die Einstellung für AVLS in
„OFF“.
28 DE
Automatisches
Ausschalten des Radios
Sie können einen Zeitraum zwischen
1 Minute und 99 Minuten festlegen, nach dem
das Radio automatisch ausgeschaltet wird.
1 Drücken Sie während der
Radiowiedergabe DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie .
3 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „TIMER“ auszuwählen, und
drücken Sie .
4 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um einen Zeitraum zwischen „1
min“ und „99 min“ auszuwählen, und
drücken Sie dann .
So lassen Sie den Zeitraum anzeigen, nach
dem das Radio automatisch ausgeschaltet
wird
Führen Sie während der Wiedergabe die
Schritte 1 bis 4 aus.
So deaktivieren Sie die TIMER-Funktion
Die TIMER-Funktion für das Radio wird
deaktiviert:
• wenn Sie in Schritt 4 unter „Automatisches
Ausschalten des Radios“ die Option „OFF“
wählen.
• wenn Sie das Radio ausschalten.
• wenn Sie die Wiedergabe einer CD starten.
Radiowiedergabe bei
Batteriebetrieb
Wenn Sie den Stecker für die externe
Stromversorgung an die Buchse DC IN 3 V
des CD-Players anschließen, wird der
CD-Player ausgeschaltet. Schalten Sie
ihn wieder ein, indem Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY drücken.
Speichern von
Radiosendern
Sie können bis zu 51 Sender (bei Modellen
für USA und Kanada – TV: 7, WB: 4, FM:
30, AM: 10) bzw. 40 Sender (bei anderen
Modellen – FM: 30, AM: 10) speichern.
Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY, um das Radio
einzuschalten.
2
Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY, um den
Frequenzbereich auszuwählen.
3
Drücken Sie SEARCH mindestens
3 Sekunden lang.
Der CD-Player beginnt im unteren
Frequenzbereich mit der Suche nach
Sendern und stoppt ca. 5 Sekunden lang,
wenn er einen Sender empfängt.
4
Wenn Sie den gefundenen Sender
speichern möchten, drücken Sie
, bis eine Nummer für den
Sender angezeigt wird.
Der Sender wird unter der Nummer 1
gespeichert, und der CD-Player sucht
nach dem nächsten empfangbaren Sender.
Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden
 drücken, sucht der CD-Player nach
dem nächsten empfangbaren Sender, ohne
den aktuellen Sender zu speichern.
Manuelles Speichern von
Radiosendern
1 Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY, um das Radio
einzuschalten.
2 Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY, um den
Frequenzbereich auszuwählen.
3 Drücken Sie TUNE + oder –, um den
gewünschten Radiosender einzustellen.
4 Drücken und halten Sie RADIO
ON/BAND•MEMORY, bis die
Sendernummer im Display angezeigt
wird.
Verwenden des Radios
1
Hinweis
Das Speichern von Sendern ist erst beendet,
wenn die Suche nach allen empfangbaren
Sendern abgeschlossen wurde. Wenn Sie den
Speichervorgang vorher abbrechen, werden alle
Sender, die Sie bis dahin gespeichert haben, nicht im
Speicher des CD-Players abgelegt.
Wenn der Sender erfolgreich gespeichert
wurde, ertönt ein Signal.
Die Sendernummer erhöht sich um eins.
5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4,
um weitere Sender desselben
Frequenzbereichs zu speichern.
Wenn Sie Sender anderer
Frequenzbereiche speichern
möchten, drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY, um den gewünschten
Frequenzbereich auszuwählen.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis
die Sendernummer im Display angezeigt
wird.
Hinweis
Die Sendernummer wird automatisch festgelegt. Sie
können die Sendernummer nicht selbst wählen.
5
Wiederholen Sie Schritt 4, bis
Sie alle empfangbaren Sender
gespeichert haben.
Wurde ein Sender bereits gespeichert,
ersetzt der neu gefundene Sender den
gespeicherten.
Fortsetzung 
29 DE
So ändern Sie gespeicherte Sender
1 Führen Sie die Schritte 1 und 2 im
Abschnitt „Manuelles Speichern von
Radiosendern“ ( Seite 29) durch.
2 Drücken Sie  oder , um die
Nummer des Senders auszuwählen, den
Sie ändern möchten.
3 Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY mindestens
2 Sekunden lang.
4 Drücken Sie TUNE + oder –, um den
gewünschten Radiosender einzustellen.
Führen Sie diesen Schritt innerhalb
von 30 Sekunden nach Beendigung
des vorherigen Schritts durch. Wenn
Sie innerhalb von 30 Sekunden keine
Taste drücken, beginnen Sie erneut mit
Schritt 2.
5 Drücken und halten Sie .
Wenn ein Signal ertönt, wurde der Sender
geändert.
So löschen Sie einen gespeicherten
Sender
1 Führen Sie die Schritte 1-3 im Abschnitt
„So ändern Sie gespeicherte Sender“
durch.
2 Drücken Sie •RADIO OFF mindestens
2 Sekunden lang.
Der gespeicherte Sender wird gelöscht
und die nächste Nummer verringert sich
um eins.
30 DE
So löschen Sie alle gespeicherten Sender
1 Drücken Sie, während das Radio
ausgeschaltet und die CD-Wiedergabe
gestoppt ist, auf DISPLAY/ MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie .
3 Drehen Sie den Jog Lever in Richtung
/, um „PRESET CLEAR “
auszuwählen, und drücken Sie
anschließend .
„CLEAR?“ wird im Display angezeigt.
Wenn Sie  drücken, werden alle
gespeicherten Sender gelöscht.
Wiedergabe von
gespeicherten
Radiosendern
Ändern des
Suchintervalls (Außer
Sie können Radiosender problemlos
einstellen, indem Sie die Taste  oder 
drücken.
Wenn Sie den CD-Player im Ausland
verwenden, ändern Sie gegebenenfalls das
MW-Suchintervall auf dem Menübildschirm.
9 kHz: Asien und Europa
10 kHz: USA, Kanada und Süd-/Mittelamerika
1
2
Drücken Sie RADIO ON/
BAND•MEMORY, um den
Frequenzbereich auszuwählen.
Drücken Sie  oder , um einen
gespeicherten Sender einzustellen.
europäische Modelle)
Ändern Sie das Suchintervall wie folgt
(dabei muss das Radio ausgeschaltet und die
CD-Wiedergabe gestoppt sein).
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
der Menübildschirm angezeigt wird.
2
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „OPTION“
auszuwählen, und drücken Sie .
3
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „TUNE_STEP“
auszuwählen, und drücken Sie .
4
Drehen Sie den Jog Lever in
Richtung /, um „AREA1“,
„AREA2“ oder „AREA3“
auszuwählen, und drücken Sie dann
.
Verwenden des Radios
1
Hinweis
Nach dem Ändern des Suchintervalls müssen Sie die
Radiosender erneut speichern.
31 DE
Weitere Informationen
Fehlerbehebung
Wenn ein Fehler auch nach Prüfung der nachfolgenden Symptome bestehen bleibt, wenden Sie
sich an Ihren nächstgelegenen Sony-Fachhändler.
Ton
Symptom
Die Lautstärke lässt sich nicht
erhöhen, auch wenn Sie den Jog
Lever wiederholt in Richtung VOL
+ drehen.
Kein Ton ist zu hören.
Ursache und/oder Fehlerbehebung
Auf der CD ist ein Störgeräusch
zu hören.
 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs ordnungsgemäß
( Seite 10).
SOUND-Einstellungen können
nicht vorgenommen werden.
 „POWER SAVE“ ist auf „ON“ eingestellt. Stellen Sie „OFF“
ein ( Seite 26).
 „AVLS“ ist auf „ON“ eingestellt. Stellen Sie „OFF“ ein
( Seite 25).
 Schließen Sie den Kopf-/Ohrhörerstecker fest an.
 Der Stecker ist verschmutzt. Reinigen Sie den Kopf-/Ohrhörerstecker regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch.
Betrieb/Wiedergabe
32 DE
Symptom
Ursache und/oder Fehlerbehebung
Die Wiedergabedauer ist zu kurz.
Die CD kann nicht wiedergegeben
werden.
 Stellen Sie sicher, dass Sie Alkalibatterien und keine
Manganbatterien verwenden.
 Tauschen Sie die Trockenbatterie gegen eine neue LR6-AlkaliBatterie (Größe AA) aus ( Seite 10).
Einige Titel können nicht
wiedergegeben werden.
 Sie haben versucht, Dateien wiederzugeben, deren Format mit
diesem Player nicht kompatibel ist ( Seite 5).
 Ändern Sie die Einstellungen unter „CD-EXTRA“. Geben Sie
nun die CD wieder ( Seite 26).
Im Display wird „Low Battery“
angezeigt, und die CD kann nicht
wiedergegeben werden.
 Tauschen Sie die Trockenbatterie gegen eine neue LR6-AlkaliBatterie (Größe AA) aus ( Seite 10).
Im Display wird „Hi DC in“
angezeigt.
 Sie verwenden ein neueres Netzteil als das mitgelieferte oder
empfohlene Netzteil. Verwenden Sie nur das mitgelieferte
Netzteil bzw. das Autobatterieadapterkabel, wie unter
„Optionales Zubehör“ ( Seite 36) empfohlen.
Symptom
Ursache und/oder Fehlerbehebung
Die CD kann nicht wiedergegeben
werden, bzw. „No Disc“ wird im
Display angezeigt, obwohl eine CD
in den Player eingelegt wurde.
 Die CD ist verschmutzt oder beschädigt. Reinigen Sie die CD,
oder tauschen Sie sie aus.
 Achten Sie darauf, dass die CD mit der beschrifteten Seite nach
oben eingelegt wird ( Seite 13).
 Im Gerät hat sich Feuchtigkeit* gebildet. Lassen Sie den CDPlayer einige Stunden stehen, bis die Feuchtigkeit verdunstet
ist.
* Feuchtigkeit kann sich auf der optischen Linse im CD-Player
niederschlagen, wenn der Player unmittelbar von einem kalten an
einen warmen Standort gebracht wird.
 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs ordnungsgemäß
( Seite 10).
 Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist ( Seite 10).
 Schließen Sie das Netzteil fest an eine Netzsteckdose an
( Seite 12).
 Drücken Sie frühestens eine Sekunde nach Anschluss des
Netzteils auf .
 Die CD-R/CD-RW im Player ist leer.
 Es besteht ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, mit
dem Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware.
 Die Tasten sind gesperrt. Schieben Sie den Schalter HOLD
zurück ( Seite 15).
Die Wiedergabe wird an der Stelle
fortgesetzt, an der sie zuvor
unterbrochen wurde (Fortsetzung).
 Die Funktion zum Fortsetzen der Wiedergabe wurde aktiviert.
Um die Wiedergabe vom ersten Titel an zu starten, drücken
und halten Sie , während sich der Player im Stopp-Modus
befindet, bis der erste Titel wiedergegeben wird, oder öffnen
Sie den Deckel des Players ( Seite 14). Entfernen Sie
alternativ alle Stromquellen, und legen Sie eine Batterie ein,
bzw. schließen Sie das Netzteil erneut an.
Bei der Wiedergabe von ATRACCDs oder MP3-CDs dreht sich
die CD nicht, aber der Ton wird
normal wiedergegeben.
