1914 - 1918
2014 - 2018
100TH ANNIVERSARY
OF WORLD WAR 1
On the Walk of Peace
from the Alps to the
Adriatic
During the
World War One
the Isonzo Front ran along
the emerald Soča River.
Nowadays it connects
Slovenia and Italy through
the Walk of Peace. Tourist adventure providers
have taken this historical
background as a basis
for forming new ideas for
holidays.
SCARRED LAND – 4 days trip from Gorizia to Trieste
You’re invited to explore the route from Trieste to Gorizia, between the palaces
and castles, the trenches and caves, over the mountains to the monuments, with
ancient and present stories.
ZAZNAMOVANA DEŽELA – 4 dnevno potovanje od Gorice do
Vabimo vas poteh od Trsta do Gorice, med palačami in gradovi, po jarkih in kavernah,
čez vrhove do spomenikov, z zgodbami v preteklost in z doživetji v sedanjost.
LA TERRA SEGNATA – viaggio di 4 giorni da Gorizia a Trieste
Siete invitati sulle vie da Trieste e Gorizia, dai palazzi ai castelli, per le trincee e
caverne, sopra le montagne verso i monumenti, ascoltando storie del passato e del
presente.
Accommodation
Hotel ***
from
to
ƒ
price
service
valid for
10.1.2014
22.12.2014
3
279 €
FB
min. 30 person
297 €
FB
min. 20 person
357 €
FB
min. 10 person
Reservations upon request!
Price per person
includes- Cena na
osebo vključuje- La
quota individuale
comprende:
Price per person
does not include
(Supplements)- Cena
na osebo ne vključuje
(Doplačila)- La
quota individuale
non comprende
(Supplementi):
1 full board and 2 half boards in hotels*** in Italy and Slovenia, 3 lunches in restaurants, guide and
interpreter for 4 days
1 polni penzion in 2 pol penziona v hotelu *** v Italiji in Sloveniji, 3 kosila v restavracijah, spremstvo
vodnika in prevajalca 4 dni
Pensione completa e 2 mezze pensioni in hotel *** in Italia e Slovenia, 3 pranzi nei ristoranti a base di carne,
accompagnamento nostra guida interprete per 4 giorni
Bus transportation, beverages, entrance fees- cca. 28€/pp, degustations- 20€/pp, single room- 50€ for 3
nights, overnight during weekends (Saturdays)- 6€/pp
Prevoz z avtobusom, pijača pri obrokih, vstopnine- cca. 28€ na os., degustacije- 20€ na os., enoposteljna
soba: 50€ za 3 noči, bivanje konec tedna (sobota) 6€ na os.
Trasporto pullman, bevande ai pasti, ingressi- cca. 28€/pp, degustazioni- 20€/pp, camera singola- 50€
/3notti, pernottamenti fine settimana (sabato)- 6€/pp
Third bed discount- 12€, booking your group directly at our adress- 25€/pp discount
Discounts- PopustiRiduzioni:
Popust na tretje ležišče:12 €, rezervacija paketa za skupino direktno na naš naslov 25€ popusta na os.
Terzo letto: 12€ sconto, prenotazioni dei gruppi direttamente al nostro indirizzo 25€/pp di sconto
1914 - 1918
2014 - 2018
100TH ANNIVERSARY
OF WORLD WAR 1
On the Walk of Peace
from the Alps to the
Adriatic
Information &
Reservation
Potovalna agencija
DARTURING
Cankarjeva 62, 5000
Nova Gorica
Tel: +386 5333 4510
www.darturing.si
[email protected]
Day 1: Arrival in Nova Gorica on the Europe Square, the joint border square, that although once divided two
ideologies and states, today unites them. We continue to the Mount San Michele, Sacred Area, to visit the
caverns and trenches and remember events when chemical weapons were used on the Isonzo front. We continue
to Redipuglia to see the majestic WWI memorial dedicated to the Italian soldiers. Then we set for the springs of mysterious
Timavo river, where you’ll see Mount Ermada, where during attempts to reach Trieste more than 100,000 soldiers were
killed. After we drive to the Doberdò Plateau and Regional Natural Reserve Gradina to taste typical products of the Karst.
Day 2: After the breakfast we’ll visit the Hapsburg city Trieste and a magical Castle of Miramare. We will continue towards
the Karst plateau and have lunch in one of the typical local restaurants. In the afternoon we drive to the village Temnica,
where we will descend into the karst cave called “The potato cave “, which soldiers used as a warehouse and a refuge. Then we
reach Cerje that offers a breathtaking view from the Alps to the sea. Dinner in the hotel.
Day 3: After breakfast we visit Gorizia. We’ll start with the Museum of the WWI, where in a very realistic way they describe
the horror reality of the front. We will get to know why Gorizia was named as “The city in the trenches”. Follows a trip to
Solkan, place with a railway bridge that boasts the longest stone arch in the world. From Solkan we will continue to Sveta
Gora (Holly Mountain), a famous pilgrimage site with a breathtaking panorama from the Alps to the sea, including “The
mountain of death”, Mount Škabrijel. After we have lunch in a nearby restaurant, and visit a private collection of military
objects. We will stop in the village of Grgarske Ravne to taste local dairy herb-based products. Dinner in the hotel.
Day 4: After breakfast we will drive to the Mount Sabotin, to visit the caverns that served as a refuge. We will continue
to Goriška Brda, and climb on top of the panoramic tower. Then we take a walk through picturesque medieval village of
Šmartno. Afterwards we drive to Dobrovo, where we have lunch in the Renaissance castle. Before leaving this wine region,
we will visit the largest wine cellar in Slovenia to enjoy excellent wines of Goriška Brda.
