S.NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
REG NO.
NAME
FATHER NAME
DATE OF BIRTH CAST
DST
1 -REG
2 -REG
3 -REG
4 -REG
5 -REG
6 -REG
7 -REG
8 -REG
9 -REG
10 -REG
11 -REG
12 -REG
13 -REG
14 -REG
15 -REG
16 -REG
17 -REG
18 -REG
19 -REG
20 -REG
21-REG
22 -REG
23 -REG
24 -REG
25 -REG
26 -REG
27 -REG
28 -REG
29 -REG
30 -REG
31 -REG
32 -REG
33 -REG
PINKI TRIPATHI
RINA GHORAI
SUJATA MONDAL
PHALGUNI DAS
PARAMITA SENAPATI
MADHABI PATRA
ARPITA BERA
SUPRIYA MAITY
SUSMITA MAITY
MADHUMITA BHAKTA
MAMATA RANI SAHOO
ANUVA DAS
JEBUNNESHA KHAN
MADHUMITA MAITI
TABASUM KHATUN
SHILPA PANDIT MITY
DEBASHREE RANA
PUTUL MAITY
SUPARNA BERA
MUNMUN SAMANTA
MALLKA DAS SAMANTA
MAHUYA HAZRA MAITY
CHANDANA DAS
NIBEDITA BERA
TANUSHREE SAMANTA
UMA GHOSAL
MOUMITA MAITY
PAPIYA GHARA
KABERI DAS
PURNIMA PARUA
SUMITRA BERA
MANASI NANDA
TANUSHREE RANA
LT-RAMPADA TRIPATHI
PRASULLA GHORAI
BISWABRATA MONDAL
TARUNKANTI DAS
KALIPADA MAITY
KARTIK PATRA
AMALENDU SEKHAR BERA
HARISHIKESH MAITY
SUKUMAR MAITY
ASHUTOSH BHAKTA
NIRMAL SAHOO
BASUDEB DAS
JABED ALI KHAN
SAKHARAM MAITI
UNUS ALI SAHA
PRANABESH PANDIT
CHANDI CHARAR RANA
BALAI CHANDRA MAITY
ASIM KUMAR BERA
SAMIR SAMANTA
GOURHORI DAS
PARESHCH MAITY
JAGADISH CH DAS
RATNAKAR BERA
GANDHIRAM SAMANTA
JAYSHANKAR PATHAK
NANDADULAL MAITY
DHANANJOY GHARA
PRAHALLAD DAS
SUBAL PARUA
BALAI CHARAN BERA
DIPAK NANDA
CHANDI CH RANA
10.12.1993
19.02.1992
01.03.1987
02.03.1992
06.01.1989
12.01.1985
09.02.1991
01.04.1993
09.03.1996
14.11.1993
22.09.1992
15.08.1984
06.07.1987
08.04.2015
14.02.1992
19.03.1989
29.10.1992
05.03.1996
20.08.1979
26.02.1997
01.11.1990
12.12.1990
17.06.1980
15.07.1989
10.03.1989
15.03.1987
27.04.1994
20.08.1985
01.02.1982
31.12.1993
10.01.1992
01.10.1991
08.09.1988
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SC
OBC
GEN
OBC
GEN
OBC
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
OBC
GEN
OBC
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
34 -REG
35 -REG
36 -REG
37 -REG
38 -REG
39 -REG
40 -REG
41 -REG
42 -REG
43 -REG
44 -REG
45 -REG
46 -REG
47 -REG
48 -REG
49 -REG
50 -REG
51 REG
REG NO.