 Dieser Player ist so konzipiert, dass die Drehung von
ATRAC-CDs oder MP3-CDs bei der Wiedergabe gestoppt
wird, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Hierbei handelt es
sich nicht um eine Fehlfunktion.
Im Display wird „No File“
angezeigt, nachdem Sie
 gedrückt oder den Deckel des
Players geschlossen haben.
 Es befinden sich keine ATRAC/MP3-Dateien auf der CD-R/
CD-RW.
 Sie verwenden eine CD-R/CD-RW, von der die Daten gelöscht
wurden.
 Die CD ist verschmutzt.
Weitere Informationen
Wenn Sie eine Taste drücken,
blinkt „HOLD“ im Display, und
die CD kann nicht wiedergegeben
werden.
Fortsetzung 
33 DE
Symptom
Ursache und/oder Fehlerbehebung
Die Anzeigen im Display sind
schwer zu erkennen oder reagieren
nur langsam.
 Sie verwenden den CD-Player bei hohen (über 40 °C) bzw.
niedrigen Temperaturen (unter 0 °C). Bei Zimmertemperatur
normalisiert sich das Betriebsverhalten des Displays wieder.
Obwohl Sie „BOOKMARK“
nicht gewählt haben,
blinkt
(Bookmark).
 Wenn Sie eine andere Wiedergabefunktion als „BOOKMARK“
gewählt haben, blinkt
(Bookmark).
Die Wiedergabe wird plötzlich
unterbrochen.
 Der Off-Timer wurde aktiviert. Ändern Sie die Einstellung von
„TIMER“ in „OFF“ ( Seite 25).
 Die Trockenbatterie ist vollständig entladen. Tauschen Sie die
Trockenbatterie gegen eine neue LR6-Alkali-Batterie (Größe
AA) aus ( Seite 10).
Die TIMER-Funktion ist deaktiviert.
 Die TIMER-Funktion für die CD-Wiedergabe wird deaktiviert,
wenn Sie das Radio einschalten.
 Die TIMER-Funktion für das Radio wird deaktiviert, wenn Sie
die Wiedergabe einer CD starten.
Radio
Symptom
Der Radioempfang ist schwach
oder es sind Störgeräusche zu
hören.
Ursache und/oder Fehlerbehebung
 Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue LR6-Alkali-Batterie
(Größe AA) aus ( Seite 10).
 Stellen Sie den CD-Player in größerer Entfernung von
elektrischen Geräten (Fernsehgeräte, Computer usw.) auf.
 Das Netzteil sollte sich nicht in unmittelbarer Nähe des CDPlayers befinden.
Andere
Symptom
Nach dem Schließen des Deckels
am CD-Player beginnt die CD, sich
zu drehen.
Der CD-Player kann mit
der Fernbedienung nicht
ordnungsgemäß bedient werden. 1)
Ursache und/oder Fehlerbehebung
 Der Player liest die Informationen auf der CD. Hierbei handelt
es sich nicht um eine Fehlfunktion.
 Die Tasten am Player werden aus Versehen gedrückt.
 Die Fernbedienung ist nicht richtig angeschlossen.
1) Modelle D-NF430 für USA, JED und modelle D-NF431.
34 DE
Pflege
Technische Daten
Reinigen des Gehäuses
Verwenden Sie ein weiches, leicht mit
Wasser oder einem milden Reinigungsmittel
angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie
keinesfalls Alkohol, Waschbenzin oder
Verdünnung.
CD-Player
System
Digitales CD-Audiosystem
Eigenschaften der Laserdiode
Emissionsdauer: Kontinuierlich
Laseremission: Weniger als 44,6 µW
(Gemessen im Abstand von 200 mm von der
Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit
einer Öffnung von 7 mm.)
D/A-Umwandlung
Quarz-stabilisiert (1 Bit)
Frequenzgang
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (Messung nach JEITA)
Leistungsabgabe
Radio
Frequenzbereich
• Modelle CED, CEK, CEX, RU6*
Weitere Informationen
Kopfhörerbuchse (Stereominibuchse)
Ca. 15 mW + ca. 15 mW bei 16 Ω
(Ca. 1 mW + ca. 1 mW bei 16 Ω)*
* Für das Modell mit dem Code „CEX“.
Den Code für Ihr Modell finden Sie in der
linken oberen Ecke des Barcodes auf der
Verpackung.
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 531 - 1 602 kHz
• Modelle 2 E19, E92, MX2*
9 kHz-Schritt:
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 531 - 1 710 kHz
10 kHz-Schritt:
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 530 - 1 710 kHz
• Modell 1 E19*
9 kHz-Schritt:
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 531 - 1 602 kHz
10 kHz-Schritt:
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 530 - 1 710 kHz
Fortsetzung 
35 DE
• Modelle U, CA*
9 kHz-Schritt:
TV: 2 - 13 Kanäle
WB (Weather Band): 1 - 7 Kanäle
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 531 - 1 710 kHz
10 kHz-Schritt:
TV: 2 - 13 Kanäle
WB (Weather Band): 1 - 7 Kanäle
UKW (FM): 87,5 - 108,0 MHz
MW (AM): 530 - 1 710 kHz
• Modell JED*
9 kHz-Schritt:
UKW (FM): 76,0 - 108,0 MHz
MW (AM): 531 - 1 710 kHz
10 kHz-Schritt:
UKW (FM): 87,5 - 108.0 MHz
MW (AM): 530 - 1 710 kHz
* Den Code für Ihr Modell finden Sie in der linken
oberen Ecke des Barcodes auf der Verpackung.
Antenne
UKW (FM): Als Antenne fungierendes
Ohrhörer-Kabel
MW (AM): Integrierte Ferrit-Stabantenne
Allgemeines
Stromversorgung
• LR6-Batterie (Größe AA): 1,5 V Gleichstrom × 1
• Netzteil (Buchse DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (Modell für China)
120 V, 60 Hz (Modell für Mexiko)
Betriebstemperatur
5 °C - 35 °C
Abmessungen (B/H/T) (ohne vorstehende Teile
und Bedienelemente)
Ca. 137,8 × 31,1 × 137,8 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
Ca. 205 g
US-amerikanische Patente und Patente anderer
Länder lizenziert von Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 Audiocodiertechnologie und Patente
lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.
36 DE
Optionales Zubehör
Netzteil 1)
AC-E30HG
Aktivlautsprechersystem
SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Autobatterieadapterkabel 2)
Autobatterieadapterkabel
mit Zubehör für
Autoanschluss 2)
DCC-E34CP
Autoanschlusssatz 2)
CPA-9C
Verbindungskabel
RK-G129
RK-G136
MDR-EX51LP
MDR-EX71SL
MDR-G74SL
MDR-E808LP
Ohrhörer (außer für
Kunden in Frankreich)
Ohrhörer (für Kunden in
Frankreich)
1) Die Spezifikationen für Netzteile variieren je nach
Region. Stellen Sie vor dem Erwerb fest, welche
örtliche Betriebsspannung gilt und welchen
Steckertyp Sie benötigen.
2) Wenn Sie während der Radiowiedergabe dieses
Zubehör verwenden, kann es zu Tonstörungen
kommen. Bei Verwendung dieser Zubehörteile
sollten Sie nur CDs wiedergeben.
Ihr Händler führt möglicherweise nicht
alle Teile des oben aufgelisteten Zubehörs.
Fragen Sie Ihren Händler nach Informationen
über das in Ihrem Land bzw. Ihrer Region
erhältliche Zubehör.
I
Index
ID3-Tag
INTRO
Symbole
(Batterie)
(CD) 13
1 19
 (Timer) 25
11
Akkulebensdauer 11
ACTIVE 23
ALL 19
AM 27
AREA 31
ATRAC 5
ATRAC-CD 5
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING 19
AVLS 25, 28
B
LANGUAGE
Listenansicht
LOCAL/DX
25
16
27
C
CD-DA-Format 5
CD-EXTRA 26
CD-Extra 5
CD-Player 9
CD-TEXT 17
CLEARBASS 22, 23
CUSTOM 23
MENU 25
Mix-Mode-CD 5
MONO/STEREO 28
MP3-CD 5
N
Netzteil
8
O
Ohrhörer 8
OPTION 25
Optionales Zubehör
P
Pause 14
PLAYLIST 19
PLAY MODE 18
PLAY ORDER 26
POWER SAVE 26
PRESET CLEAR 30
PROGRAM 19, 21
R
RANKING SHUF
Repeat-Wiedergabe
19
21
S
D
Dateiansicht 15
Display 10
E
22, 23
F
8
SEAMLESS 26
SHUFFLE 19
SOFT 23
SonicStage 4
SOUND 23
Speichern 29
Stopp 14
Suche 14
T
G
G-PROTECTION 25
GROUP 19, 20, 26
GROUP SHUFFLE 19, 20
Gruppe 6
TEXT 25
TIMER 25, 28
TRACK 26
Trockenbatterie 10
TUNE_STEP 31
H
W
HEAVY 23
HOLD-Funktion
36
Weitere Informationen
BASS 27
Batteriefachdeckel 10
BEEP 25
BOOKMARK 19, 20
Fernbedienung
FM 27
L
M
A
EQUALIZER
16
19
15
Wiedergabe 14
Wiedergabe von m3u-Wiedergabelisten
20
37 DE
Si dichiara che l’apparecchio è
stato fabbricato in conformità
all’art. 2, Comma 1 del D.M.
28.08.1995 n. 548.
AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di incendi
o scosse elettriche, non
esporre questo apparecchio
alla pioggia o all’umidità.
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso, come una libreria o un
mobiletto.
Per ridurre il rischio di incendi, non
coprire le aperture per la ventilazione
dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende, ecc. e non mettere le candele accese
sull’apparecchio.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse
elettriche, non mettere sull’apparecchio degli
oggetti che contengono liquidi, come i vasi.
In alcuni paesi potrebbero essere in vigore
norme specifiche per lo smaltimento delle
batterie utilizzate per alimentare questo
apparecchio. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi alle autorità locali.
AVVERTENZA
• RADIAZIONI LASER INVISIBILI SE
APERTO
• NON SOFFERMARE LA VISTA
SUL RAGGIO NÉ GUARDARE
DIRETTAMENTE CON STRUMENTI
OTTICI
• RADIAZIONI LASER CLASSE 1M
INVISIBILI SE APERTO
• NON GUARDARE DIRETTAMENTE
CON STRUMENTI OTTICI
La validità del contrassegno CE è limitata
solo ai paesi in cui è legalmente in vigore,
principalmente nei paesi SEE (spazio
economico europeo).
2 IT
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i
paesi dell’Unione Europea e in altri paesi
europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto
o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere
considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve
invece essere consegnato ad un punto
di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia
smaltito correttamente, voi contribuirete
a prevenire potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio
dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate
circa il riciclaggio di questo prodotto, potete
contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove l’avete acquistato.
