Uno dei piu' importanti compositori di musica sacra
sloveni e' Ivan Florjanc che ha composto pincipalmente oratori,
musica strumentale e corale sacra. Tra queste si distingue quello
per solo flauto O odurmos tes anatoles.
Slovenski skladatelj Ivan Florjanc je jedan od viđenijih autora
crkvene glazbe. Njegov skladateljski opus sadrži različite žanrove,
među kojima se ističe instrumentalna i zborska glazba te oratoriji.
Okušao se i na skladbama za solo instrumeneta, dajućim im
sakralne naslove. Među njima se ističe O odurmos tes anatoles za
flautu solo.
Astor Piazzolla e’ il piu’ grande compositore argentino di
Tanghi che ha elevato a forma strumentale da concerto. E Nadia
Boulanger, che ha raccolto l’eredita’ di Chopin, dal suo Maestro,
gli confermo’ che non occorreva cambiare il suo stile per avvicinarsi
a Chopin, ma doveva rimanere se stesso, col suo tango.
Ono što su za Chopina bila mazurka za Astora Piazzolu je
bio tango. Primijetila je to i Nadia Boulanger, čuvena pijanistica
kod koje je 1954. studirao u Parizu, kad mu je rekla: “Astor,
vaši klasični komadi su dobro napisani, ali Vaša duša je u tangu
i neka tamo ostane!” Tako je on od tradicionalnog tanga stvorio
“nuevo tango”, u koji je ugradio elemente jazza i klasike. Kao
odličan bandoneonist Piazzola je redovito izvodio svoje skladbe s
različitim sastavima, ponajviše u svojoj rodnoj Argentini, gdje su
ga nazvali “El Gran Astor”. Među njegovim najpopularnijim
skladbama su tri tanga koja se nalaze na ovom programu.
La Sonata in Re magg. Op 94 di S.Prokofijev e’
composta in 4 tempi dei quali il quarto e’ un brano a tre parti
ricco di temi e di atmosfera fascinosa. La parte centrale si distingue
per la grande melodiosita’ di una pastorale introdotta da una parte
pianistica molto drammatica e da sonorita’ che ricordano i suoni
dei campanacci. Il trinfante finale risolve tutte le tensioni dei tempi
precedenti.
Sonatu u D-duru op. 94 Prokofjev je napisao za violinu i
klavir, ali je često izvodi i flauta. Sastoji se od četiri stavka od
kojih je zadnji, raspjevani Allegro con brio poput trodijelne
pjesme, bogat temama i raspoloženjima. Srednji se dio stavka ističe
pjevnom melodijom koja ulazi nakon dramatične klavirske
pripreme što zamire u pastoralnoj zvonjavi. Finale trijumfalno
završava pobjedonosno rješavajući tenzije prethodnih stavaka.
Contatti / Kontakti / Contacts
“Arena International”
tel: 00385 91 254 41 31, 00385 99 210 88 26
e-mail: [email protected]
web: www.arena-international.net
facebook: Arena InternationalPula
CONCERTO
„Seguendo gli itinerari smaregliani”
„Smareglinim putevima“
„Following Antonio Smareglia's itineraries“
Duo flauto e pianoforte
CVETO KOBAL & JAKŠA ZLATAR
6.08. 2015
Comunita' degli Italiani di FASANA
PROGRAMMA
François Couperin (1668 - 1733)
Concert Royale n. 4,
per flauto e clavicembalo in mi min.
Prelude
Allemande
Courante francaise
Courante a l'Italienne
Sarabande
Rigaudon
Forlane en rondeau
Robert Schumann (1810 - 1856)
Tre romanze op. 94, per oboe/flauto e pianoforte
Moderato
Semplice, con sentimento
Moderato
Antonio Smareglia (1854 – 1929)
Serenata di primavera
Nello Milotti (1927 – 2011)
Sjećanje na Ohrid per flauto e pianoforte
Ivan Florjanc (1950)
O odurmos tes anatoles II. per flauto solo
Astor Piazzola (1922 - 1992)
Che tango che
Oblivion
Jeanne y Paul
Sergej Prokofjev (1891 – 1953)
Allegro con brio dalla Sonata n. 2 in Re magg., op. 94
I Concerti Reali di Couperin sono 4 suite
composte per Luigi XIV. Scritti per musica da camera e sono
composti da varie danze trasformate in tempi da concerto. Sono
stati editi nel 1722 senza alcuna annotazione strumentale cosi' che
potevano essere eseguiti solo dal clavicembalo o da altri complessi
strumentali, ad es. i flauti. La raccolta unisce lo stile francese a
quello italiano cosi' che ogni suite e' composta da un preludio e da
alcune danze con obbligatorie l'allemande, la sarabande e la
corrente.
