Quick Installation Guide
FR Guide d’installation CZ Průvodce instalací
DE Installationsanleitung I T Guida all’installazione
1
Thank you
for choosing the Withings Pulse
Merci d’avoir choisi le Withings Pulse | Wie bedanken uns für ihre Wahl zum Withings Pulse
Děkujeme vám, že jste si vybrali Withings Pulse | Grazie per aver scelto lo Withings Pulse
HELP?
BESOIN D’AIDE | BRAUCHEN SIE HILFE | POTŘEBUJETE POMOCI | TI SERVE AIUTO
http://support.withings.com/pulse
1
Press
the button
to start
FR
DE
CZ
IT
Appuyez sur le bouton du haut
Drücken Sie die Taste oben
Stiskněte horní tlačítko
Premi sul tasto in alto
start
Is the screen blank? Charge your device.
FR L’écran reste éteint ? Rechargez votre produit.
DE Schaltet sich das Display nicht ein? Laden Sie Ihr Gerät.
CZ Nezapnul se displej? Nabijte svůj přístroj.
I T Lo schermo rimane spento? Carica il dispositivo.
2
Installation using
your smartphone /
tablet
FR
DE
CZ
IT
Installation depuis votre smartphone/tablette
Installation mit Ihrem Smartphone/Tablet
Instalace s pomocí vašeho smartphone/tabletu
Installazione da smartphone/tablet
3
iPhone,
iPad & iPod touch
6
Android
6
3
Settings /
Bluetooth / ON
Withings Pulse
Settings / Nastavení
FR
DE
CZ
IT
Réglages / Bluetooth / ON
“Withings Pulse”
Einstellungen / Bluetooth / ON
“Withings Pulse”
Nastavení / Bluetooth / ZAP
„Withings Pulse“
Impostazioni / Bluetooth / ON
“Withings Pulse”
4
Install the
Withings app from
the App Store
FR
DE
CZ
IT
Installez l’appli Withings depuis l’App Store
Installieren Sie die Withings-App vom App Store
Nainstalujte si z App Storu aplikaci Withings
Installa l’app Withings dall’App Store
App already installed?
Update it!
FR Appli déjà installée ?
Mettez-la à jour !
DE Ist die App bereits installiert?
Aktualisieren Sie sie!
CZ Je již aplikace nainstalovaná?
Zaktualizujte si ji!
I T App già installata?
Aggiornala!
5
Launch the app
and follow
the instructions
FR
DE
CZ
IT
Lancez l’application et suivez les instructions
Starten Sie die App und folgen Sie dann den Anweisungen
Spusťte aplikaci Withings a postupujte podle pokynů
Lanciare l’app Withings, poi seguire le istruzioni
After following all instructions in the application
FR
DE
CZ
IT
Après avoir suivi toutes les instructions dans l’appli
9
Nachdem Sie alle Anweisungen in der App befolgt haben
Po provedení všech pokynů uvedených v aplikaci
9
Dopo aver seguito le istruzioni nell’app
9
9
9
6
Settings /
Bluetooth / ON
Withings Pulse
Settings / Nastavení
FR
DE
CZ
IT
Réglages / Bluetooth / ON
“Withings Pulse”
Einstellungen / Bluetooth / ON
“Withings Pulse”
Nastavení / Bluetooth / ZAP
„Withings Pulse“
Impostazioni / Bluetooth / ON
“Withings Pulse”
e”
Pulse”
ulse”
7
Install the Withings
app from the
Google Play Store
FR
DE
CZ
IT
App already installed?
Installez l’appli Withings depuis Google Play Store
Installieren Sie die Withings-App vom Google Play Store
Nainstalujte si z Google Play Storu aplikaci Withings
Installa l’app Withings dall’ Google Play Store
Update it!
FR Appli déjà installée ?
Mettez-la à jour !
DE Ist die App bereits installiert?
Aktualisieren Sie sie!
CZ Je aplikace již nainstalovaná?
Zaktualizujte si ji!
I T App già installata?
Aggiornala!