Applicabile ai seguenti accessori:
Cuffie/auricolari, telecomando
Sommario
Creazione di CD ATRAC .......................4
Formati di dischi riproducibili sul lettore
CD .............................................................5
Precauzioni ............................................7
Sicurezza ....................................................7
Lettore CD..................................................7
Gestione dei CD .........................................7
Cuffie/auricolari .........................................7
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione .....8
Guida a parti e comandi .......................9
Preparazione di una sorgente di
alimentazione (batteria a secco) .......10
Verifica della carica residua della
batteria .....................................................11
Uso di un alimentatore CA .......................12
Riproduzione
Riproduzione di un CD .......................13
Funzioni di riproduzione di base
(riproduzione, arresto, ricerca) ................14
Blocco dei comandi (HOLD) ...................15
Ricerca del brano o del file preferito....15
Ricerca tramite la visualizzazione di
gruppi (visualizzazione di file) ................15
Ricerca tramite la visualizzazione di un
elenco di gruppi o di file
(visualizzazione di elenchi) .....................16
Verifica delle informazioni del CD
visualizzate sul display ............................16
Modifica delle opzioni di riproduzione
(PLAY MODE)......................................18
Opzioni di riproduzione (PLAY MODE) ...19
Riproduzione di gruppi ............................20
Riproduzione dei brani preferiti
(riproduzione di segnalibri) .....................20
Riproduzione delle sequenze brani preferite
(riproduzione di sequenze brani m3u) .....20
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM) ...............21
Riproduzione ripetuta di brani
(riproduzione ripetuta) .............................21
Modifica della qualità del suono ........22
Selezione della qualità del suono .............22
Personalizzazione della qualità del suono ...22
Voci SOUND ..........................................23
Modifica delle impostazioni
opzionali .............................................24
Impostazione dei diversi tipi di
funzioni....................................................24
Voci OPTION .........................................25
Uso della radio
Ascolto della radio ..............................27
Intensificazione dei bassi..........................27
Se l’ascolto delle trasmissioni FM/TV/WB
non è ottimale a causa di interferenze
provocate da forti onde radio ...................27
Se l’ascolto delle trasmissioni FM non è
ottimale a causa di cattiva ricezione ........28
Protezione dell’udito ................................28
Spegnimento automatico della radio ........28
Ascolto della radio con la batteria ............28
Preimpostazione delle stazioni radio ...29
Preimpostazione manuale delle stazioni...29
Riproduzione delle stazioni radio
preimpostate .......................................31
Modifica dell’intervallo di
sintonizzazione
(esclusi i modelli europei) .................31
IT
Informazioni supplementari
Risoluzione dei problemi....................32
Manutenzione ......................................35
Caratteristiche tecniche .....................35
Accessori opzionali ............................36
Indice ...................................................37
Informazioni sui marchi
“WALKMAN” è un marchio registrato di
Sony Corporation che rappresenta i prodotti
stereo portatili.
è un marchio
di fabbrica di Sony Corporation.
SonicStage è un marchio di fabbrica di
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e ATRAC
Advanced Lossless sono marchi di fabbrica di Sony
Corporation.
3 IT
Creazione di CD ATRAC
Oltre ai normali CD musicali, è possibile riprodurre CD originali (CD “ATRAC”) creati con il
software SonicStage. È possibile registrare circa 30 CD audio* su un CD-R o CD-RW utilizzando
SonicStage. SonicStage può essere scaricato gratuitamente.
La panoramica seguente illustra rapidamente come ascoltare la musica su CD ATRAC.
Installare SonicStage sul computer.
SonicStage è un software che consente di creare
CD originali con la musica scaricata da CD audio
o da Internet sul computer. È possibile scaricare
SonicStage dal sito Web http://www.sonydigital-link.
com/dna (Top page  ATRAC CD  SonicStage) e
installarlo sul computer.
Creare un CD ATRAC.
CD ATRAC
Dopo aver selezionato i brani desiderati dalla musica
memorizzata sul computer, registrarli su un
CD-R/CD-RW utilizzando SonicStage.
File CD
audio, MP3
Ascoltare i brani con il lettore CD.
È possibile disporre ovunque di un vasto numero di brani
su un CD originale.
• È richiesto un ambiente di sistema appropriato per accedere
a Internet. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al
manuale di istruzioni fornito con il computer.
• Per informazioni sull’installazione di SonicStage e sulla
creazione di un CD ATRAC, visitare il sito specifi cato per
il download di SonicStage. È anche possibile consultare la
sezione relativa alla Guida in linea di SonicStage.
* Quando il tempo totale di riproduzione stimato di un CD (album) è di
circa 60 minuti e la registrazione viene eseguita su un CD-R/CD-RW
da 700 MB a 48 kbps in formato ATRAC.
4 IT
Formati di dischi riproducibili sul lettore CD
CD audio:
CD formato CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) è uno
standard di registrazione utilizzato per i CD audio.
CD ATRAC:
CD-R/CD-RW sui quali sono stati registrati dati audio compressi in
formato ATRAC*
ATRAC è il termine generale utilizzato per le tecnologie di codifi ca audio di Sony
Corporation ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless**, ATRAC3,
ATRAC3plus, che forniscono un livello di compressione di alta qualità, e ATRAC
Advanced Lossless**, che fornisce compressione senza perdita di dati, combinate per
fornire un’ampia gamma di possibilità.
** Questo lettore non è compatibile con ATRAC Advanced Lossless.
Le velocità bit e le frequenze di campionamento di riproduzione su questo lettore CD sono
le seguenti:
Velocità bit
Frequenze di campionamento
ATRAC3
66/105/132 kbps
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
È possibile visualizzare informazioni (titolo del brano, titolo dell’album, nome dell’artista,
ecc.) per un massimo di 62 caratteri su questo lettore CD.
CD MP3:
CD-R/CD-RW sui quali sono stati registrati dati audio compressi in
formato MP3*
Le velocità bit e le frequenze di campionamento di riproduzione su questo lettore CD sono
riportate di seguito. È possibile riprodurre anche file VBR (Variable Bit Rate).
Velocità bit
Frequenze di campionamento
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Questo lettore CD è conforme alle versioni 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 del formato ID3 tag. ID3
tag è un formato per l’aggiunta di alcune informazioni (titolo del brano, titolo dell’album,
nome dell’artista e così via) a file MP3. Su questo lettore CD, le informazioni possono
essere visualizzate con un massimo di 64 caratteri in formato ID3 tag.
CD-Extra e CD Mix-Mode:
CD-R/CD-RW sui quali sono registrati insieme dati di formato CD-DA e
CD-ROM*
Se non è possibile riprodurre il CD, modificare l’impostazione “CD-EXTRA”
( pagina 26) e tentare nuovamente la riproduzione.
Inoltre, è possibile riprodurre CD ATRAC sui quali sono stati registrati dati audio compressi in
formato MP3 utilizzando un software diverso da SonicStage.
Con SonicStage, non è possibile creare un CD su cui sono registrati dati audio in formato misto.
* È possibile riprodurre esclusivamente dischi con estensione di formato ISO 9660 Livello 1/2 e Joliet.
Continua 
5 IT
Dischi musicali codificati mediante
tecnologie di protezione del copyright
Questo prodotto è stato progettato per la
riproduzione di dischi conformi allo standard
CD (Compact Disc). Di recente, alcune case
discografiche hanno lanciato sul mercato
vari dischi musicali codificati mediante le
tecnologie di protezione del copyright. Si noti
che alcuni di tali dischi non sono conformi
allo standard CD e pertanto, potrebbero non
essere riprodotti dall’apparecchio.
Nota sui DualDisc
Un DualDisc è un disco a due lati che abbina
materiale registrato su DVD su un lato e
materiale audio digitale sull’altro.
Tuttavia, poiché il lato del materiale audio
non è conforme allo standard del Compact
Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto
non è garantita.
Differenza nella struttura dei file dei CD
ATRAC e MP3
I CD ATRAC e i CD MP3 sono costituiti da
“file” e “gruppi”. Un “file” corrisponde a un
“brano” di un CD audio. Un “gruppo” è un
insieme di file e corrisponde a un “album”.
Per i CD MP3, questo lettore CD riconosce
una cartella MP3 come un “gruppo” per
gestire CD ATRAC e MP3 in modo uniforme.
Numero utilizzabile di gruppi e file
• Numero massimo di gruppi: 256
• Numero massimo di file: 999
Ordine di riproduzione dei CD ATRAC e
MP3
Per i CD ATRAC, i file vengono riprodotti
nell’ordine selezionato in SonicStage.
Per i CD MP3, l’ordine di riproduzione
varia in base al metodo utilizzato per
la registrazione dei file MP3 sul disco.
È possibile registrare anche una “sequenza di
brani” contenente un ordine di riproduzione
di file MP3. Nel seguente esempio, i file sono
riprodotti nell’ordine da  a .
6 IT
MP3
Gruppo
File
(Numero massimo di livelli di directory: 8)
Note
• Se sullo stesso CD sono registrati file ATRAC e
MP3, verranno riprodotti prima i file ATRAC.
• La capacità di riproduzione di questo lettore CD
varia a seconda della qualità del disco e dello stato
della periferica di registrazione.
• I caratteri accettabili sono A - Z, a - z, 0 - 9 e _
(carattere di sottolineatura).
• Su un disco che contiene file ATRAC/MP3, non
salvare file di altri formati e non creare cartelle
non necessarie.
Informazioni sui CD ATRAC
• Non è possibile riprodurre sul computer i
CD-R/CD-RW registrati nel formato ATRAC.
Informazioni sui CD MP3
• Assicurarsi di aggiungere l’estensione file
“mp3” al nome del file. Tuttavia, se si aggiunge
l’estensione “mp3” a un file non MP3, il lettore
non sarà in grado di riconoscere correttamente il
file.
• Per comprimere una sorgente in un file MP3, si
consiglia di impostare i parametri di compressione
su “44,1 kHz”, “128 kbps” e “Velocità bit
costante”.
• Per eseguire la registrazione fino alla capacità
massima, impostare il software di scrittura su
“interruzione della scrittura in corso”.
• Per eseguire in una sola volta la registrazione fino
alla capacità massima su un supporto che non
presenta altre registrazioni, impostare il software
di scrittura su “Disc-at-Once”.
Precauzioni
Sicurezza
• Nel caso in cui del liquido o altro materiale
penetri all’interno del lettore CD, scollegare
l’apparecchio e sottoporlo al controllo di
personale qualificato prima di utilizzarlo
nuovamente.
• Non inserire corpi estranei nella presa
DC IN 3 V (ingresso alimentazione esterna).
Lettore CD
• Mantenere pulita la lente del lettore CD
ed evitare di toccarla. In caso di mancata
osservanza di questa precauzione, la lente
potrebbe danneggiarsi impedendo il corretto
funzionamento del lettore CD.
• Non collocare oggetti pesanti sulla
superficie del lettore CD. Il lettore e il CD
potrebbero danneggiarsi.
• Non lasciare il lettore CD vicino a fonti di
calore o in un luogo esposto a luce solare
diretta, accumuli di polvere o sabbia,
umidità, pioggia, urti, su superfici non piane
o in auto con i finestrini chiusi.
• Se il lettore CD provoca interferenze alla
ricezione radiotelevisiva, spegnere il lettore
o allontanarlo dall’apparecchio radio o TV.
• Con questo lettore CD, non è possibile
riprodurre dischi di forma non standard (ad
esempio, a cuore, quadrati, a stella). Ciò
potrebbe danneggiare il lettore CD. Non
utilizzare tali dischi.