Couperinovi Royal Koncerti su u stvari četiri
suiteskladane za Luja XIV. 1714. (otuda naziv "Royal" kraljevski). Pisani kao komorna glazba, sastoje se od više plesnih
stavaka koji nisu bili namijenjeni plesu, već koncertnoj
izvedbi. Tiskani su 1722. bez naznake instrumentacije, tako da
ih može izvoditi čembalo solo ili uz neki instrument (ovdje
flautu). Zbirka "spaja ukuse" francuskog i talijanskog stila, pa je
svaki koncert sastavljen od preludija i niza plesova u
tradicionalnom
stilu,
pri
čemu
su
obavezni
allemande, sarabandom i courante.
Le Tre romanze op. 94 per flauto e pianoforte di
R.Schumann sono composizioni intimistiche. Senza effetti
virtuosistici che rispecchiano la maturita' del compositore. Il primo
tempo Moderato e' una tranquilla meditazione con grande
espressione del flauto in un'intenso dialogo col pianoforte. Il secondo
tempo, Semplice, con sentimento, e' simile al primo con un inserto
drammatico. Il terzo tempo, Moderato, e' in contrasto con i primi
due per la vivacita' ritmica e il carattere passionale.
Tri romance op. 94, za flautu i klavir nisu
virtuozne skladbe, već pokazuju introvertiranost i sofisticiranost
Schumannova poznog opusa. Prvi stavak, Moderato, je mirna
meditacija s ekspresivnim naglascima flaute uz inventivnu
klavirsku pratnju. Drugi stavak, Semplice, con sentimento, je
sličan prvom, ali s dramatičnim srednjim dijelom. Treći stavak,
Moderato, kontrastira s prva dva živim ritmom i snažnim
osjećajima, dok njegov srednji dio podsjeća na smirenost prethodnih
stavaka. Pisane izvorno za klavir i obou, Tri romnse izvode se i s
violinom ili flautom.
La „Serenata di primavera“ di Antonio
Smareglia tratta dall'opera „Cornill Schut“ del 1893, poi
divenuta „Pittori fiamminghi“ nel 1917. Il libretto e' di Luigi
Illica. La premiere si ebbe a Dresda al Koenigliche Theater il 20
maggio 1893, poi a prega in lingua ceca ed a Vienna nuovamente
in tedesco, nei tre grandi centri della cultura mitteleuropea.
Ambientata nelle Fiandre del 1600 l'opera pone un problema
sottile: l'artista non è più capace di dreare se resta privo dello
slancio di un sentimento autentico, di un amore puro. Nella trama
e' delineato il mondo della pittura fiamminga con personaggi
davvero esistiti, molti dei quali erano allivi del Grande Rubens.
Cornill è il pittore delle Madonne e delle Dee e come in pittura c'e'
fusione di colore e luce, Smareglia in musica fonde melodia ed
armonia per identificare la realtà. Delicatissima e sentimentale
questa Serenata lirica che è stata trasposta dal compositiore dal
brano per soprano „Verran pei margini“.
Smaregliova „Proljetna serenada“ iz opere
„Cornill Schut“ iz 1893. prerađena u „Pittori fiamminghi“
1917. na librettu Luigi Illice. Premieru je to djelo imalo u
Dresdenu na njemačkom jeziku u Koenigliche Theater 20. svibnja
1893., te iste godine slijedila je praška izvedba na češkom a
zatim i bečka premijera: dakle u tri velika centra mittelevropske
kulture.Mjesto radnje je Nizozemska 1600.god. a opera donosi
suptilan problem: umjetnik nije više u stanju da stvara ukoliko ke
ostao bez autentičnog osjećaja, bez čiste i uzvišene ljubavi.Tu je
stiliziran svijet nizozemske slikarske škole, naime mnogi su likovi
bili slikani Velikog Rubensa. Cornill je slikar Madonne i Dea.
Upravo kao u slikarstvu i tu postoji simbioza svijetla i boja, a
Smareglia tim nijansama daruje posebnu melodiju i harmoniju
kako bi vjerno prikazao stvarnost.
Principalmente la musica di Nello Milotti e' scritta sul folklore
istriano. Ne fa eccezione per le Perle d'Ocrida dopo una visita
nella splendida Repubblica di Macedonia quando rimase
affascinato dal composito ritmo macedone.
Nello Milotti je svoj stil u velikoj mjeri gradio na istarskom
folkloru. Ipak, od tog pravila odstupio je nakon jednog izleta na
Ohrid, gdje je pod utjecajem makedosnkog melosa nastala skladba
živog ritma za flautu i klavir - »Sjećanje na Ohrid«.
Skladba se satoji od tri dijela, pri čemu je srednji dio kratka,
virtuoza kadenca za flautu solo, nakon čega slijedi povratak na
reprizu početnog dijela.
Scarica

Program 06.08.2015 - Arena International