NAME
FATHER NAME
DATE OF BIRTH CATEGORY DST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01 REG
02 REG
03 REG
04 REG
05 REG
06 REG
07 REG
08 REG
09 REG
10 REG
11 REG
12 REG
13 REG
PARBATI SING
JHARNA PALMAL
SUMITRA MAHATA
SUSMITA NANDY
KABITA MISHRA KAR
SABERIN BEGUM
KATLINA MISHRA (ROY)
MANASI PAUL
CHHAYA KHANRA
JAYANTI MONDAL
KRISHNA DUTTA
UPAL HEMBRAM (SAREN)
NILIMA MAITY
SITAL SING
LATE MADAU PARA
SATYANARAYAN
GOBINDA NANDY
BIJOY MISHRA
SK.GOFFAR BAKSH
NARESH MISHRA
NARAYAN PAUL
HARIPADA SANTRA
DIBAKAR N MONDAL
PURNENDU SHEKHAR DATTA
GANDIRAM HEMBRAM
AJIT MALLICK
00.00.1987
12.03.1983
06.05.1987
07.09.1996
01.01.1981
03.01.1979
08.04.1987
06.06.1986
09.03.1988
14.11.1991
16.01.1990
24.01.1988
03.04.1988
S.NO.
TANUSREE GURIA
SOMA MAJI
SUMITRA JANA
ARUNA DATTA
MINAKSHI SAHA
TINKU KARAN
PUTUL MONDAL
SRABANI GUCHHAIT ROY
SOMA JANA
RINKU MAITI
SWASTIKA MAITY
BILKIRH KHATUN
TASLIMA BIBI
KAKALI MAITI
SUJATA NASKAR
BIDISHA PATRA
SUDIPTA ADAK JANA
SAMINA BIBI
GOUTAM PATRA
DHRUBA MAJI
SARBESWAR JAMA
BIBHABASU DATTA
ALOKK KR SAHA
LATE-TARUN KUMAR DAS
MATILAL MONDAL
PRAHALLAD GUCHHAIT
RATAN JANA
SWADESH RANJAN MITI
SUBASH MAITY
EHIYA ALI SAHA
SAMAUN ALI SAHA
MUKTI BAG
MAHADEB NASKAR
BANGABIR PATRA
SS ADAK
MAIUDDIN ALI SAHA
05.10.1988
NO AGE
20.02.1993
16.10.1975
10.07.1985
24.03.1993
24.04.1991
05.08.1995
10.03.1993
06.03.1990
21.05.1993
28.05.1993
01.07.1992
04.11.1977
25.04.1988
04.01.1991
15.01.1985
10.09.1981
GEN
GEN
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
OBC-A
OBC-A
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
ST
GEN
OBC
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PUR MEDNIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
14 REG
15 REG
16 REG
17 REG
18 REG
19 REG
20 REG
21 REG
22 REG
23 REG
24 REG
25 REG
26 REG
27 REG
28 REG
29 REG
30 REG
31 REG
32 REG
33 REG
34 REG
35 REG
36 REG
37 REG
38 REG
39 REG
40 REG
41 REG
42 REG
43 REG
44 REG
45 REG
46 REG
47 REG
DEBJANI ROY
PIYA RUHIDAS
SOMA ABHIKARY
ANINDITA THAKUR
PUSPA RANI PAL (BERA)
ANUSHREE JANA
KRISHNA GHORAI
FALGUNI GHORAL
SAMARPITA GHOSH
MANIMALA BERA
RENUKA MURMU
BANDANA SAMANTA HAIT
APARNA GHORAI (KAR)
PRIYANKA MANDAL
KABITA MISHRA KAR
RUBI BARIK
ARPITA MALLCK
PARBATI RANI DALAI
TANUSHREE MANDAL
SMT RITA BAG
JOYANTI KANOAR SAMANTA
PUTUL RANI DAS (MAITY)
SANAKA HEMBRAM
MANASI RANI SHIT (SANTRA)
SUSHAMA DOLAI BERA
RIYA MANDAL DEY
SUJATA MAITY KHANRA
PALLABI BERA MALLIK