Cuffie/auricolari
Sicurezza nella circolazione stradale
Non utilizzare mai le cuffie/auricolari
mentre si guida, si va in bicicletta o si
manovra qualsiasi veicolo motorizzato. Tale
comportamento potrebbe creare situazioni
di pericolo, oltre a essere vietato dalla legge
in alcuni Paesi. Anche tenere le cuffie ad
alto volume quando si cammina in strada
è potenzialmente pericoloso, in particolar
modo agli attraversamenti pedonali. Nelle
situazioni di potenziale pericolo, prestare
estrema attenzione oppure non utilizzare
l’apparecchio.
Per evitare lesioni all’udito
Evitare l’uso delle cuffie o degli auricolari
con volume elevato. I medici specialisti
dell’udito mettono in guardia contro l’ascolto
continuo, ad alto volume e per lunghi periodi.
Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre
il volume o spegnere il registratore.
Rispetto per gli altri
Tenere il volume a un livello moderato.
Ciò consentirà di avvertire i suoni esterni
e mantenere il rispetto per le persone
circostanti.
Gestione dei CD
• Per mantenere i CD puliti, maneggiarli
afferrandoli per il bordo. Non toccare la
superficie.
• Non attaccare carta o nastro sul CD.
• Non esporre il CD a luce solare diretta o
fonti di calore, ad esempio condotti d’aria
calda. Non lasciare il CD nell’auto in sosta
sotto la luce solare diretta.
7 IT
Operazioni preliminari
Verifica degli
accessori in dotazione
• Alimentatore CA (1) • Auricolari (1)
(non in dotazione con i
modelli per Stati Uniti e
Canada)
• Auricolari (1)
(per altri modelli)
(solo per i modelli
D-NF430 JED e
D-NF431 1 E19*)
• Telecomando (1)
(solo per i modelli
D-NF430 JED e
D-NF431 1 E19*)
• Telecomando (1)
(solo per il modello
D-NF430 per Stati
Uniti e i modelli
D-NF431 E92, 2 E19,
MX2, RU6*)
• Adattatore per spina CA (1)
(solo per il modello D-NF430 JED*)
• Istruzioni per l’uso (1)
* Per il codice relativo all’area geografica del
modello acquistato, controllare il lato superiore
sinistro del codice a barre sulla confezione.
Nota
Utilizzare solo il telecomando in dotazione. Non è
possibile controllare il lettore con un altro telecomando.
8 IT
Collegare saldamente lo spinotto delle
cuffie/auricolari al telecomando.
• Solo per i modelli D-NF430 JED e
D-NF431 1 E19*
Cuffie o auricolari
• Solo per il modello D-NF430 per Stati Uniti e
i modelli D-NF431 E92, 2 E19, MX2, RU6*
Cuffie o auricolari
Guida a parti e
comandi
Telecomando (solo per il modello D-NF430
per Stati Uniti e i modelli D-NF431 E92,
2 E19, MX2, RU6)
Telecomando (solo per i modelli D-NF430
JED e D-NF431 1 E19)
Tasto
– (gruppo) •TUNE – ( pagina
14-16, 21, 27, 29)
Telecomando:
Tasto
– (gruppo) •sintonizzazione –
( pagina 14, 27)
 Tasti / ( pagina 14, 16, 20, 22,
30, 31)
 Lettore CD:
Tasto
+ (gruppo) •TUNE + ( pagina
14, 15, 21, 27, 29)
Telecomando:
Tasto
+ (gruppo) •sintonizzazione +
( pagina 14, 27)
 Leva jog
VOL (volume) +/– ( pagina 13)
/ ( pagina 15, 16, 18, 20-22, 24, 27,
28, 30, 31)
 (riproduzione/pausa)* ( pagina 1316, 18, 20-22, 24, 27-31)
 Tasto RADIO ON/BAND•MEMORY
( pagina 27, 29-31)
 Tasto  (arresto)•RADIO OFF
( pagina 14-16, 22, 23, 25, 27, 30)
 Presa  (cuffie) ( pagina 13)
 Presa DC IN 3 V ( pagina 12)
 Interruttore HOLD (sul lato inferiore del
lettore CD) ( pagina 15)
 Interruttore OPEN ( pagina 10, 13)
 Tasto SEARCH ( pagina 15, 16, 29)
 Tasto DISPLAY/MENU ( pagina 17,
18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31)
 Tasto  (arresto)•RADIO ON/
BAND•RADIO OFF ( pagina 14, 27)
 Modello D-NF430 per Stati Uniti e i
modelli D-NF431 E92, 2 E19, MX2,
RU6**:
Tasti VOL (volume) +/– ( pagina 13)
Modelli D-NF430 JED e D-NF431
1 E19**:
Comando VOL (volume) +/–
( pagina 13)
 Tasto  (riproduzione/pausa) *
( pagina 13, 14)
 Presa cuffie (sul retro)
 Gancio
 Fermaglio
 Tasti /•PRESET –/+
( pagina 14)
Operazioni preliminari
Lettore CD
 Lettore CD:
* Su questo tasto è presente un puntino per il
riconoscimento al tatto.
** Per il codice relativo all’area geografica del
modello acquistato, controllare il lato superiore
sinistro del codice a barre sulla confezione.
Continua 
9 IT
Display
Preparazione di
una sorgente di
alimentazione (batteria
a secco)
 Display delle informazioni ( pagina 17)
 Indicatore Atrac3plus/MP3 ( pagina 5)
Assicurarsi di scollegare l’alimentatore CA
durante l’uso della batteria a secco. Quando la
batteria è scarica, sostituirla con una nuova.
• Batteria alcalina LR6 (formato AA)
1
 Indicatore del disco ( pagina 13)
Far scorrere l’interruttore OPEN per
aprire il coperchio del lettore.
 Indicatore della batteria ( pagina 11)
 Indicatore della sequenza di brani
 Indicatore del gruppo
 Indicatore del segnalibro ( pagina 20)
Interruttore
OPEN
 Indicatore del modo di riproduzione
 Indicatore del timer ( pagina 25)
 Indicatore del suono
2
Aprire il coperchio del comparto
batterie all’interno del lettore.
Sollevare
Coperchio
del comparto
batterie
3
Premere
Inserire la batteria LR6 (formato
AA, non in dotazione) posizionando
l’estremità  in corrispondenza del
simbolo  nel comparto batterie,
quindi chiudere i coperchi del
comparto e del lettore fino a farli
scattare in posizione.
Inserire prima
l’estremità .
10 IT
Per rimuovere la batteria
Rimuovere la batteria come illustrato di
seguito.
La carica residua della batteria viene indicata
sul display nel modo illustrato di seguito. La
riduzione della sezione scura dell’indicatore
segnala la progressiva diminuzione della
carica residua.




 “Low Battery” *
* Viene emesso un segnale acustico.
Quando la batteria è esaurita, sostituirla con
una nuova.
Note
• Sul display viene visualizzata la carica residua
approssimativa. Ad esempio, una sezione non
indica necessariamente un quarto della carica della
batteria.
• A seconda delle condizioni d’uso, l’indicazione
sul display può aumentare o diminuire in base alla
carica residua effettiva.
Se viene utilizzata una batteria alcalina LR6
(SG) Sony (prodotta in Giappone)
G-PROTECTION
“1”
“2”
22
20
CD audio
41
41
CD ATRAC 2)
31
31
CD MP3 3)
32
RADIO ON
1) Valore misurato in base allo standard di JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
Il tempo di riproduzione riportato indica le ore
approssimative quando il lettore viene utilizzato
su una superficie piana e stabile e “POWER
SAVE” è impostato su “ON” ( pagina 26).
Questo valore varia a seconda delle modalità
d’uso del lettore.
2) Se registrato a 48 kbps
3) Se registrato a 128 kbps
Operazioni preliminari
Verifica della carica
residua della batteria
Durata batteria 1)
Batterie ricaricabili e batterie a secco
• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Non trasportare le batterie insieme a monete o
ad altri oggetti metallici. Il contatto dei terminali
positivo e negativo delle batterie con oggetti
metallici potrebbe sviluppare calore.
• Non usare batterie nuove con batterie vecchie.
• Non usare contemporaneamente tipi diversi di
batterie.
• Se si prevede di non usare le batterie per un
periodo di tempo prolungato, rimuoverle
dall’apparecchio.
• In caso di perdita di elettrolita, asciugare ogni
traccia di deposito dallo scomparto per le batterie
e inserire delle batterie nuove. Se tracce di
deposito entrano in contatto con la pelle, lavare
accuratamente la parte.
Continua 
11 IT
Uso di un alimentatore CA
È possibile utilizzare il lettore con
l’alimentatore CA senza batterie.
Alla presa DC IN 3 V
Per i modelli con il selettore di tensione
nell’adattatore CA in dotazione
Prima di utilizzare l’adattatore CA, impostarlo sul
selettore di tensione dell’alimentazione CA locale,
“100 V - 120 V” o “220 V - 240 V”.
Utilizzare un
cacciavite
per girare
l’interruttore a
rotazione.
Per i modelli con adattatore a spina CA in
dotazione
Alimentatore CA
Alla presa CA
1
Collegare l’alimentatore CA alla
presa DC IN 3 V del lettore CD e a
una presa CA.
Note sull’alimentatore CA
• Se il lettore CD non viene utilizzato per un
periodo prolungato, scollegare tutte le fonti di
alimentazione.
• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA in
dotazione. Nel caso in cui l’alimentatore non
sia in dotazione con il lettore CD, utilizzare
l’alimentatore CA modello AC-E30HG*. Non
utilizzare altri tipi di alimentatore CA onde evitare
problemi di funzionamento.
* Non disponibile in Australia e in altre regioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al
rivenditore.
Polarità dello spinotto
• Non toccare l’alimentatore CA con le mani
bagnate.
• Collegare l’alimentatore CA a una presa CA
facilmente accessibile. In caso di funzionamento
anormale dell’alimentatore CA, scollegarlo
immediatamente dalla presa CA.
12 IT
Se l’alimentatore CA non è adatto alla presa a muro,
utilizzare l’adattatore a spina CA.
Riproduzione
Riproduzione di un CD
4
Regolare il volume ruotando la leva
jog verso VOL +/–.
Ruotare leggermente verso VOL +
1
Far scorrere l’interruttore OPEN per
aprire il coperchio del lettore.
Collegare le cuffie/auricolari al lettore.
VOL –
Ruotare leggermente
verso VOL –
Alla presa 
(cuffie)
Cuffie/auricolari
2
Posizionare il CD nel vassoio e
chiudere il coperchio.
Sul telecomando:
Modello D-NF430 per Stati Uniti e i modelli
D-NF431 E92, 2 E19, MX2, RU6:
Una volta posizionato il CD nel vassoio al
passaggio 2, premere  e regolare il volume
premendo VOL +/–.
Riproduzione
Interruttore
OPEN

VOL +/–
Modelli D-NF430 JED e D-NF431 1 E19:
Una volta posizionato il CD nel vassoio al
passaggio 2, premere  e regolare il volume
ruotando VOL +/–.
Etichetta rivolta
verso l’alto
3
Premere  sulla leva jog.
(simbolo del disco) si muove e sul
lettore viene avviata la riproduzione.
VOL +/–

Premere 
VOL –
Per estrarre il CD
Estrarre il CD tenendo premuto il perno al
centro del vassoio.
