La storia ebbe inizio molto tempo fa,
quando un uomo puní sua figlia di 5 anni
per la perdita di un oggetto di valore.
La historia tuvo inicio mucho
tiempo atrás, cuando un
hombre castigó a su hija de 5
años por haber perdido un
objeto de valor.
Povestea a început cu mult
timp în urmă, când un bărbat
şi-a pedepsit fetiţa de 5 anişori
pentru că pierduse un obiect de
valoare.
La mattina successiva la bambina portó un
regalo e disse: “Babbo, é per te".
La mañana siguiente la
pequeña trajo un regalo y
dijo “ Papá es para ti “.
Dimineaţa următoare
micuţa i-a adus un cadou
şi i-a spus: “Tata asta este
pentru tine”.
Il padre era visibilmente imbarazzato,
ma si arrabbió moltissimo quando,
aprendo la scatola,
vide che dentro non c'era nulla.
El padre estaba apenado,
pero se enojó muchisimo
cuando, al abrir la caja vio
que no había nada adentro.
Tatăl era trist, dar se supără
foarte mult când, deschizând
cutia, văzu că nu era nimic
înăuntru.
Disse in modo brusco:
"Non lo sai che quando si fa un regalo,
si presuppone che nella scatola ci sia qualcosa?".
Le dijo bruscamente: “¿No
sabés que cuando se hace un
regalo se supone que en la caja
haya algo?”.
Îi spuse cu asprime : “Nu ştii că
atunci când se face un cadou, se
presupune că există ceva în
cutie ?”
La bimba lo guardó dal basso verso l'alto
e con le lacrime agli occhi disse:"Papà,...non è vuota.
Ho messo dentro tanti baci per te fino a riempirla".
La nena lo miró de abajo hasta
arriba y con lagrimas en los ojos
le dijo: “Papá,,, no está vacia.
Puse adentro tantos besos para
vos hasta que la llené”.
Copila îl privi de jos până sus şi
cu lacrimi în ochi îi spuse :
“Tata ... nu este goală. Am pus
înăuntru atâtea sărutări pentru
tine, că am umplut-o”.
Il padre si sentí annientato.
Si inginocchió, mise le braccia al collo
della sua bimba e le chiese perdono.
El padre se sintió asolado.
Se arrodilló, la abrazó y le
pidió perdón.
Tatăl se simţi devastat. A
îngenunchiat, a îmbrăţişat-o
şi i-a cerut iertare.
Per tutto il resto della sua vita, il padre tenne sempre la
scatola vicino al suo letto e quando si sentiva scoraggiato o
in difficoltà, apriva la scatola e tirava fuori 1 bacio
immaginario ricordando l'amore che la bambina ci aveva
messo dentro.....
Por el resto de su vida el padre tuvo la caja
cerca de su cama y cuando se sintió
descorazonado o en dificultades la abría y
sacaba un beso imaginario recordando el
amor que la pequeña había puesto dentro...
Pentru tot restul vieţii sale, tatăl avea cutia
aproape de patul său şi când se simţea
descurajat sau în dificultate, o deschidea şi
scotea un sărut imaginar amintind dragostea
pe care micuţa o pusese înauntru...
Ognuno di noi ha una scatola piena di baci
e amore incondizionato,
dei nostri figli e amici.
Cada uno de nosotros tiene una
caja llena de besos y amor
incondicional, de nuestros hijos y
amigos.
Fiecare dintre noi are o cutie plină
de sărutări şi dragoste
necondiţionată, a copiilor şi
prietenilor noştri.
NON CI SONO COSE PIU' IMPORTANTI
CHE SI POSSANO POSSEDERE.
No hay cosas más
importantes que se
puedan poseer.
Nu există ceva mai
important care se poate
avea.
Ora tu hai due scelte, passare questa mail
ai tuoi amici o cancellarla
perché non ha toccato il tuo cuore.
Ahora tenés dos opciones,
pasar este mail a tus amigos
o borrarlo porque no ha
tocado tu corazón.
Acum ai două opţiuni, să
trimiţi acest mail prietenilor
tăi, sau să-l ştergi pentru că
nu ţi-a atins inima.
Come puoi
vedere
io ho scelto la
prima.
Como podés ver yo elegí
la primera.
După cum puteţi vedea,
eu am ales-o pe prima
GLI AMICI SONO ANGELI
CHE CI SOLLEVANO DA
TERRA QUANDO ABBIAMO
PROBLEMI, RICORDANDOCI
COME VOLARE...
Los amigos son ángeles que nos
levantan de la tierra cuando
tenemos problemas,
recordándonos como volar....
Prietenii sunt îngerii care ne
ridică de la pământ când avem
probleme, amintindu-ne cum să
zburăm...
che si
vogliono
bene …
a tutti gli amici
del mondo
que queremos bien . . .
A todos los amigos del
mundo
pe care îi iubim mult
Tuturor prietenilor
din lume
CIAO E BUONA
GIORNATA!
Adios y buen día!!!
La revedere şi o zi
bună !
Scarica

La storia ebbe inizio molto tempo fa, quando un uomo puní sua figlia