N. 0635
Sábado 05.10.2013
Pubblicazione: Immediata
Sommario:
♦ LE UDIENZE
♦ LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA
BOLIVARIANA DEL VENZEZUELA PRESSO LA SANTA SEDE
♦ LETTERA DEL SANTO PADRE ALL’INVIATO SPECIALE ALLA CELEBRAZIONE DEL
750° ANNIVERSARIO DELLA POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL DUOMO DI XANTEN
(GERMANIA) (13 OTTOBRE 2013)
♦ RINUNCE E NOMINE
♦ LE UDIENZE
LE UDIENZE
Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:
S.E. il Sig. Germán José Mundaraín Hernández, Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela
presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali;
Em.mo Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica,
con il Segretario del medesimo Dicastero:
S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, Arcivescovo tit. di Belcastro;
il Signor Ernesto Olivero, Fondatore del Servizio Missionario Giovanile (SERMIG). Il Papa riceve questa mattina in Udienza:
2
Boletín N. 0635 - 05.10.2013
Padre Franz Jalics, S.I. [01420-01.01]
Alle ore 10.30 di questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. il Sig. Germán José
Mundaraín Hernández, Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso la Santa Sede, in
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.
Pubblichiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo ambasciatore:
S.E. il Sig. Germán José Mundaraín Hernández
E’ nato a Cariaco (Stato Sucre, Venezuela) il 29 maggio 1950.
E’ sposato ed ha tre figli.
E’ laureato in Diritto (Università Centrale del Venezuela, 1977).
E’ stato Presidente della Firma de Abogados Mundaraín &Asociados (1977-2000), ed ha svolto, tra le altre, le
seguenti attività: Direttore del settimanale economico "El Capital" (1993-1994); Capo della Delegazione
venezuelana presso il Comitato preparatorio delle sessioni per il Vertice delle Americhe organizzato dall’OEA
(1995); Consulente giuridico esterno presso la Sovrintendenza delle banche (1995); Consulente della
Commissione nazionale contro l’uso illecito delle droghe (1997); "Defensor del Pueblo" eletto (2000-2007);
Presidente del Consiglio repubblicano "por la moral" (2002-2007); Presidente della Federazione iberoamericana
per la Difesa del Popolo (2003-2005); Membro della Commissione presidenziale per la riforma della Costituzione
Nazionale (2006); Ambasciatore e Rappresentante Permanente presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni
Specializzate a Ginevra (2008-2013); Membro del Consiglio di Stato (2011); Direttore del Comitato di Istituzioni
Nazionali per i Diritti Umani dell’O.N.U. (2006); Presidente della Conferenza per il Disarmo (O.N.U., 2008);
Presidente del Consiglio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.N.U., 2008).
[01421-01.01]
In data 17 agosto 2013, il Santo Padre Francesco ha nominato l’Em.mo Card. Joachim Meisner, Arcivescovo di
Köln, Suo Inviato Speciale alla celebrazione del 750° anniversario della posa della prima pietra del Duomo di
Xanten (Germania), che avranno luogo il 13 ottobre 2013.
L’Inviato Speciale sarà accompagnato da una Missione composta dai seguenti Ecclesiastici:
- Don Alfred Manthey, Parroco e Prevosto di Xanten;
- Don Wolfgang Schmitz, Decano del Rheinberg.
Pubblichiamo di seguito la Lettera del Santo Padre all’Em.mo Card. Joachim Meisner:
● LETTERA DEL SANTO PADRE Venerabili Fratri Nostro
IOACHIMO S.R.E. Cardinali MEISNER
Archiepiscopo Metropolitae Coloniensi
Boletín N. 0635 - 05.10.2013
3
Duo nobiles fratres, Fridericus et Conradus von Hochstaden, divinitus profecto inspirati, simul consilium
coeperunt in loco ad Sanctos appellato mirificum Deo exstruendi templum, cuius anno MCCLXIII primum
posuerunt lapidem. Magnis tandem impensis et longum per tempus aedificata est ecclesia sancti Victoris, quae
nunc pretiosum habetur documentum singularis culturae, fidei et antiquae devotionis huius regionis Germaniae.
Nam illic iam a IV saeculo sancti Martyres Thebaeae legionis pie colebantur atque variae aedes a christianis
exstructae erant, quae tamen ob vicissitudines temporum sunt deletae. Firmum huius ecclesiae fundamentum,
quae varia per saecula tot fideles amplexa est, aliud vero nostram in memoriam revocat fundamentum, videlicet
illam firmam Petram, super quam Dominus suam aedificat Ecclesiam (cfr Mt 16,18).
