Tu’ux yáan le k’íiwiko’?
•Chan xch’úupal, je’el u
paajtal a wa’alikten bix u
beytal in k’uchul ti’ e
k’iiwiko’?
•Je’ele’. Ka biin toj ti’ le
bej je’ela’, yáan a
k’uchul ti’ jump’éel najil
koonol, ts’o’okole’ ka
k’eechel ta xno’oj ka
xíimbaltik. Yáan a
k’uchul tu tu’uk’ le bejo’
tu’ux yáan jump’éel naaj
kúj’. Le k’iiwiko’ ti’ yáan
aktaan ti’ u najil le
ts’aako’.
•Jach nib óolal ti’ teech
•Mix ba’al.
•Nojochmáak mix a wóojel
tu’ux ku p’aatal le najil
jala’acho’?
•Jaj in wóojel, k’áanan a k’uchli’?
•Jaj k’áanan ba’ale’ saan
sáataken
•Mix naachi’. Chen ka
biin yóok’ol le bej je’ela’ ,
ka k’eechel ta xts’íik ti’ le
tu’uk je’elo’. Chika’an ti’
yaan tu tseel le najil
xooko’
•Nib óolal nojochmáak, máans
jump’éel ma’alob k’íin
•Ma’alob, bey tak teech.
Scarica

Actividad 7