Continua 
13 IT
Funzioni di riproduzione di base (riproduzione, arresto,
ricerca)
Lettore CD
Tasti

+/
–
VOL –
Tasti  / 
VOL
Tasto 
–
Leva jog
Azione
Operazione sul lettore (operazione sul telecomando tra
parentesi)
Riproduzione Riprodurre dal primo
brano
In modalità di arresto, tenere premuto  sulla leva jog fino a
quando non viene avviata la riproduzione.
(In modalità di arresto, premere e tenere premuto  fino
all’avvio della riproduzione.)
Arresto
Mettere in pausa
o riprendere la
riproduzione
precedentemente
sospesa
Premere  sulla leva jog.
(Premere .)
Interrompere la
riproduzione
Premere  (arresto).
(Premere  (arresto).)
Trovare l’inizio del
brano in ascolto 1)
Premere una volta .
(Premere una volta .)
Trovare l’inizio dei
brani precedenti 1)
Premere ripetutamente .
(Premere ripetutamente .)
Trovare l’inizio del
brano successivo 1)
Premere una volta .
(Premere una volta .)
Trovare l’inizio dei
brani successivi 1)
Premere ripetutamente .
(Premere ripetutamente .)
Andare indietro
rapidamente 1)
Premere e tenere in posizione .
(Premere e tenere in posizione .)
Andare avanti
rapidamente 1)
Premere e tenere in posizione .
(Premere e tenere in posizione .)
Passare ai gruppi
successivi 2)
Premere ripetutamente
(Premere ripetutamente
(gruppo) +.
(gruppo) +.)
Passare ai gruppi
precedenti 2)
Premere ripetutamente
(Premere ripetutamente
(gruppo) –.
(gruppo) –.)
Ricerca
1)È possibile utilizzare questa funzione in fase di riproduzione e di pausa.
2)È possibile utilizzare questa funzione durante la riproduzione di un CD diverso dai CD audio.
14 IT
Blocco dei comandi
(HOLD)
È possibile evitare la pressione accidentale
dei tasti durante il funzionamento del lettore
bloccando i comandi.
1
Ricerca del brano o del
file preferito
Premere per confermare
Far scorrere l’interruttore HOLD sul
retro del lettore nella direzione della
freccia.
“HOLD” lampeggia se si preme un tasto
qualsiasi quando la funzione HOLD è
attivata.
Per sbloccare i comandi
Far scorrere l’interruttore HOLD nella
direzione opposta alla freccia.
Ruotare per
selezionare
SEARCH
–
+
Riproduzione
Per i modelli con il telecomando in
dotazione:
È possibile utilizzare la funzione HOLD
per il telecomando e per il lettore (sul
retro) separatamente. Ad esempio, anche
se sul lettore è stata attivata la funzione
HOLD, è possibile utilizzare il lettore
mediante il telecomando a meno che tale
funzione non venga attivata anche su di
esso.
Leva jog
–
VOL
Ricerca tramite la
visualizzazione di gruppi
(visualizzazione di file)
Su CD quali CD ATRAC o MP3 contenenti
numerosi file, è possibile ricercare un file
cercando i nomi dei gruppi (eccetto per
i CD audio) o dei file relativi al file in
esecuzione.
1
Premere ripetutamente SEARCH.
I nomi dei gruppi e dei file contenuti nel
file corrente vengono visualizzati sul
display.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Nomi dei gruppi
 Nomi dei file
2
Premere
+o
un gruppo.
3
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un file.
4
Premere  sulla leva jog.
Viene avviata la riproduzione del file
selezionato.
– per selezionare
Per annullare la ricerca
Premere  sul lettore CD.
Continua 
15 IT
Ricerca tramite la
visualizzazione di un
elenco di gruppi o di file
Verifica delle informazioni
del CD visualizzate sul
display
1
È possibile visualizzare le informazioni del
CD sul display.
A seconda dell’area geografica in cui è stato
acquistato il lettore CD, la lingua predefinita
potrebbe non essere “ENGLISH”. Modificare
l’impostazione LANGUAGE, se necessario
( pagina 25).
Quando si riproduce un CD MP3 contenente
file con un tag ID3, vengono visualizzate le
informazioni relative al tag ID3 (in mancanza
di tali informazioni, viene visualizzato il
nome del file o del gruppo) ( pagina 5).
(visualizzazione di elenchi)
È possibile ricercare un brano o un file
controllando il tipo di formato dell’origine
musicale e i nomi dei gruppi e dei file.
Premere ripetutamente SEARCH.
Se si riproduce un CD contenente dati
audio misti:
Viene visualizzata prima la schermata
per la selezione del tipo di formato,
ad esempio “ATRAC ROOT” e
“MP3 ROOT”.
Premere  sulla leva jog.
2
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un gruppo, quindi
premere .
3
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un file.
4
Premere  sulla leva jog.
Viene avviata la riproduzione del file
selezionato.
Per tornare alla schermata precedente
Premere  o
– sul lettore CD.
Per annullare la ricerca
Premere  sul lettore CD.
16 IT
Note
• Su questo lettore, è possibile visualizzare le lettere
maiuscole e minuscole dalla a alla z, i numeri da 0
a 9 e i caratteri di sottolineatura (_).
• Prima di riprodurre un file, il lettore legge tutte
le informazioni del file e del gruppo (o cartella)
presenti sul CD. Viene visualizzata l’indicazione
“Reading”. A seconda del contenuto del CD,
l’operazione di lettura potrebbe richiedere del
tempo.
• Se il file non appartiene ad alcun gruppo, sul
display compare l’indicazione “MP3 ROOT”.
Per visualizzare le informazioni sul display
Premere ripetutamente DISPLAY/MENU.
CD ATRAC/CD MP3
 Nome del file, nome dell’artista 3), numero del
file, tempo di riproduzione trascorso
CD audio
 Numero del brano, tempo di riproduzione
trascorso (nome dell’artista, titolo del brano) 1)

Nome del gruppo 3), informazioni CODEC 4),
numero totale dei file

Schermata di visualizzazione dei file
Riproduzione

Numero totale di brani sul CD, tempo residuo
totale del CD, tempo residuo del brano
corrente 2)

Schermata di visualizzazione dei file
1) Quando si riproduce un CD audio contenente
informazioni di testo, ad esempio CD-TEXT,
vengono visualizzate le informazioni riportate in
parentesi.
2) Le schermate vengono visualizzate solo in fase di
riproduzione normale.
3) Durante la riproduzione, l’indicazione relativa al
nome dell’artista non viene visualizzata se il disco
non contiene le informazioni sui tag ID3. Se sul
display compare l’elenco dei nomi dei gruppi o
dei file, le indicazioni relative al nome dell’artista
e al gruppo non vengono visualizzate.
4) Vengono visualizzate la velocità bit e le frequenze
di campionamento. Durante la riproduzione
di un file MP3 realizzato ad una velocità bit
variabile (VBR), sul display viene visualizzata
l’indicazione “VBR” anziché la velocità bit.
In alcuni casi, l’indicazione “VBR” viene
visualizzata a metà della riproduzione e non
dall’inizio.
17 IT
Modifica delle opzioni
di riproduzione (PLAY
5
Quando viene visualizzato
“REPEAT”, selezionare “ON” o
“OFF” e premere  sulla leva jog.
MODE)
È possibile utilizzare diverse opzioni di
riproduzione, come la selezione dei brani da
ascoltare e la riproduzione dei brani in base
all’ordine desiderato.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di
riproduzione, vedere  pagina 19.
È inoltre possibile riprodurre ripetutamente i
brani utilizzando le opzioni di riproduzione
scelte (riproduzione ripetuta,  pagina 21).
1
Premere il tasto DISPLAY/MENU
fino a visualizzare la schermata dei
menu.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
18 IT
2
Ruotare la leva jog in direzione di /
per selezionare “ PLAY MODE”,
quindi premere .
3
Ruotare la leva jog verso /
per selezionare l’opzione di
riproduzione.
L’impostazione predefinita è “ALL”
(riproduzione normale).
4
Premere  sulla leva jog.
Per tornare alla riproduzione normale
Selezionare “ALL” nel menu PLAY MODE.
Opzioni di riproduzione
Display sul lettore CD
ALL
GROUP
1
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Spiegazione
Vengono riprodotti tutti i brani sul CD in base all’ordine del numero di
brano.
Per i CD ATRAC o MP3, l’ordine di riproduzione è diverso a seconda
dell’impostazione dell’opzione “PLAY ORDER”.
Vengono riprodotti tutti i file nel gruppo selezionato o tutti i gruppi (solo
CD ATRAC o CD MP3) ( pagina 20).
Il brano in ascolto viene riprodotto una volta.
I brani sul CD vengono riprodotti una volta in ordine casuale.
I file del gruppo selezionato vengono riprodotti una volta in ordine
casuale (solo CD ATRAC o CD MP3) ( pagina 20).
Vengono riprodotti i brani a cui sono stati aggiunti dei segnalibri. La
riproduzione dei brani con segnalibri viene avviata seguendo l’ordine
del numero di brano e non in base all’ordine in cui sono stati aggiunti i
segnalibri ( pagina 20).
Vengono riprodotti i brani dalla sequenza di brani* m3u selezionata (solo
CD MP3) ( pagina 20).
Vengono riprodotti i brani ascoltati più frequentemente, partendo dal
decimo fino al primo brano.
Il lettore CD riproduce fino a 32 brani in ordine casuale, memorizzati
automaticamente come i brani maggiormente ascoltati.
Vengono riprodotti fino a 64 brani secondo l’ordine desiderato
( pagina 21).
Vengono riprodotti i primi 10 secondi di tutti i brani che seguono il brano
corrente.
Riproduzione
SHUFFLE
(PLAY MODE)
* Una sequenza di brani m3u consiste in un file in cui è stato codificato l’ordine di riproduzione di un file MP3.
Per utilizzare la funzione di sequenza dei brani, registrare i file MP3 su un CD-R/CD-RW tramite il software di
codifica compatibile con il formato m3u.
È possibile riprodurre gli otto elenchi iniziali (elencati in base al nome del file) visualizzati sullo schermo del
lettore CD.
Continua 
19 IT
Riproduzione di gruppi
1
2
3
Eseguire i passaggi 1 e 2 della
sezione “Modifica delle opzioni
di riproduzione (PLAY MODE)”
( pagina 18). Nel passaggio 3,
selezionare “GROUP” o “GROUP
SHUFFLE” e premere  sulla leva
jog.
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un gruppo.
Se si seleziona un gruppo su un CD MP3,
ecc. cercando in tutte le directory, premere
 o .
Se si seleziona un gruppo all’interno della
stessa directory, ruotare la leva jog verso
/.
Premere  sulla leva jog per 2 o
più secondi.
Sul lettore viene avviata la riproduzione
di tutti i file contenuti nel gruppo
selezionato.
Premere il tasto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la
schermata dei menu.
4
Ruotare la leva jog verso /
per selezionare “PLAY MODE” e
premere .
5
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “BOOKMARK”, quindi
premere .
6
Quando viene visualizzato
“REPEAT”, selezionare “ON” o
“OFF” e premere .
Per rimuovere i segnalibri
Durante la riproduzione di un brano con
segnalibro, tenere premuto  sula leva jog
finché non scompare dal display.