Cum autem DCCL anni elapsi sunt a memorabili hoc eventu, merito Venerabilis Frater Felix Genn, Episcopus
Monasteriensis, superiore anno comiter postulavit a dilecto Decessore Nostro Benedicto XVI ut ad
celebrationem iubilarem diei quo prima petra posita erat Basilicae Sancti Victoris ad Sanctos quidam Pater
Purpuratus mitteretur, ad hoc munus te proponens, Venerabilis Frater Noster, veluti Archiepiscopum Coloniensis
Metropolitanae Sedis et Germaniae Nationis praestantisimum Filium. Memoratus Decessor Noster tunc rem ex
animo probavit. Quapropter et Nos libenter huiusmodi petitioni nunc annuimus teque ad hanc sollemnem
iubilarem festivitatem Missum Extraordinarium Nostrum constituimus, quem eminentem Pastorem novimus et
Summorum Pontificum proximum navumque cooperatorem valde aestimamus.
Die igitur XIII mensis Octobris Nostras hoc Anno Fidei vices ages in Basilica Sancti Victoris ad Sanctos, in qua
sive antiqui sive recentiores Martyres memorantur, in qua etiam corpus servatur beati Caroli Leisner, presbyteri
dioecesis Monasteriensis, clam in campo captivorum constipationis Dachaviae ordinati. Congregatis Apostoli
verba in mentem revocabis, qui nos hortatur ut accedentes ad Christum Dominum, lapidem vivum, coram Deo
electum et pretiosum, et ipsi tamquam lapides vivi Deo aedificemur domus spiritalis (cfr 1 Pe 2,4-5). Quapropter
eos invitabis ad catholicae fidei, spei et caritatis aequam testificationem, potissimum ad fidelitatem servandam
erga Dei mandata necnon antiquam christianam et religiosam colendam traditionem.
Nos precibus tuam sustinebimus magni ponderis missionem, dum iam nunc enixe te, Venerabilis Frater Noster,
committimus amantissimae tutelae Sanctae Dei Genetricis Virginis Mariae, Reginae Pacis atque sanctorum
Martyrum. Apostolicam denique Nostram Benedictionem prolixe tibi imprimis elargimur, cum omnibus ad quos
mitteris, tam Pastoribus quam Christifidelibus, copiose communicandam.
Ex Aedibus Vaticanis, die III mensis Septembris, anno MMXIII, Pontificatus Nostri primo.
FRANCISCUS
[01422-07.01] [Testo originale: Latino]
● NOMINA DELL’INVIATO SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI DEL 450° ANNIVERSARIO DELLA CHIUSURA
DEL CONCILIO ECUMENICO DI TRENTO (TRENTO, 1° DICEMBRE 2013)● NOMINA DELL’INVIATO
SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI DI CHIUSURA DEL I CENTENARIO DELL’ISTITUZIONE DELLA
PROVINCIA ECCLESIASTICA DI MANAGUA (NICARAGUA) (2 DICEMBRE 2013) ● NOMINA DELL’INVIATO
SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI DEL 450° ANNIVERSARIO DELLA CHIUSURA DEL CONCILIO
ECUMENICO DI TRENTO (TRENTO, 1° DICEMBRE 2013)
Il Santo Padre Francesco ha nominato l’Em.mo Card. Walter Brandmüller, Diacono di S. Giuliano dei
Fiamminghi, Suo Inviato Speciale alle celebrazioni del 450° anniversario della chiusura del Concilio ecumenico
di Trento, in programma nel Duomo di Trento (Italia) il 1° dicembre 2013.
[01423-01.01]
● NOMINA DELL’INVIATO SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI DI CHIUSURA DEL I CENTENARIO
DELL’ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI MANAGUA (NICARAGUA) (2 DICEMBRE 2013)
Il Papa ha nominato l’Em.mo Card. Jorge Liberato Urosa Savino, Arcivescovo di Caracas (Venezuela), Suo
Inviato Speciale alle celebrazioni di chiusura del I centenario dell’istituzione della Provincia Ecclesiastica di
Boletín N. 0635 - 05.10.2013
Managua (Nicaragua), che avranno luogo il 2 dicembre 2013.
[01424-01.01]
[B0635-XX.01]
4
Scarica

le udienze le lettere credenziali dell`ambasciatore della repubblica