1.dan: Prihod v Novo Gorico na Trg Evrope, stoječem na meji, ki je nekoč ločevala dve državi in dve ideologiji,
danes pa jih združuje. Od tu se zapeljemo na hrib Debela griža, proglašen za Sveto območje. V muzeju na prostem
bomo obiskali topovske kaverne in strelske jarke. Tu je bilo prvič uporabljeno kemično orožje na Soški fronti.
Potem vožnja do Kostnice v Sredipolju, najveličastnejšega spomenika padlim v prvi svetovni vojni v Italiji. Sledi ogled
izvirov skrivnostne reke Timave, od koder je razgled na hrib Grmada, ključne obrambne točke, kjer je pri poskusu za preboj
padlo več kot 100.000 vojakov. Vzpon na Doberdobsko planoto, ogled Deželnega naravnega rezervata Gradina ter pokušina
tipičnih kraških dobrot.
2. dan: Dan začnemo z ogledom Habsburškega Trsta in pravljičnega gradu Miramar. Nadaljujemo z vožnjo na kraško
planoto, kjer obedujemo v eni od domačih gostiln. Zapeljemo se do vasi Temnica in se spustimo v kraško podzemlje,
natančneje v “krompirjevo jamo”. Med I. svetovno vojno so jo avstro-ogrski vojaki uporabljali kot bivališče in skladišče.
Povzpnemo se na Cerje, od koder je čudovit razgled na Alpe, pa vse do morja.
3. dan: Po zajtrku se odpeljemo do Gorice. Začnemo z ogledom muzeja Prve svetovne vojne, kjer predstavijo krutost prve
boje črte in lepo orišejo položaj Gorice, “mesta v strelskem jarku”, ki so ga hudo zaznamovala topovska obstreljevanja. Nato
se podamo do Solkanskega mostu z največjim kamnitim lokom na svetu. Nadaljujemo proti Sveti Gori, od koder je lep
razgled na »Hrib smrti«, Škabrijel. Sledi kosilo. Za tem se zapeljemo na Banjško planoto in se ustavimo v Grgarskih Ravnah
na pokušini domačih mlečnih izdelkov in zelišč. Večerja in nočitev.
4. dan: Po zajtrku gremo na hrib Sabotin, kjer sledi ogled muzeja in kavern, ki so avstro-ogrski vojski služile kot bivalni
prostori. Od tam se spustimo v Goriška Brda. V vasi Gonjače se povzpnemo na razgledni stolp, nato pa sprehodimo po
gasah slikovite srednjeveške vasice Šmartno. Odhod do Dobrovega, kjer si v renesančnem gradu privoščimo kosilo. Preden
zapustimo vinorodno deželo, si ogledamo še največjo slovensko vinsko klet in poskusimo briška vina. Od tam se spustimo
v mesto Gorica.
*The images refer to the project, not to the package.
*Via di Pace
1°giorno: Arrivo a Nova Gorica dove visiteremo Piazza d’Europa, situata sul confine che una volta divideva due
stati e due ideologie diverse, oggi invece segna un punto d’incontro. Ci sposteremo sul monte San Michele, Zona
Sacra, per visitare le gallerie cannoniere e le trincee. Ricorderemo gli eventi quando furono usate le armi chimiche
sul fronte. Nel pomeriggio visita del maestoso sacrario italiano a Redipuglia, dedicato ai caduti soldati italiani. Saliremo
sull’Altopiano di Doberdò per visitare la Riserva regionale Gradina e assaggiare i prodotti tipici del Carso.
2°giorno: Visita della Trieste asburgica, e bellissimo castello di Miramare. Proseguimento verso l’altopiano carsico e pranzo
in una delle trattorie tipiche. Pomeriggio raggiungeremo il villaggio Temnica, dove scenderemo nel sottosuolo carsico
nella »la grotta delle patate«. Durante la prima guerra i soldati Austro-Ungarici la usavano come magazzino e come rifugio.
Continueremo fino a Cerje, che offre una bellissima vista che spazia dalle Alpi fino al mare. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Inizieremo a Gorizia, con la visita al museo della Grande Guerra. Accanto alle armi del conflitto, sono esposti
oggetti della quotidianità dei soldati che descrivono la drammatica realtà del fronte. Capiremo la situazione di Gorizia,
città “in trincea”. Proseguimento fino a Solkan per ammirare il ponte ferroviario che vanta l’arco di pietra più lungo al
mondo. Continueremo su Monte Santo, famoso centro di pellegrinaggio. Dal Monte Santo, oltre ad ammirare uno stupendo
panorama dalle Alpi fino al mare, possiamo osservare anche” il Monte della morte”, Škabrijel. Arrivati a Grgarske Ravne ci
fermeremo per assaggio di prodotti locali- latticini e prodotti a base di erbe aromatiche e medicinali.
4°giorno: Dopo la prima colazione raggiungeremo il monte Sabotin. Visita delle caverne che servivano da rifugio all’esercito
Austro-Ungarico. Proseguimento per Goriška Brda (Collio). Nel villaggio di Gonjače saliremo sulla torre panoramica e
faremo una passeggiata per le strette viuzze del pittoresco villaggio medioevale di Šmartno. Continuazione fino a Dobrovo
e al castello rinascimentale dove pranzeremo. Pomeriggio, visiteremo la più grande cantina vinicola della Slovenia per
assaggiare degli ottimi vini del Collio.
Scarica

paket 2