Note
Nota
Se il gruppo non contiene brani o è situato al
livello più basso della directory, sul display viene
visualizzata l’indicazione “Invalid”.
• Se si tenta di aggiungere dei segnalibri ai brani
contenuti in un undicesimo CD (su un sesto CD*
nella riproduzione di CD ATRAC o CD MP3),
i segnalibri del CD riprodotto vengono cancellati.
• I segnalibri verranno eliminati dalla memoria
se tutte le sorgenti di alimentazione vengono
scollegate
* Se ciascun CD contiene un minimo di 513 brani.
Riproduzione dei brani
preferiti (riproduzione di
Riproduzione delle
sequenze brani preferite
4
Quando viene visualizzato
“REPEAT”, selezionare “ON” o
“OFF” e premere  sulla leva jog.
segnalibri)
20 IT
3
1
Durante la riproduzione del brano
al quale si desidera aggiungere
un segnalibro, premere  sulla
leva jog finché il simbolo non
lampeggia lentamente.
2
Se si desidera aggiungere un
segnalibro a due o più brani,
ripetere il passaggio 1.
È possibile aggiungere i segnalibri a un
massimo di 10 CD per CD audio (fino a
99 brani per ciascun CD) e fino a 5 CD*
per CD ATRAC e MP3 (fino a 999 brani
per ciascun CD).
(riproduzione di sequenze brani
m3u)
1
Al passaggio 3 della sezione
“Modifica delle opzioni di
riproduzione (PLAY MODE)”
( pagina 18), selezionare
“PLAYLIST”.
2
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare una sequenza di brani.
3
Premere  sulla leva jog.
Riproduzione dei brani
nell’ordine desiderato
(riproduzione PGM)
1
Quando il lettore non è in funzione,
selezionare “PROGRAM” al
passaggio 3 della sezione “Modifica
delle opzioni di riproduzione (PLAY
MODE)” ( pagina 18), quindi
premere  sulla leva jog.
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un brano e tenere
premuto  finché il display non
cambia.
Durante la riproduzione di un CD ATRAC
o di un CD MP3: è anche possibile
selezionare un file all’interno di un altro
gruppo premendo il tasto
+o
–.
3
Ripetere il passaggio 2 per
selezionare i brani secondo l’ordine
desiderato.
È possibile selezionare fino a 64 brani.
Una volta inseriti i 64 brani, il numero del
primo brano selezionato (CD audio) o il
nome del file (CD ATRAC o CD MP3)
viene visualizzato sul display.
Se si selezionano 65 o più brani, i primi
brani selezionati vengono eliminati uno
per volta.
4
Premere  sulla leva jog.
La riproduzione viene avviata secondo
l’ordine selezionato.
Riproduzione ripetuta di
brani (riproduzione ripetuta)
1
Riproduzione
2
Per verificare il programma
1 Mentre il lettore si trova in modo di
arresto, selezionare “PROGRAM”
al punto 3 della procedura descritta
nella sezione “Modifica delle opzioni
di riproduzione (PLAY MODE)”
( pagina 18), quindi tenere premuto
 sulla leva jog fino che il display non
cambia.
2 Sul lettore, tenendo premuto , i
brani vengono visualizzati in ordine di
riproduzione.
Selezionare “ON” al passaggio
5 della sezione “Modifica delle
opzioni di riproduzione (PLAY
MODE)” ( pagina 18).
L’opzione di riproduzione selezionata
viene ripetuta.
Per tornare alla riproduzione normale
Selezionare “OFF”.
21 IT
Modifica della qualità
del suono
Innanzitutto, viene visualizzata
l’indicazione “Low”.
Sono disponibili tre gamme di frequenze;
“Low” (gamma audio bassa), “Mid”
(gamma audio media) e “High” (gamma
audio alta).
Per ulteriori informazioni sull’impostazione
delle voci SOUND, vedere  pagina 23.
Selezione della qualità del
suono
È possibile configurare l’impostazione
“EQUALIZER” e/o l’impostazione
“CLEARBASS”. Se si effettuano entrambe
le selezioni, è possibile regolare l’ascolto
delle frequenze basse secondo le proprie
preferenze.
1
Premere il tasto DISPLAY/MENU
fino a visualizzare la schermata dei
menu.
2
Ruotare la leva jog in direzione di
/ per selezionare “ SOUND”,
quindi premere .
3
Premere ripetutamente  o 
per selezionare la forma dell’onda.
In memoria sono presenti tre tipi di forme
per ciascuna gamma di frequenza.
Low
Mid High
Gamma di frequenza
4
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare il volume.
Il volume del suono può essere regolato
su 7 livelli.
Volume del suono
3
4
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare la voce da impostare,
quindi premere .
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un’opzione e premere
.
Personalizzazione della
qualità del suono
La qualità del suono può essere regolata
individualmente per ciascuna gamma di
frequenza, verificando la forma dell’onda sul
display.
22 IT
1
Selezionare “EQUALIZER”
al passaggio 3 e “CUSTOM”
al passaggio 4 della sezione
“Selezione della qualità del suono”.
2
Premere  o  per 2 o più
secondi per selezionare la gamma
di frequenza.
Low
5
Mid High
Ripetere i passaggi da 2 a 4 per
regolare le due gamme di frequenza
rimanenti, quindi premere  sulla
leva jog.
Per tornare alla schermata precedente
Premere  sul lettore CD.
Per annullare l’operazione di regolazione
Premere  sul lettore CD per 2 o più secondi.
Note
• Se in base alle impostazioni audio configurate il
suono risulta distorto quando si alza il volume,
abbassare il volume.
• Se si percepisce una differenza di volume
tra l’impostazione “CUSTOM” e le altre
impostazioni, regolare il volume nel modo
desiderato.
Voci SOUND
Per tornare alla schermata precedente, premere  sul lettore CD. Per annullare l’impostazione,
premere  sul lettore CD per 2 o più secondi.
Voce
Opzioni (: impostazione predefinita)
EQUALIZER
(impostazione
dell’equalizzatore)
 OFF
SOFT
ACTIVE
CUSTOM
CLEARBASS
(impostazione dei
bassi)
 OFF
1
2
3
Per suoni vocali, intensificazione della gamma audio media.
Suoni dinamici, intensificazione della gamma audio alta e
bassa.
Suoni forti, ulteriore intensificazione delle gamme alte e basse
rispetto all’opzione ACTIVE.
Suono personalizzato (per ulteriori informazioni, vedere
 pagina 22).
Qualità del suono normale.
Riproduzione
HEAVY
Qualità del suono normale.
Intensificazione dei bassi.
Ulteriore intensificazione dei bassi rispetto all’opzione 1.
Ulteriore intensificazione dei bassi rispetto all’opzione 2.
Nota
Se si modifica l’impostazione della voce EQUALIZER dopo aver impostato la voce CLEARBASS,
l’impostazione di EQUALIZER ha la priorità.
Quando si impostano le voci EQUALIZER e CLEARBASS, impostare prima la voce EQUALIZER.
23 IT
Modifica delle
impostazioni opzionali
Per ulteriori informazioni sull’impostazione
delle voci OPTION, vedere  pagina 25.
Impostazione dei diversi
tipi di funzioni
È possibile impostare diverse funzioni, ad
esempio la lingua per il menu e l’ordine di
riproduzione dei gruppi o dei file.
24 IT
1
Premere il tasto DISPLAY/MENU
fino a visualizzare la schermata dei
menu.
2
Ruotare la leva jog in direzione di
/ per selezionare “
OPTION”,
quindi premere .
3
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare la voce da impostare,
quindi premere .
4
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare un’opzione e premere
.
Quando si seleziona l’opzione
“LANGUAGE” o “PLAY ORDER”,
ripetere il passaggio 4.
Voci OPTION
Per tornare alla schermata precedente, premere  sul lettore CD. Per annullare l’impostazione,
premere  sul lettore CD per 2 o più secondi.
Voci
LANGUAGE 1)
(lingua per i menu,
ecc.)
Opzioni (: impostazioni predefinite)
Selezionare la lingua per il testo dei menu, i
MENU

messaggi di avviso, ecc.

G-PROTECTION 2)
(per evitare
interruzioni del
suono)
1
Fornisce protezione dalle interruzioni del suono con CD di alta
qualità.
Fornisce protezione avanzata dalle interruzioni del suono.
AVLS 1) 6)
(limitazione del
volume)
 OFF
TIMER 1)
(timer disattivato)
 OFF
BEEP 1)
(segnale acustico di
funzionamento)
 ON
SEAMLESS
(riproduzione
continua di brani)
 OFF
2) 7)
2
ON
ON
OFF
ON
5)
Selezionare la lingua per CD-TEXT,
tag ID3, ecc.
Riproduzione
TEXT 2) 3) 4)
Il volume viene regolato senza limitarne il livello.
Il volume massimo viene limitato per proteggere l’udito.
Il timer non funziona.
1-99 min
 viene visualizzato sul lettore. Selezionare
questa opzione durante la riproduzione per
controllare il tempo di riproduzione residuo.
Ruotare più volte la leva jog verso / per
aumentare o diminuire l’intervallo di tempo
di 5 minuti oppure tenere la leva jog ruotata
verso / per aumentare o diminuire di 1
minuto. L’impostazione predefinita è “10
min”.
Il segnale acustico viene emesso quando si aziona il lettore.
Il segnale acustico viene disattivato.
Il CD viene riprodotto con la stessa impostazione registrata sul
disco, inclusi gli spazi fra i brani.
Il CD viene riprodotto senza gli spazi tra i brani.
Continua 
25 IT
Voci
POWER SAVE 2)
(risparmio
energetico)
PLAY ORDER 2) 8)
(ordine di
riproduzione)
Opzioni (: impostazioni predefinite)
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 2) 9)
(riproduzione in
base al formato del
disco)
 OFF
TUNE_STEP 3)
(modifica
dell’intervallo di
sintonizzazione)
AREA1 10)
ON
AREA2 10)
AREA3 10) 11)
PRESET CLEAR 3)
(eliminazione di
tutte le stazioni
preimpostate)
CLEAR?
La funzione POWER SAVE non funziona.
L’impostazione delle voci SOUND non è attiva.
Riproduzione dell’origine musicale
nell’ordine di registrazione.
ID3TAG TNO Riproduzione secondo l’ordine del numero
dei tag ID3.
FILE NAME
Riproduzione in ordine alfabetico dei nomi
dei file.
Riproduzione dell’origine musicale
 OFF
nell’ordine di registrazione.
ON
Riproduzione dell’origine musicale
nell’ordine dei nomi dei gruppi.
Impostare su “OFF” se la riproduzione del CD avviene
normalmente.
Se non è possibile riprodurre il CD-Extra, impostare la voce su
“ON”. È ora possibile riprodurre il CD.
L’intervallo di sintonizzazione è impostato su “9 kHz”. La
gamma di frequenza FM è compresa tra 87,5 e 108,0 MHz.
L’intervallo di sintonizzazione è impostato su “10 kHz”. La
gamma di frequenza FM è compresa tra 87,5 e 108,0 MHz.
L’intervallo di sintonizzazione è impostato su “9 kHz”. La
gamma di frequenza FM è compresa tra 76,0 e 108,0 MHz.