8
Launch the app
and follow
the instructions
FR
DE
CZ
IT
Lancez l’application et suivez les instructions
Starten Sie die App und folgen Sie dann den Anweisungen
Spusťte aplikaci Withings a postupujte podle pokynů
Lanciare l’app Withings, poi seguire le istruzioni
After following all instructions in the application
FR
DE
CZ
IT
Après avoir suivi toutes les instructions dans l’appli
9
Nachdem Sie alle Anweisungen in der App befolgt haben
Po provedení všech pokynů uvedených v aplikaci
9
Dopo aver seguito le istruzioni nell’app
9
9
9
9
Press to
change the
display mode
FR
DE
CZ
IT
Steps
Pas
Schritte
Kroky
Fasi
Elevation
Dénivelé
Höhenprofil
Převýšení
Dislivello
Distance
Distance
Entfernung
Vzdálenost
Distanza
Calories
Calories
Kalorien
Kalorie
Calorie
Heart Rate, Sleep
Fréquence cardiaque, Sommeil
Herzfrequenz, Schlaf
Srdeční frekvence, Spánek
Frequenza cardiaca, Sonno
Appuyer pour changer de mode d’affichage
Drücken, um den Anzeigemodus zu wechseln
Stiskněte pro změnu režimu zobrazení
Premi per cambiare metodo di visualizzazione
10
Measure
your
heart rate
FR
DE
CZ
IT
Mesurez votre fréquence cardiaque
Messen Sie Ihre Herzfrequenz
Změřte si svou srdeční frekvenci
Misurare la frequenza cardiaca
A
B
Place your finger gently
on the light sensor on the back
FR Posez délicatement votre doigt
sur le capteur lumineux au dos
DE Legen Sie den Finger leicht auf den
Leuchtsensor auf der Rückseite
CZ Položte prst zlehka na světelné
čidlo na zadní straně
I T Appoggia delicatamente il dito sul
sensore luminoso sul retro
11
11
How to
synchronise your
Withings Pulse?
FR Comment synchroniser votre Withings Pulse ?
DE Wie synchronisieren Sie Ihren Withings Pulse?
CZ Jak se dá váš Withings Pulse synchronizovat?
I T Come si sincronizza Withings pulse?
3s.
Plug your Pulse to computer to charge it,
not to synchronise your data.
FR Câble pour charger et non pour la synchro des données.
DE Ladekabel. Keine Daten-Synchronisierung.
CZ Připojujte svůj přístroj k počítači kvůli dobíjení,
ne kvůli synchronizaci dat.
I T Cavo per ricarica e non per sincronizzazione dati.
BOX CONTENT
CONTENU DE LA BOÎTE | INHALT | OBSAH BALENÍ |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
A Hard button
FR
DE
CZ
IT
Bouton principal
Taste
Tlačítko
Tasto
B Touch screen
FR
DE
CZ
IT
Écran tactile
Touchscreen
Dotykový displej
Touch screen
C Charging connector
FR
DE
CZ
IT
Withings Pulse
Connecteur de charge
Ladekabel
Nabíjecí konektor
Connettore di carica
Power Cable
Belt Clip
Sleep Wristband
FR
DE
CZ
IT
FR
DE
CZ
IT
FR
DE
CZ
IT
Câble d’alimentation
Stromkabel
Napájecí kabel
Cavo di alimentazione
Clip ceinture
Gürtelclip
Spona na opasek
Clip cintura
Bracelet sommeil
Schlaf-Armband
Náramek na spaní
Braccialetto sonno
How to
wear your
Withings Pulse?
FR
DE
CZ
IT
Comment porter votre Withings Pulse?
Wie tragen Sie Ihren Withings Pulse?
Jak se Withings Pulse nosí?
Come si indossa Withings Pulse?
All the day / Po celý den
+
At night / V noci
+
FCC ID: XNAWAM01
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Tento přístroj splňuje ustanovení části 15 směrnice FCC.
Provoz musí splňovat dvě následující podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat
škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které
může způsobit jeho nežádoucí fungování.
Withings Pulse QIG | v 1.1 | May 16th, 2013 | 6. května 2013
©2013 Withings. All right reserved. Všechna práva vyhrazena.
iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple inc.
Android is a trademark of Google Inc.
iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
Scarica

Withings Pulse