SUMI KHATUA
MOULI BATABYAL
MIMA SAMANTA (MOHAKUL)
MOWSUMI BHUNIA
SUPARNA MAHATA
HASI ROY GHOSH
MUKUNDA MOHAN ROY
RANJIT RUHIDAS
RAMPADA ADHIKARY
LATE ASHOK SRKAR
LATE BISHNUPADA PAL
MADHUSDAN JANA
KARTIKGHORAI
GOUR HARI GHORAL
MANASIJ KUMAR GHOSH
SUPRABBHAL BERA
LATE KALACHAN HEMBRAM
TAPAS KUMAR HAIT
GOPAL CH GHORAI
SANAT KR MANDAL
NIRANJAN MALLICK
PRABHAKAR BARIK
ASHOK MALLICK
PURNACH PATRA
BINAY KRISHNA MANDAL
BADAL CH DAS
SACHINANDANKANDAR
GURUPRASAD DAS
MADAN MOHAN HEMBRAM
AMULYA CHARAN SHIT
JAYDEV DOLAI
SUKUMAR MANDAL
CHANDI CHARAN MAITY
NITAI BERA
JAYANTA KHATUA
DILIP BATABYAL
TARUN KUMAR MAHAKUL
NIMAI CHAND
SAMBHU MAHATA
BHABASINDU ROY
11.11.1997
22.12.1988
03.03.1992
17.12.1985
18.10.1984
06.09.1992
15.02.1994
28.03.1989
03.05.1983
26.11.1981
01.12.1977
18.11.1993
08.03.1985
04.01.1993
19.10.1992
10.05.1992
16.02.1985
01.02.1994
09.05.1993
10.04.1983
12.02.1982
02.05.1993
20.04.1991
01.03.1987
08.09.1982
01.06.1992
17.05.1991
18.01.1985
11.05.1996
05.12.1989
04.05.1985
01.06.1984
01.04.1993
02.07.1982
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
GEN
ST
SC
GEN
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
48 REG
49 REG
50 REG
51 REG
52 REG
53 REG
54 REG
55 REG
56 REG
57 REG
58 REG
59 REG
60 REG
61 REG
62 REG
63 REG
64 REG
65 REG
66 REG
67 REG
68 REG
69 REG
70 REG
71 REG
72 REG
73 REG
74 REG
75 REG
76 REG
77 REG
78 REG
79 REG
80 REG
81 REG
LAXMI PRIYA DHUA
NITYANANDA DHUA
MRS MOUSUMI DAS
CHITTARANJAN DAS
SUPARNA SAMANTA (CHOWDHURY)
GOURANGA SAMANTA
LIPIKA BHUNIA (MONDAL)
BISWANATH MONDAL
SABITRI BERA
TAPAN BERA
KRISHNA PUILYA
SANKAR POLMAL
MOUSUMI BANERJEE
GOUTAM CHATTERJEE
RINKU BHUNIA
RAMESH BHUNIA
ANNASHRI KISKU
GORACHAND KISKU
MADHUMITA MAITY
ISWAR JANA
NILIMA (PATAR) RAUL
HARIPADA PATAR
BANASHREE MALIK
SUKUMAR MALIK
RUPSONA KHATUN
SK ALFA DEWAN
MITALI MONDAL MALLICK
SUNDAR MONDAL
SHEFALI MAL
LT. SITARAM MAL
SOMA GHOSH
SUNIL KUMAR GHOSH
KANAK LATA MURMU
KISHAN MURMU
SABITA CHAKRABORTTY
JAGATPATI CHAKRABORTTY
MOUMITA NANDY (KUNDU)
GOBINDA NANDY
SAKINA BIBI
SK SAMSER ALI
KAKALI JANA
BADAL JANA
TRIPATI GHORAI
BASANTA GHORAI
SUBRATA DAS
KALIPADA DAS
KALYANI MAJHI
MADHUSUDHAN MAJHI
SHUBHRA PATRA
BIRENDRANATH PATRA
ALPANA MAITY PRAMANIK
RAMESH MAITY
JAMUNA MANNA (SAMANTA) PANCHANAN MANNA
SANTILATA GHARAI
BASANTA GHARAI
MONIMALA MANIK
SUSANTA MANIK
RUNU MANNA
PANCHANAN MANNA
SUPRIYA GHORAI (MAL)
RADHAKANTA GHORAI
SUJATA GHAROI
TAPAN GHAROI
SOMA MAITY