Selezionare questa opzione per eliminare tutte le stazioni
preimpostate.
 NORMAL
1)
2)
3)
4)
È possibile impostare questa opzione anche quando si ascolta la radio.
È possibile impostare questa opzione solo quando il lettore non è in funzione.
È possibile impostare questa opzione solo quando la radio è spenta.
L’opzione TEXT non può essere impostata per i CD audio. Per i CD-Extra, è possibile selezionare l’opzione
TEXT quando “CD-EXTRA” è impostato su “ON”.
5) La voce “AUTO” viene visualizzata nella lingua selezionata nelle opzioni “LANGUAGE” - “MENU”.
6) AVLS è un’abbreviazione di Automatic Volume Limiter System (Sistema di regolazione automatica del
volume).
7) Questa funzione può essere utilizzata solo con i CD ATRAC.
8) Questa funzione non può essere utilizzata con CD audio.
9) Questa funzione può essere utilizzata solo con CD audio e CD-Extra.
10) Le impostazioni predefi nite cambiano a seconda dell’area in cui il lettore CD è stato acquistato.
11) Solo per il modello turistico.
Note
26 IT
• Anche se l’opzione “G-PROTECTION” è impostata sul valore “2”, il suono può interrompersi se:
– il lettore CD subisce urti prolungati più violenti di quanto previsto
– il CD riprodotto è sporco o graffiato oppure
– nel caso di CD-R/CD-RW, il CD riprodotto è di scarsa qualità o si è verificato un problema con la periferica
di registrazione originale o con l’applicazione.
• Anche se l’opzione “SEAMLESS” è impostata su “ON”, in base alla modalità di registrazione dell’origine
musicale la riproduzione dei brani potrebbe essere discontinua.
Uso della radio
Ascolto della radio
È possibile ascoltare programmi FM e AM.
Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
(RADIO ON/BAND sul telecomando)
per accendere la radio.
2
Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
(RADIO ON/BAND sul telecomando)
fino a visualizzare la banda
desiderata.
Ogni volta che si preme il tasto, il display
cambia come illustrato di seguito:
Modelli per Stati Uniti e Canada:
 FM  AM  TV  WB
Ottimizzazione della ricezione delle
trasmissioni
Per FM, distendere il cavo degli auricolari.
Auricolari
Per AM, riorentare il lettore CD.
Altri modelli:  FM  AM
3
Premere TUNE + o – ( + o – sul
telecomando) per sintonizzarsi sulla
stazione desiderata e regolare il
volume.
Per spegnere la radio
Premere •RADIO OFF.
Sintonizzazione rapida della stazione
Tenere premuto TUNE + o – ( + o
– sul telecomando) durante il passaggio 3
fino a quando le cifre della frequenza non
cambiano sul display. Il lettore CD ricerca
automaticamente le stazioni radio e si arresta
quando si sintonizza su una stazione con
ricezione ottimale.
Intensificazione dei bassi
1 Mentre si ascolta la radio, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare la
schermata dei menu.
2 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “SOUND”, quindi premere
.
3 Premere  per selezionare “BASS”.
Nota
Tenere le cuffie collegate alla presa  del lettore CD.
Il cavo degli auricolari funziona come antenna FM.
Uso della radio
1
4 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “ON”, quindi premere  per
immettere la selezione.
Se l’ascolto delle
trasmissioni FM/TV/WB
non è ottimale a causa di
interferenze provocate da
forti onde radio
1 Mentre si ascolta la radio, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare la
schermata dei menu.
2 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “OPTION”, quindi premere
.
3 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “LOCAL/DX”, quindi
premere .
4 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “LOCAL”, quindi premere
.
Continua 
27 IT
Se l’ascolto delle
trasmissioni FM non è
ottimale a causa di cattiva
ricezione
1 Mentre si ascolta la radio, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare la
schermata dei menu.
2 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “OPTION”, quindi premere
.
3 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “MONO/STEREO”, quindi
premere .
4 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “MONO”, quindi premere
.
Il rumore viene ridotto, ma la radio viene
trasmessa in mono.
Protezione dell’udito
La funzione AVLS (Automatic Volume
Limiter System) limita il volume massimo per
proteggere l’udito.
1 Mentre si ascolta la radio, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare la
schermata dei menu.
2 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “OPTION”, quindi premere
.
3 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “AVLS”, quindi premere .
4 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “ON”, quindi premere .
Per annullare la funzione AVLS
Eseguire i passaggi 1 - 4, impostando AVLS
su “OFF”.
28 IT
Spegnimento automatico
della radio
È possibile impostare la radio per spegnerla
automaticamente dopo un intervallo compreso
tra 1 e 99 minuti a incrementi di 1 minuto.
1 Mentre si ascolta la radio, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare la
schermata dei menu.
2 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “OPTION”, quindi premere
.
3 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “TIMER”, quindi premere
.
4 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare l’intervallo di tempo che si
desidera impostare compreso tra “1 min”
e “99 min”, quindi premere .
Per verificare l’intervallo di tempo per lo
spegnimento automatico della radio.
Durante la riproduzione, eseguire i passaggi
1 - 4.
Per annullare la funzione TIMER
La funzione TIMER per la radio viene
annullata:
• Quando si seleziona “OFF” nel passaggio
4 della sezione “Spegnimento automatico
della radio”.
• Quando si spegne la radio.
• Quando si avvia la riproduzione di un CD.
Ascolto della radio con la
batteria
Se si collega lo spinotto di un alimentatore
esterno alla presa DC IN 3 V del lettore CD,
il lettore si spegne. Accenderlo premendo
RADIO ON/BAND•MEMORY per
proseguire l’ascolto.
Preimpostazione delle
stazioni radio
È possibile preimpostare fino a 51 stazioni
(per i modelli per Stati Uniti e Canada):
7 per TV, 4 per WB, 30 per FM e 10 per AM
oppure 40 stazioni (per gli altri modelli):
30 per FM e 10 per AM.
2
Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
per selezionare la banda.
3
Premere SEARCH per 3 o più
secondi.
Il lettore CD inizia la ricerca delle stazioni
a partire delle frequenze più basse e si
arresta per circa 5 secondi quando riceve
una stazione.
4
Per memorizzare la stazione
ricevuta, premere  fino
a visualizzare il numero di
preimpostazione.
La stazione ricevuta viene memorizzata
sul numero di preimpostazione 1 e il
lettore CD continua la ricerca della
stazione successiva. Se non si preme 
entro 5 secondi, il lettore CD continua la
ricerca della stazione successiva senza
memorizzare quella ricevuta.
Preimpostazione manuale
delle stazioni
1 Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
per accendere la radio.
2 Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
per selezionare la banda.
3 Premere TUNE + o – per sintonizzarsi
sulla stazione desiderata.
4 Tenere premuto RADIO ON/BAND•
MEMORY fino a visualizzare il numero
della preimpostazione sul display.
Quando una stazione viene preimpostata
correttamente, viene emesso un segnale
acustico.
Il numero di preimpostazione aumenta di
un’unità.
5 Ripetere i passaggi 3 e 4 quando vengono
memorizzate stazioni della stessa banda.
Quando vengono memorizzate stazioni
di bande diverse, premere RADIO ON/
BAND•MEMORY per selezionare la
banda. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a
visualizzare il numero di preimpostazione
sul display.
Uso della radio
1
Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
per accendere la radio.
Nota
La preimpostazione non viene completata finché
la ricerca di tutte le stazioni ricevute non viene
terminata. Se si annulla la preimpostazione prima che
la ricerca sia terminata, le stazioni preimpostate non
vengono memorizzate nella memoria del lettore CD.
Nota
Il numero di preimpostazione viene selezionato
automaticamente. Non è possibile selezionare il
numero di preimpostazione.
Continua 
5
Ripetere il passaggio 4 per
memorizzare tutte le stazioni
ricevute.
Se le stazioni sono già state memorizzate,
le nuove preimpostazioni sostituiscono
quelle precedenti.
29 IT
Per modificare una stazione preimpostata
1 Eseguire i passaggi 1 e 2 della sezione
“Preimpostazione manuale delle stazioni”
( pagina 29).
2 Premere  o  per selezionare il
numero di preimpostazione della stazione
che si desidera cambiare.
3 Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
per 2 o più secondi.
4 Premere TUNE + o – per sintonizzarsi
sulla stazione desiderata.
Eseguire questa operazione entro
30 secondi dal termine di quella
precedente. Se i 30 secondi trascorrono
senza che vengano eseguite operazioni,
è necessario eseguire la procedura dal
passaggio 2.
5 Tenere premuto .
Viene emesso un segnale acustico e la
stazione preimpostata viene cambiata.
Per eliminare una stazione preimpostata
1 Eseguire i passaggi 1-3 della sezione “Per
modificare una stazione preimpostata”.
2 Premere •RADIO OFF per 2 o più
secondi.
La stazione preselezionata viene eliminata
e il numero successivo diminuisce di uno.
30 IT
Per eliminare tutte le stazioni preimpostate
1 Quando la radio è spenta e la riproduzione
CD è stata arrestata, premere DISPLAY/
MENU fino a visualizzare la schermata
dei menu.
2 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “OPTION”, quindi premere
.
3 Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “PRESET CLEAR”, quindi
premere .
“CLEAR?” viene visualizzato sul display.
Quando si preme , tutte le stazioni
preimpostate vengono eliminate.
Riproduzione delle
stazioni radio
preimpostate
Modifica dell’intervallo
di sintonizzazione
È possibile sintonizzarsi facilmente sulle
stazioni premendo il tasto  o .
Quando si utilizza il lettore CD all’estero,
è possibile modificare l’intervallo di
sintonizzazione AM, se necessario.
Area 9 kHz: Asia e Europa
Area 10 kHz: Stati Uniti, Canada e America
Latina
1
Premere RADIO ON/BAND•MEMORY
per selezionare la banda.
2
Premere  o  per sintonizzarsi
su una stazione memorizzata.
(esclusi i modelli europei)
Modificare l’intervallo quando la radio
è spenta e la riproduzione del CD è stata
arrestata, come illustrato di seguito.
Premere il tasto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la
schermata dei menu.
2
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “OPTION”, quindi
premere .
3
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “TUNE_STEP”, quindi
premere .
4
Ruotare la leva jog verso / per
selezionare “AREA1”, “AREA2” o
“AREA3” quindi premere .
Uso della radio
1
Nota
Dopo aver modificato l’intervallo di sintonizzazione,
è necessario preimpostare nuovamente le stazioni
radio.
31 IT
Informazioni supplementari
Risoluzione dei problemi
Se un problema persiste anche dopo aver eseguito i controlli per i seguenti sintomi, consultare il
rivenditore Sony più vicino.
Suono
Sintomo
Il volume non aumenta anche
quando la leva jog viene ruotata
più volte verso VOL +.
Non viene emesso alcun suono o
rumore.
Causa e/o azione correttiva
Viene emesso un fruscio dal CD.
 Chiudere saldamente il coperchio del comparto batterie
( pagina 10).
 “POWER SAVE” è impostato su “ON”. Impostarlo su “OFF”
( pagina 26).
Le voci SOUND non possono
essere impostate.
 “AVLS” è impostato su “ON”. Impostarlo su “OFF”
( pagina 25).
 Collegare gli spinotti di cuffie/auricolari saldamente.
 Gli spinotti sono sporchi. Pulire periodicamente gli spinotti di
cuffie/auricolari con un panno morbido e asciutto.
Funzionamento/Riproduzione
32 IT
Sintomo
Il tempo di riproduzione è troppo
breve. Il CD non viene riprodotto.
Causa e/o azione correttiva
Non è possibile riprodurre alcuni
brani.
 Si è tentato di riprodurre file salvati in un formato non
compatibile con questo lettore ( pagina 5).
 Modificare l’impostazione di “CD-EXTRA”. Tentare
nuovamente di riprodurre il CD ( pagina 26).
Sul display viene visualizzato il
messaggio “Low Battery” e il CD
non viene riprodotto.
 Sostituire la batteria a secco con una nuova batteria alcalina
LR6 (formato AA) ( pagina 10).
Sul display viene visualizzata
l’indicazione “Hi DC in”.
 Si sta utilizzando un alimentatore CA di livello superiore a
quello fornito o consigliato. Utilizzare solo l’alimentatore
CA in dotazione o il cavo per batteria auto consigliato in
“Accessori opzionali” ( pagina 36).
 Verificare che sia in uso una batteria alcalina e non una al
manganese.
 Sostituire la batteria a secco con una nuova batteria alcalina
LR6 (formato AA) ( pagina 10).
Sintomo
Il CD non viene riprodotto o viene
visualizzato il messaggio “No
Disc” sul display nonostante sia
presente un CD nel lettore.
Causa e/o azione correttiva
Quando si preme un tasto sul
lettore la spia “HOLD” lampeggia e
il CD non viene riprodotto.
 I tasti sono bloccati. Far scorrere indietro l’interruttore HOLD
( pagina 15).
La riproduzione inizia dal punto in
cui era stata interrotta (funzione
di ripresa).
 È attiva la funzione di ripresa. Per avviare la riproduzione del
primo brano, tenere premuto  mentre il lettore non è in
funzione finché non viene avviata la riproduzione del primo
brano oppure aprire il coperchio del lettore ( pagina 14).
In alternativa, rimuovere tutte le sorgenti di alimentazione e
inserire la batteria o collegare nuovamente l’alimentatore CA.
Durante la riproduzione di CD
ATRAC o CD MP3, il CD non
ruota ma il suono viene emesso
normalmente.
 Questo lettore è progettato per interrompere la rotazione
di un CD ATRAC o MP3 durante la riproduzione per
ridurre il consumo energetico. Non si è verificato alcun
malfunzionamento del lettore.
Il messaggio “No File” viene
visualizzato sul display dopo aver
premuto  o quando viene
chiuso il coperchio del lettore.
 Non sono presenti file ATRAC/MP3 sul CD-R/CD-RW.
 Si sta utilizzando un CD-R/CD-RW dal quale sono stati
cancellati i dati.
 Il CD è sporco.
 Il CD è sporco o difettoso. Pulirlo o sostituirlo.
 Verificare che il CD sia inserito con l’etichetta rivolta verso
l’alto ( pagina 13).
 Si è formata della condensa.* Non utilizzare il lettore CD per
alcune ore fi nché la condensa non è evaporata.
* Quando si trasporta il lettore da un ambiente esterno freddo a
uno interno riscaldato, può formarsi della condensa sulla lente
all’interno del lettore CD.
 Chiudere saldamente il coperchio del comparto batterie
( pagina 10).
 Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente
( pagina 10).
 Collegare saldamente l’alimentatore CA a una presa CA
( pagina 12).
 Premere  dopo alcuni secondi che è stato collegato
l’alimentatore CA.
 Il CD-R/CD-RW nel lettore è vuoto.
 Si è verificato un problema relativo alla qualità del
CD-R/CD-RW, della periferica di registrazione o del software.
Informazioni supplementari
Continua 
33 IT
Sintomo
Il display LCD è poco visibile o
è lento.
Causa e/o azione correttiva
Anche se non è stato selezionato
“BOOKMARK”,
(segnalibro)
lampeggia.
 Se si è selezionata un’opzione di riproduzione diversa da
“BOOKMARK”,
(segnalibro) lampeggia.
La riproduzione si è interrotta
all’improvviso.
 È stato impostato il timer di spegnimento. Impostare “TIMER”
su “OFF” ( pagina 25).
 La batteria a secco è esaurita. Sostituire la batteria a secco con
una nuova batteria alcalina LR6 (formato AA) ( pagina 10).
La funzione TIMER è stata
annullata.
 La funzione TIMER per il CD viene annullata quando si ascolta
la radio.
 La funzione TIMER per la radio viene annullata quando si
riproduce un CD.
 Si sta utilizzando il lettore CD a temperature alte (sopra
40°C/104F) o basse (sotto 0°C/32F). A temperature regolari, le
condizioni di funzionamento del display torneranno normali.
Radio
Sintomo
Il segnale radio è debole e di
scarsa qualità.
Causa e/o azione correttiva
 Sostituire la batteria con una nuova batteria alcalina LR6
(formato AA) ( pagina 10).
 Allontanare il lettore CD dagli elettrodomestici (TV, PC e così
via)
 Allontanare l’alimentatore CA dal lettore.
Altri problemi
Sintomo
Quando si chiude il coperchio del
lettore CD, si avvia la rotazione
del CD.
Il lettore CD non funziona
correttamente mediante il
telecomando. 1)
Causa e/o azione correttiva
 Il lettore sta leggendo le informazioni sul CD; non si è
verificato alcun malfunzionamento.
 Si tengono premuti dei tasti sul lettore per errore.
 Il lettore non è collegato correttamente.
1) Modelli D-NF430 per Stati Uniti, JED e modelli D-NF431.
34 IT
Manutenzione
Per pulire l’esterno
Utilizzare un panno morbido leggermente
inumidito con acqua o una soluzione neutra
detergente. Non utilizzare alcol, benzina o
solventi.
Caratteristiche
tecniche
Lettore CD
Sistema
Sistema audio digitale per CD
Caratteristiche del diodo laser
Durata di emissione: continua
Uscita laser: inferiore a 44,6 µW
(Questo valore è stato misurato ad una distanza di
200 mm dalla superficie della lente dell’obiettivo
sul blocco di cattura ottico con un’apertura
di 7 mm.)
Conversione D-A
Controllo asse temporale al quarzo a 1 bit
Risposta in frequenza
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (misurata da JEITA)
Uscita
Radio
Gamma di frequenza*1
• Modelli CED, CEK, CEX, RU6*2
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Informazioni supplementari
Cuffie (minipresa stereo)
Circa 15 mW + circa 15 mW a 16 Ω
(circa 1 mW + circa 1 mW a 16 Ω)*
* Per il modello con codice di area “CEX”.
Per il codice relativo all’area geografi ca del
modello acquistato, controllare il lato superiore
sinistro del codice a barre sulla confezione.
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
• Modelli 2 E19, E92, MX2*2
Incremento di sintonia 9 kHz:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
Incremento di sintonia 10 kHz:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
• Modello 1 E19*2
Incremento di sintonia 9 kHz:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Incremento di sintonia 10 kHz:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Continua 
35 IT
• Modelli U, CA*2
Incremento di sintonia 9 kHz:
TV: canali 2 - 13
WB (weather band): canali 1 - 7
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
Incremento di sintonia 10 kHz:
TV: canali 2 - 13
WB (weather band): canali 1 - 7
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
• Modello JED*2
Incremento di sintonia 9 kHz:
FM: 76,0 - 108 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
Incremento di sintonia 10 kHz:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
*1 di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al
par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87.
*2 Per il codice dell’area per il modello acquistato,
controllare il lato superiore sinistro del codice a
barre sulla confezione.
Antenna
FM: antenna del cavo degli auricolari
AM: antenna con ferrite integrata
Generali
Requisiti di alimentazione
• Batteria LR6 (formato AA): 1,5 V CC × 1
• Alimentatore CA (presa DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (modello per la Cina)
120 V, 60 Hz (modello per il Messico)
Temperatura di utilizzo
5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Dimensioni (l/a/p) (escluse le parti sporgenti e
i comandi)
Circa 137,8 × 31,1 × 137,8 mm
Peso (esclusi gli accessori)
Circa 205 g
Brevetti degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi
concessi su licenza dai Dolby Laboratories.
Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3
e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della
Thomson.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
36 IT
Accessori opzionali
Alimentatore CA 1)
AC-E30HG
Sistema diffusori attivi
SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Cavo per batteria auto 2)
Cavo per batteria auto con
blocco di collegamento
per auto 2)
DCC-E34CP
Blocco di collegamento
per auto 2)
CPA-9C
Cavo di collegamento
RK-G129
RK-G136
MDR-EX51LP
MDR-EX71SL
MDR-G74SL
MDR-E808LP
Auricolari (ad eccezione
dei clienti in Francia)
Auricolari (per i clienti in
Francia)
1) Le caratteristiche tecniche degli alimentatori
CA variano a seconda dell’area. Controllare
la tensione locale e la forma della spina prima
dell’acquisto.
2) Quando si ascolta la radio utilizzando questi
accessori, è possibile che l’ascolto risulti
disturbato. Si consiglia di riprodurre solo CD
quando si utilizzano tali accessori.
Se il proprio rivenditore non dispone di
alcuni degli accessori sopra indicati, chiedere
informazioni dettagliate sugli accessori
disponibili nel proprio paese/regione.
H
Indice
HEAVY
Simboli
INTRO
(batteria) 11
(disco) 13
1 19
 (timer) 25
LANGUAGE 25
Lettore CD 9
LOCAL/DX 27
M
Accessori opzionali 36
ACTIVE 23
Alimentatore CA 8
ALL 19
AM 27
AREA 31
Arresto 14
ATRAC 5
Auricolari 8
AUTO RANKING 19
AVLS 25, 28
MENU 25
MONO/STEREO
OPTION
R
19, 20
RANKING SHUF 19
Ricerca 14
Riproduzione 14
Riproduzione delle sequenze brani m3u
Riproduzione ripetuta 21
11
E
EQUALIZER
22, 23
F
FM 27
Formato CD-DA
Funzione HOLD
5
15
G
G-PROTECTION 25
GROUP 19, 20, 26
GROUP SHUFFLE 19, 20
Gruppo 6
S
10
SEAMLESS 25
SHUFFLE 19
SOFT 23
SonicStage 4
SOUND 23
20
Informazioni supplementari
Pausa 14
PLAYLIST 19
PLAY MODE 18
PLAY ORDER 26
POWER SAVE 26
Preimpostazione 29
PRESET CLEAR 30
PROGRAM 19, 21
C
Display 10
Durata batteria
25
P
10
D
28
O
B
CD-Extra 5
CD-EXTRA 26
CD-TEXT 17
CD ATRAC 5
CD Mix-Mode 5
CLEARBASS 22, 23
Coperchio comparto batterie
CUSTOM 23
19
L
A
BASS 27
Batteria a secco
BEEP 25
BOOKMARK
23
I
T
Tag ID3 16
Telecomando 8
TEXT 25
TIMER 25, 28
TRACK 26
TUNE_STEP 31
V
Visualizzazione di elenchi 16
Visualizzazione di file 15
37 IT
Printed on 100 % recycled paper.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Scarica

D-NF430