SACHINANDAN MAITY
URMILA MANNA (GUCHHAIT) SANKAR MANNA
08.02.1994
10.11.1977
01.01.1990
11.05.1989
05.10.1996
05.08.1996
05.10.1991
07.09.1995
18.11.1992
20.04.1995
22.01.1978
15.02.1997
05.02.1992
20.03.1984
15.11.1982
27.12.1979
19.11.1979
21.03.1992
22.09.1993
05.06.1990
24.07.1996
28.03.1991
19.10.1990
04.01.1995
03.11.1986
09.04.1990
06.02.1988
09.03.1991
01.10.1994
15.04.1988
11.01.1990
03.05.1993
28.04.1994
07.03.1987
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SC
ST
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
OBC-B
ST
GEN
GEN
GEN
GEN
SC
GEN
SC
GEN
SC
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
82 REG
83 REG
84 REG
85 REG
86 REG
87 REG
88 REG
89 REG
90 REG
91 REG
92 REG
93 REG
94 REG
95 REG
96 REG
97 REG
98 REG
99 REG
100 REG
101 REG
102 REG
103 REG
104 REG
105 REG
106 REG
107 REG
108 REG
109 REG
110 REG
NIRMALA SANTRA (MANNA)
SUBARNA SHAW
SITA RANI BERA
SHAKUNTALA MURA
PRATIMA BERA
SHIBANI SAMANTA
ITI GHORAI
RAKHI NANDI
MITHU PATRA (GHORUI)
TAPASI SAMANTA (NAYEK)
MADHUMITA MANDI (SAREN)
MUNMUN BANERJEE
SOUMI ROY
PRIYANKA SAHA MANDAL
SONALI ROUTH GIRI
MAMATA MURA
DIPALI DINDA BERA
SUSMITA DOLUI
MINU RANI JANA
KANIKA GHOSH
SONALIKA SAMANTA (GHORAI)
LOPAMUDRA ROY
KABERI MAITY
BIDISHA PANDA
MONIMALA MUDLI
TAPASI DAS (MAITY)
RIDDHI ASH
SUMITA BARIK PAL
SM. SONALI CHARKABARTI
JUGUL KISHOR SANTRA
PRADIP KUMAR SHAW
KRISHNA PRASAD BERA
MATHURNA MURA
SACHINDRA NATH KHNARA
BADAL SAMANTA
BASANTA GHORAI
GOLITAM NANDI
PARESH CH. GHORUI
PANCHU GOPAL SAMANTA
MOHEN CHANDRA SAREN
ASOK CHAKRABORTY
MONGAL PRASAD ROY
NIMAI SAHA
NILKAMAL ROUTH
SATRUGHNA MURA
DULAL DINDA
MANTU DOLUI
MADHUSUDAN JANA
SUNIL KUMAR GHOSH
LT. GHANSHYAM SAMANTA
MUKUNDA MOHAN ROY
PUSPENDU MAITY
ANIL KUMAR PANDA
MILAN MUDLI
MONORANJAN DAS
BANSHIDHARI ASH
BHOLANATH BARIK
SITANGSHU CHAKRABORITY
03.01.1992
29.01.1988
20.10.1976
12.11.1992
29.02.1982
26.08.1991
28.11.1991
04.03.1995
02.11.1984
01.08.1984
27.11.1992
07.04.1988
05.11.1991
04.01.1990
22.11.1992
10.03.1993
08.12.1987
27.05.1995
03.05.1989
25.02.1982
09.01.1982
10.09.1988
02.06.1987
28.05.1987
18.05.1992
01.10.1976
08.06.1992
25.12.1982
11.01.1976
GEN
GEN
GEN
ST
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
ST
GEN
GEN
SC
GEN
GEN
GEN
SC
OBC
OBC-B
GEN
GEN
OBC
GEN
SC
SC
GEN
GEN
GEN
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
PASCHIM MEDINIPUR
Scarica

s.no. reg no. name father name date of birth cast dst